Verzuimstandaard

Elektronische aanlevering en uitwisseling van verzuimgegevens.

Voor arbodiensten en werkgevers

De Verzuimstandaard richt zich op het efficiënt en effectief uitwisselen van verzuimgegevens tussen werkgevers en arbodiensten. Dit helpt om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever, werknemer en arbodienst.
SIVI houdt de berichten van de verzuimberichten actueel in overleg met arbodiensten en leveranciers van verzuimapplicaties. Zo blijft de Verzuimstandaard goed werkbaar en toekomstvast. De standaard is AVG-proof.

De Verzuimstandaard bevat op dit moment de volgende standaardberichten:

  • Werkgever gegevens Basisregistratie
  • Dienstverbanden
  • Verzuimmeldingen
  • Documenten
  • Afspraken
  • Retourmelding

Voordelen

De belangrijkste redenen om de Verzuimstandaard te gebruiken zijn:

  • Minder overhead doordat bilaterale afspraken over berichtuitwisseling overbodig zijn;
  • Minder fouten door eenduidige vastlegging van definitie en interpretatie van gegevens;
  • Eenduidig proces waardoor verregaande digitalisering mogelijk is.

Heeft u een vraag over de Verzuimstandaard?

We helpen u graag verder