NVGA Protocol

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) is een brancheorganisatie voor gevolmachtigd agenten, die richting en inhoud geeft aan de professionalisering van het volmachtbedrijf. Het NVGA heeft protocollen opgesteld welke bestaan uit afspraken voor het eenduidig rapporteren door gevolmachtigde aan volmachtgevers. NVGA protocollen volgen geheel de SIVI Standaard AFD 1.0. Meer informatie over het AFD 1.0 is hier te vinden.

NVGA kent drie protocollen:

NVGA Protocol 1.0

In het NVGA Protocol 1.0 is vastgelegd welke gegevens volmachtbedrijven moeten aanleveren aan de verzekeraars. Voor elke file is vastgelegd welke entiteiten en attributen uit het AFD 1.0 minimaal moeten zijn opgenomen.

Het NVGA Protocol 1.0 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • NVGA File Financieel – Protocol voor het periodiek uitwisselen van financiële gegevens
 • NVGA File Polis – Protocol voor het periodiek uitwisselen van gegevens over polissen
 • NVGA File Schade – Protocol voor het periodiek uitwisselen van gegevens over schades

Het Handboek voor NVGA Protocol 1.0 is hier gepubliceerd.

NVGA Protocol 2.0

Het NVGA Protocol 1.0 kent een aantal beperkingen. Vanuit Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV) is daarom in 2022 het project NVGA Protocol 2.0 gestart.

In augustus 2023 heeft SIVI de eerste versie van het online handboek NVGA Protocol 2.0 gepubliceerd. Het NVGA Protocol 2.0 vervangt op termijn – na implementatie door betrokken partijen – het huidige protocol voor Financiële-, Polis- en Schaderapportages.

Het NVGA Protocol 2.0 bestaat uit de dezelfde onderdelen als versie 1.0 van het NVGA Protocol:

 • NVGA Financieel bestand – Protocol voor het periodiek uitwisselen van financiële gegevens
 • NVGA Polis Bestand – Protocol voor het periodiek uitwisselen van gegevens over polissen
 • NVGA Schade bestand – Protocol voor het periodiek uitwisselen van gegevens over schades

Op grote lijnen verschilt het NVGA Protocol 2.0 met het NVGA 1.0:

 • In de 2.0 versie is de volmacht verplicht haar administratie in te richten op basis van de door verzekeraar opgestelde AFD-definitie. Lees hier wat een AFD-definitie is.
 • Uitbreiding van de benodigde elementen t.b.v. Volmacht Resultaat Analyse (VRA) om transparant en AVG Compliant te zijn.
 • Alle rapportages over dezelfde periode en per verzekeraar

Voor specifieke verschillen verwijzen we je graag naar hoofdstuk 3 van het Handboek NVGA Protocol 2.0.

Van elk NVGA Protocol 2.0-rapportagebestand (Polis, Schade en Financieel) wordt de (technische) specificatie aangeboden in de vorm van een AFD-definitie die beschikbaar is binnen de tool AFD Online Samenstellen (AOS). Om de NVGA Protocol 2.0 AFD-definities te downloaden:

 • Log je hier in bij AFD Online Samenstellen (AOS).
 • Kies je in het register van gecertificeerde AFD-definities voor organisatie “SIVI”.
 • Kies bij baseline NVGA 2.0 voor claims, polis of financieel.
 • Vervolgens is de AFD-definitie te downloaden.

Van de drie NVGA protocolbestanden zijn XML voorbeeldberichten beschikbaar. Deze zijn hiernaast (in de mobiele versie hieronder) te downloaden onder Voorbeeldberichten NVGA Protocol 2.0 (zip).

Er bestaat een aanvraagprocedure voor uitbreidingen of wijzigingen van specificaties van NVGA protocol bestanden. De wijzigingsprocedure vind je hier in Hoofdstuk 10 van het Handboek NVGA Protocol 2.0.

NVGA Protocol Inkomen

Het NVGA Protocol Inkomen is ontwikkeld omdat het standaard NVGA Protocol niet voldoet voor Inkomen-producten. Bijvoorbeeld door het ontbreken van de mogelijkheid om gegevens over deelnemers, verzuim of dekkingspercentages door te geven.

Voor Inkomen- en verzuimverzekeringen zijn daarom aanvullende protocollen ontwikkeld. Deze aanvullende protocollen zijn van toepassing op de volgende producten:

 • Verzuimverzekeringen (Conventioneel/ Stop-Loss)
 • WGA-hiaat verzekeringen
 • WIA-aanvullingsverzekeringen
 • ZW-Eigen Risicodrager (ERD)
 • WGA-eigen risicoverzekeringen (ERD)

De aanvullende protocollen voor Inkomen en Verzuim bestaan uit de volgende onderdelen:

 • NVGA File Inkomen Polis – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over Inkomenpolissen en bijbehorende deelnemersgegevens.
 • NVGA File Inkomen Verzuim – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over verzuim en individuele verzuimboekingen.
 • Er is géén NVGA File Financieel specifiek voor Inkomen.

Sinds 1 januari 2022 kunnen gevolmachtigde agenten de rapportages NVGA File Inkomen Polis en NVGA File Inkomen Verzuim insturen. Dit zal niet met een big-bang gaan. Op dit moment loopt de bouw bij verschillende partijen en worden volmachten en volmachtgevers gebrieft. In Q4 2023 vinden de eerste ketentesten plaats. Op de pagina NVGA Protocol Inkomen van SUIV vind je een planning, een uitgebreide toelichting en een opsomming van aandachtspunten per partij.