SIVI maakt
digitaal zaken doen
standaard.

Kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening.
Wij ontwikkelen en beheren standaarden voor digitaal zakendoen met speciale aandacht voor de verzekeringsindustrie, de pensioenbranche en de verzuimsector.

Trainingen & Webinars

Meld je aan voor een praktijkgerichte SIVI-training of bezoek een van onze webinars.

Lees meer

All Finance Standaard (SIVI AFS)

Dé standaard voor berichtuitwisseling, vastlegging van gegevens en ontwikkelen van services binnen de Nederlandse financiële dienstverlening.

SIVI AFS is de basis voor een digitaal ecosysteem met optimale klantbediening voor rechtstreekse-, provinciale-, en gevolmachtigde distributie van financiële producten. Met onder andere:

  • Gegevenstandaarden AFD 1.0 en AFD 2.0
  • Koppelingsprotocollen
  • API-raamwerk
Lees meer

Werkgebieden

Provinciale Distributie

Drempelloos digitaal zakendoen binnen de provinciale distributieketen tussen intermediairs en verzekeraars/serviceproviders.

Volmacht Distributie

NVGA Protocol voor uitwisseling van financiële-, polis- en schadegegevens tussen volmachten en verzekeraars. Ondersteuning – met onder andere AFD-definities – van het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen.

Pensioen

Standaard voor Uniforme Pensioenaangifte (UPA) en projecten rond het gezamenlijk pensioendomein van verzekeraars en pensioenfondsen.

Verzuim

Verzuimstandaarden voor de keten tussen verzekeraars, werkgevers en arbodiensten.

Kwaliteit Onbemenste Toepassingen

Platform met Kennisbank en Online checklist voor organisaties die (deels) onbemenste toepassingen gebruiken of ontwikkelen.

Kennis

Naast kennis rond de SIVI-standaarden biedt SIVI inzicht en overzicht op een aantal relevante kennisgebieden.

Actueel

Contact

Stel je vraag of dien een contactverzoek in.
We laten zo snel mogelijk van ons horen!

    Deelnemers & Partners

    De SIVI deelnemers & partners vertegenwoordigen een belangrijk deel van de verzekeraars, serviceproviders en brancheorganisaties uit de Nederlandse verzekeringsindustrie.