AFD Online Samenstellen (AOS)

Eenvoudig AFD-definities samenstellen

Om het gebruik van de AFD-definitie standaard te ondersteunen biedt SIVI de tool AFD Online Samenstellen (kosteloos) aan. De tool is zo ingericht dat aan de hand van functies, AFD-berichtschema’s kunnen worden opgesteld welke geheel voldoen aan de specificatie van de AFD-definitie standaard. Daarnaast is een editor aanwezig voor het opstellen van verbandscontroles welke in de output automatisch worden omgezet naar een XPath-library. Maak vandaag nog een account aan!

Importeren, onderhouden en certificeren

De tool ondersteunt het importeren van .xlsx-bestanden en gehele AFD-definitieschema’s (.zip) waardoor de invoer van een AFD-definitie flink kan worden versneld. Na de invoer van de definities van een product of service kan de AFD-definitie worden onderhouden vanuit deze toepassing. Een opgestelde AFD-definitie kan vervolgens binnen dezelfde toepassing worden gecertificeerd en gepubliceerd in het SIVI-register voor gecertificeerde schema’s.

Speciale ondersteuning voor UIV

SIVI heeft Excel-templates opgesteld voor verschillende (hoofd)branches, welke rekening houden met de richtlijnen conform Uniforme Inrichting Volmachtketen. In de Excel-templates zijn de meest voorkomende entiteiten en attributen conform UIV/NVGA Protocol opgenomen. Vervolgens kan de ingevulde template worden geïmporteerd in AFD Online Samenstellen (AOS). De verschillende Excel-templates vindt u hiernaast bij downloads.

Gebruikersrechten

Binnen AOS kan een gebruiker twee verschillende rollen krijgen. Naast de standaardrechten voor het aanmaken en beheren van AFD-definities is het ook mogelijk extra rechten te krijgen om namens de organisatie waartoe de gebruiker behoort, ook AFD-definities te certificeren en te publiceren. Hieronder valt ook het beheer van de AFD-definities in het register. Gebruikers met de “Certificeer- en publiceerrechten” krijgen hiertoe extra menuopties binnen de tool. Zie hoofdstuk “Certificeren en publiceren AFD-definitie” van de quick start guide.

Om de Certificeer- en publiceerrechten te krijgen dient de betreffende gebruiker te zorgen voor een getekend toestemmingsformulier. Een volledig ingevuld en getekend formulier kan worden gezonden aan: support@sivi.org. SIVI zorgt dat een compleet verzoek binnen twee werkdagen wordt afgehandeld.

Machtiging andere organisatie

Het is ook mogelijk het opstellen en het beheren van AFD-definities uit te besteden aan derden. De tool ondersteunt dit door het gebruik van de individuele machtigingsfunctie. Hiermee zijn specifieke gebruikers van een andere organisatie individueel te machtigen om namens je organisatie AFD-definities op te stellen en te beheren. Download hiervoor het machtigingsformulier en stuur deze ingevuld naar support@sivi.org.

Ondersteuning AFD 2.0

Vanaf januari 2021 is het mogelijk om binnen AFD Online Samenstellen ook AFD 2.0-definities op te stellen. De ondersteuning van de verschillende structures wordt voortdurend uitgebreid.

Aanvragen Combinatieproduct

Een combinatieproduct is een combinatie van een AFD-definitie van Aanbieder A (hoofdproduct) en één of meerdere dekkingen uit AFD-definities van andere aanbieders (bijsluiters).
In de AFD-definitie van het combiproduct staat vermeld welke AFD-definities het uitgangspunt zijn geweest voor het hoofdproduct en welke voor de Bijsluiters.
Combinatieproducten krijgen de tag SUIV-COMBI en kunnen in AOS alleen door SIVI worden aangemaakt. Hiervoor dient een aanvraagformulier te worden ingevuld.
Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt SIVI of voldoende informatie aanwezig is. Zo ja, dan stelt SIVI het combinatieproduct samen en legt deze nieuwe AFD-definitie ter goedkeuring voor bij de aanvrager.
Als alles akkoord is certificeert SIVI de AFD-definitie en zal deze, al naar gelang de wens van de aanvrager, publiceren in het AOS-register.
TIP: Als je als verzekeraar niet wilt dat een AFD-definitie voor een ‘Bijsluiter’ als los product kan worden gesloten, dan moet je de AFD-definitie in AOS inrichten als wel zichtbaar en niet downloadbaar.

Ontsluiten AFD-definities via API

Door middel van de AOS-API is het mogelijk geautomatiseerd AFD-definities op te halen om deze (semi-) automatisch te verwerken in uw omgeving. De AOS-API bevat dezelfde AFD-definities als het register in AOS. De volgende API-calls zijn beschikbaar:

• Ophalen overzicht AFD-definities (met ‘vanaf-datum’ parameter)
• Ophalen AFD-definities (zip-files)

Melden issues bij gepubliceerde AFD-definities

Wanneer bij het werken met een gepubliceerde AFD-definitie een probleem wordt geconstateerd kan dit via AOS gemeld worden bij de eigenaar van de AFD-definitie. Dit kan gaan om technische zaken maar bijvoorbeeld ook om onduidelijkheid over documentatie. Vanuit het AOS-register kan een melding (eventueel voorzien van (scherm-) afbeeldingen worden aangemaakt. Wanneer een melding is aangemaakt ontvangen gebruikers met de certificeer- en publiceerrechten bij de eigenaar van betreffende AFD-definitie hiervan een e-mailnotificatie. Binnen de eigen organisatie moet worden afgesproken wie deze meldingen dient te ontvangen en wie de meldingen gaat afhandelen. Gebruikers kunnen zich individueel uitschrijven voor deze mailnotificaties.

Voor het afhandelen van de meldingen ga je naar menu-item: “Overzicht meldingen”.  Via deze pagina zijn open- en gesloten meldingen in te zien. De meldingen bevatten een simpele workflow waarmee de status is in te stellen. Wanneer een melding van status wijzigt krijgt de melder hiervan per e-mail een afschrift.

Training Opstellen AFD-definities met AOS (AFD 1.0)

SIVI organiseert periodiek de training Opstellen AFD-definities met AOS (AFD 1.0). Tijdens deze training praten we je bij over de AFD-definitiestandaard en welke tooling beschikbaar is. Verder krijg je een uitgebreide demo van AOS en is er gelegenheid zelf te oefenen met AOS. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Geplande data voor de workshops worden op deze pagina (rechter kolom) gepubliceerd. Door op de link te klikken kom je bij het aanmeldformulier.