Actueel

Nieuws | 11 mei 2021

Onderhoudswerkzaamheden AFD Online Samenstellen

Dinsdag 11 mei 2021 tussen 19:00 en 21:00 uur voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit binnen AFD Online Samenstellen, de toepassing is dan niet beschikbaar. Vanaf 21:00 uur is de toepassing weer volledig beschikbaar.

Lees verder
Lees verder
Sessies & Webinars | 11 mei 2021

Webinars SIVI All Finance Standaard in juni, juli en september 2021

SIVI organiseert meerdere webinars om de introductie van de SIVI All Finance Standaard toe te lichten. Managing consultant Herman Lenferink zal je bijpraten over de achtergronden van SIVI AFS en wat je als organisatie nu al kunt doen met de pre-release.

Lees verder
Lees verder
Sessies & Webinars | 11 mei 2021

Webinars SIVI Checklist Onbemenste Toepassingen in juni, juli en september 2021

Aan de slag met de Checklist Kwaliteit Onbemenste Advies- en Adviestoepassingen. Hoe beoordeel je de maatregelen die je als organisatie treft rond de kwaliteit van geautomatiseerde processen? De SIVI Checklist Kwaliteit Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen (Checklist-KOAT) helpt je om eisen en risico's inzichtelijk te maken en daarnaast maatregelen rond kwaliteit te beoordelen.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 15 april 2021

Start consultatiefase Monitor Personal Data Management

In samenwerking met InnoValor ontwikkelde SIVI een Monitor Personal Data Management (Monitor PDM), waarbij het accent ligt op regie op financiële gegevens.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 15 april 2021

Webinar Loonaangifteketen geslaagd

Donderdag 18 maart namen meer dan 120 personen deel aan het Webinar rond de Loonaangifteketen (LAK). Dit werd georganiseerd door de Pensioenfederatie (gastvrouw Mandy Ros) met ondersteuning van Ad van Leest (APG) en Duco Mansvelder (SIVI).

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 31 maart 2021

Persbericht: Brancheorganisaties positief over implementatie eHerkenning

De verzekeringssector gaat als eerste private sector over op eHerkenning als veilig inlogmiddel. De meerderheid (ruim 60%) van de intermediairs ging in 2020 al over. Bijna 60 procent van de verzekeraars en serviceproviders/volmachten maken binnenkort de overstap naar eHerkenning. Deze partijen vertegenwoordigen ongeveer 80 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA én SIVI sloegen in 2020 de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar een nieuw en veilig inlogmiddel: eHerkenning. Om veiligheidsredenen vervalt het Digitaal Paspoort eind 2021. Online dienstverleners (zoals verzekeraars en serviceproviders) en gebruikers (zoals financieel adviseurs) van het huidige Digitaal Paspoort kunnen tot en met december 2021 overstappen naar eHerkenning.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 24 maart 2021

Persbericht: Aplaza gaat digitale gegevensuitwisseling voorzien van SIVI certificering

Aplaza sluit aan bij de recent door SIVI en Adfiz gestarte actie om de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten aan het intermediair te verbeteren. Aplaza neemt de SIVI-certificering voor digitale aanlevering van documenten op basis van het SIVI GRS Protocol op in haar dienstverlening.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 23 maart 2021

Nieuwe release SIVI Catalogus Datadiensten

Op 15 maart is een nieuwe versie van de SIVI Catalogus Datadiensten gepubliceerd. In deze release zijn een 50-tal datadiensten toegevoegd waarvan rond de 30 betrekking hebben op automotive. Om de toegankelijkheid te verbeteren zijn in de afgelopen periode ook een aantal structuurwijzigingen doorgevoerd.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 24 februari 2021

Persbericht SIVI en Ockto brengen registratie klantdata stap verder

Rond het financieel advies dat een financieel adviseur uitbrengt speelt het gebruik van klantdata een belangrijke rol. Om te zorgen dat deze data eenduidig vastgelegd kan worden introduceert SIVI de vertaling van het Ockto Data Model naar de SIVI All Finance Datacatalogus (AFD).

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 12 februari 2021

Beursbengel: Volmachtdistributie op drempel van een nieuw tijdperk

Met inmiddels 25 procent van het totale premievolume schadeverzekeringen en een substantieel marktaandeel binnen de particuliere portefeuille neemt de volmacht een duidelijke positie in de verzekeringsdistributie in. De consolidatie van volmachten zorgt voor omvangrijke portefeuilles en creëert een ander evenwicht in de markt. De volmachtdistributie doorloopt op dit moment een aantal structurele veranderingen. Tegelijk neemt mede door het groeiende volume de noodzaak rond inzicht en toezicht toe. Het is belangrijk dat binnen de volmachtketen een verdere professionalisering van processen plaatsvindt. Onderdeel van deze ontwikkeling is het recent geïntroduceerde Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. In dit artikel een toelichting bij de implementatie van dit protocol en wat dit oplevert voor de sector.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 27 januari 2021

Persbericht SIVI en Adfiz: Kwaliteit digitale aanlevering van documenten heeft dringend aandacht nodig

Met inmiddels ruim 9 miljoen berichten per jaar zien we een duidelijke groei van de digitale aanlevering van documenten op basis van het SIVI GRS Protocol vanuit verzekeraars en service providers aan intermediairs. Gelijktijdig is er een toenemende zorg rond de kwaliteit van de aangeleverde berichten. SIVI roept op tot goede toepassing van het GRS protocol en gaat samen met Adfiz de verbetering van kwaliteit monitoren.

Lees verder
Lees verder
Thema's | 26 januari 2021

Drempelloos koppelen

Werken aan een sector waar koppelen vanzelfsprekend is. Het doel is binnen onze sector tot een landschap van toepassingen te komen waarbij digitaal koppelen vanzelfsprekend is. Onder de noemer 'Drempelloos koppelen' initieert SIVI vanaf nu gerichte acties om het gebruik van koppelingen uit te bouwen en waar nodig de kwaliteit bij het gebruik van koppelingen te verbeteren. Op deze pagina vind je een overzicht van deze acties.

Lees verder
Lees verder
Overzichten | 16 december 2020

Overzicht Software & Services financiële dienstverlening

De Nederlandse financiële dienstverlening kent een grote verscheidenheid aan software en services die het digitaal zakendoen faciliteren. Het is best lastig om het complete marktaanbod te overzien. SIVI helpt daarbij door een overzicht van software en services. Dit overzicht geeft voor de verschillende ketenpartijen, domeinen en processen aan welke software en services beschikbaar zijn.

Lees verder
Lees verder
Overzichten | 15 december 2020

SIVI Catalogus Datadiensten

Het combineren van interne eigen data met extern beschikbare data is voor de verdere uitbouw van de benutting van data in het verzekeringsdomein randvoorwaarde. De SIVI Catalogus Datasets levert een overzicht van relevante externe gegevensbronnen, de condities waaronder deze beschikbaar zijn en kwaliteitskenmerken.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 9 december 2020

Eerste release SIVI All Finance Standaard ondersteund met lancering SIVI AFS Magazine

Na de pre-release in mei brengt SIVI vandaag de eerste officiële release naar buiten van de ‘SIVI All Finance Standaard’, kortweg SIVI AFS. Ontwikkeld voor moderne, efficiënte en effectieve gegevensuitwisseling én -opslag. Om de introductie van release 1 kracht bij te zetten, lanceert SIVI tegelijkertijd het SIVI AFS Magazine: een periodiek digitaal tijdschrift, specifiek gericht op de analist en ontwikkelaar die SIVI AFS gebruiken.

Lees verder
Lees verder
Thema's | 1 december 2020

Migratie Digitaal Paspoort naar eHerkenning

Via deze themapagina informeert SIVI u het komende jaar over de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning. Met algemene informatie, specifieke informatie voor gebruikers en aanbieders en antwoorden op veelgestelde vragen.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 1 december 2020

SIVI stopt ondersteuning GCM-software

SIVI stopt met de ondersteuning van de GCM-software. In de afgelopen jaren bleek nauwelijks vraag naar de software en is de software ook niet meer gewijzigd, terwijl de beheerkosten voor de branche doorlopen. Dit besluit houdt in dat SIVI vanaf 1 december 2020 geen wijzigingen aan de software meer doorvoert. Daarnaast verstrekt SIVI de software vanaf 1 juli 2021 niet meer en stopt vanaf dat moment ook de ondersteuning bij het gebruik van de software.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 1 december 2020

Monitor migratie eHerkenning

Minimaal 60% van alle gebruikers van Digitale Paspoorten beschikt inmiddels over eHerkenning. Waar kunnen deze gebruikers met eHerkenning inloggen? SIVI publiceert vanaf begin november een Monitor die de voortgang bij de dienstverleners laat zien.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 1 november 2020

SIVI AFS-update

Op 1 november is binnen SIVI AFS weer een nieuwe bètaversie van het AFD 2.0 online gezet.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 29 oktober 2020

Onderzoek stagiair transparantie en uitlegbaarheid

In samenwerking met de Universiteit Leiden doet SIVI onderzoek naar transparante AI en uitlegbaarheid in het kader van de Checklist-KOAT (Kwaliteit Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen).

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 10 oktober 2020

Update 10 oktober: 84% Digitale Paspoorten omgezet

Vandaag is het eindpercentage voor de deadline van 10 oktober gekomen op 84% omzettingen!

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 9 oktober 2020

Persbericht – 81% Digitale Paspoorten vervangen

10 oktober is de deadline voor het omzetten van Digitale Paspoorten. Met nog 1 dag te gaan is 81% van de Digitale Paspoorten al daadwerkelijk vernieuwd. Veel gebruikers beschikken ook al over eHerkenning.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 28 september 2020

Deadline omzetten Digitale Paspoorten naar 10 oktober

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de verzekeringsbranche tot 10 oktober 2020 de tijd krijgt om de huidige Digitale Paspoorten te vernieuwen. Dat uitstel is meer dan welkom, gegeven het percentage van 46% dat tot nu toe werd omgezet.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 25 september 2020

Dringende oproep: wissel Digitale Paspoorten om vóór 1 oktober (update: deadline uitgesteld naar 10 oktober)

SIVI heeft organisaties met gebruikers van Digitale Paspoorten meerdere keren opgeroepen vaart te maken met het vervangen van het huidige Digitaal Paspoort. Een wereldwijd beveiligingsissue maakt vervanging noodzakelijk.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 24 september 2020

Nieuwe release SIVI Catalogus Datasets

Op 24 september hebben wij een nieuwe versie van de SIVI Catalogus Datasets gepubliceerd.

Lees verder
Lees verder

Abonneren op onze SIVI Nieuwsbrief

Ontvang de SIVI nieuwsbrief met actualiteiten over digitaal zakendoen en standaardisatie in de verzekeringsindustrie

Heb je een vraag?

We helpen je graag verder