AFD Schadeclassificatie

Voor eenduidige registratie en rapportage van schadeoorzaken is de nieuwe codelijst AFD Schadeclassificatie (AFDSCL) opgesteld. De optimalisatie van schadecodering is nodig omdat de huidige codelijsten van SIVI, CIS en eigen codelijsten van individuele partijen veel verschillende coderingen bevatten en onvoldoende eenduidig en/of fijnmazig zijn om tot een goede schadeanalyse te komen. Dit heeft zijn weerslag op toezicht, productontwikkeling, statistieken en fraudedetectie.

De AFD-codelijst Schadeclassificatie is ten eerste beschikbaar als een standaard AFD-codelijst (AFDSCL) binnen de AFD Datacatalogus. Dit is een platte tabel met alle coderingen. In onderstaande tabel een fragment.

Code Omschrijving
A1066 Aanrijding
A0418 Aanrijding met afgevallen lading
A0420 Aanrijding met afgevallen lading blikschade
A0422 Aanrijding met afgevallen lading ruitschade
A0600 Aanrijding met vast object
A0604 Aanrijding met vast object bevriezing
A0606 Aanrijding met vast object bevriezing blikschade
A0608 Aanrijding met vast object bevriezing ruitschade
A0610 Aanrijding met vast object bijzondere manoeuvre
A0612 Aanrijding met vast object bijz manoeuvre bliksch.
A0614 Aanrijding met vast object bijz manoeuvre ruitsch.
A0616 Aanrijding met vast object lekke band
A0618 Aanrijding met vast object lekke band blikschade
A0620 Aanrijding met vast object lekke band ruitschade

Aanvullend is de AFD-codelijst Schadeclassificatie voorzien van een hiërarchie. Hiermee kunnen schadeclassificaties in verschillende mate van detaillering worden bevraagd en geregistreerd. De hiërarchie ondersteunt (1) de ontwikkeling van meer eenvoudige dialogen om een codewaarde te selecteren en (2) de aggregatie van data bij het uitvoeren van analyses en het opstellen van rapportages.

AFDSCL hiërarchie

Op termijn zullen de ADN-codelijst Schadeoorzaken (ADNSOZ) en de CIS-codelijst Schadeoorzaken (CISSOZ) vervallen. Om de overgang naar de nieuwe codelijst te faciliteren voorziet SIVI in een mapping-tabel voor de AFD-codelijst Schadeclassificatie van en naar ADN-codelijst Schadeoorzaken (ADNSOZ) en van en naar de CIS-codelijst Schadeoorzaken (CISSOZ). De mapping van ADNSOZ en van CISSOZ naar AFDSCL is bedoeld om historische data te koppelen aan de nieuwe codering. De mapping van AFDSCL naar ADNSOZ en naar CISSOZ is bedoeld om binnen dialogen een AFDSCL codering te selecteren (leidend te kunnen maken) en op basis hiervan de ADNSOZ en CISSOZ af te leiden en zo dubbele invoer vermijden.

De codelijst AFD Schadeclassificatie is onderdeel van het reguliere beheer van het AFD en onderdeel van de maandelijkse releases. Alle ketenpartijen kunnen uitbreidingen en wijzigingen aanvragen volgens de Beheerprocedure AFD en via het Aanvraagformulier AFD-uitbreidingen.

Onder ‘Downloads’ (rechts op deze pagina) vind je:

  • Een inhoudelijke toelichting op de codelijst AFDSCL
  • Een zipbestand met de volgende JSON-bestanden voor de codelijst:
    • Platte codelijst (ook onderdeel van de standaard uitlevering van AFD)
    • Hiërarchietabel
    • Mappingtabel
    • Een overzichts-Excel van de codelijst, hiërarchie en mappingen