Ketenpartijen binnen de Volmacht Distributie van verzekeringen zijn nauw met elkaar verbonden door bijvoorbeeld:

Gegevensuitwisseling
• Portefeuilleanalyses
• Polisinformatie
• Rapportages
Gedeelde werkprocessen
• Productontwikkeling (POG)
• Schadeafhandeling uitschieters
• Specials
Brancheafspraken
• Uniforme Inrichting Volmachten (UIV)
• Proces NVGA Protocol
Services
• Premieberekening
• Acceptatie
• Schadeafhandeling

Relevant voor Volmacht Distributie

Actueel

AFD-definities voor volmachtproducten

In 2019 zijn door het Verbond van Verzekeraars en de NVGA afspraken gemaakt rondom de uniforme inrichting van volmacht portefeuilles. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. De Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen ziet toe op de uitvoering hiervan (SUIV).

Uitgangspunt voor het vastleggen van specificaties voor Uniforme Inrichting Volmachtketen (UIV) is de SIVI AFD-definitie Standaard.

In de afgelopen jaren hebben verzekeraars voor alle selling-producten een AFD-definitie opgesteld én gecertificeerd bij SIVI. Verzekeraars kunnen de gecertificeerde AFD-definitie handmatig of geautomatiseerd beschikbaar stellen aan ketenpartijen. Voor verzekeraars is nu een doorlopend proces ontstaan voor wijzigingen en nieuwe producten. Volmachten volgen voor een eigen product een soortgelijke werkwijze als verzekeraars, hier zijn nog niet alle activiteiten in het kader van UIV afgerond. Alle informatie over de SIVI-ondersteuning voor UIV vind je binnenkort op onze website.

NVGA Protocol

Het doel van het NVGA Protocol is om maandelijks te voorzien in een uniforme en gestructureerde gegevensaanlevering van volmachten aan verzekeraars, over de verzekeringsportefeuilles, schade-informatie en financiële-informatie. Deze gegevens zijn nodig voor o.a.:

  • Rapportage aan toezichthouders
  • Rapportage aan herverzekeraars
  • Schadelastbeheersing
  • Product-management & pricing

Het NVGA Protocol is ontwikkeld door NVGA en Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door SIVI. Alle informatie over het NVGA Protocol vind je hier.

Contact

Neem contact met mij op voor al je vragen of suggesties rond SIVI-standaarden op het gebied van Volmacht Distributie. Stel direct een vraag of dien een contactverzoek in via het contactformulier!

Astrid Brouwer
Ketenmanager Volmacht Distributie