Over SIVI

De waarde van vernieuwing

De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag kunnen we weer nieuwe dingen, zijn er nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel de wereld op z’n kop zetten. In de digitale economie lijkt alles mogelijk. Is het niet vandaag, dan zeker morgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat wat technologisch kan, in de praktijk ook echt werkt?

Digitale toekomst, kennis van nu.

Wij zijn SIVI en wij ontwikkelen en beheren standaarden voor digitaal zakendoen in de verzekeringsbranche. Onafhankelijk en deskundig. We bieden inzichten om kosten te verlagen en waarde toe te voegen. Inzichten die verder reiken dan de standaarden alleen. We analyseren trends, onderzoeken de impact van nieuwe technologieën en inspireren alle ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dat doen we met papers, seminars en trainingen voor managers en medewerkers van bijvoorbeeld verzekeraars, intermediairs en volmachten. Vanuit het geloof dat vernieuwing pas waarde krijgt als je het in de keten vlekkeloos kunt toepassen.

SIVI brengt ketenpartners samen om digitaal verkeer voor de sector en de consument te laten werken. De consument, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en veiligheid. En die ‘vertrouwen’ tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de digitale consument vraagt om de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden. Wij helpen de verzekeringsbranche om beide te bieden.

  Heb je een vraag?

  We helpen je graag verder

  Veelgestelde vragen over SIVI

  SIVI is als onafhankelijke Stichting het kennis- en standaardisatie-instituut voor digitaal zakendoen binnen de verzekeringsindustrie. Onafhankelijk en deskundig. Het gaat om digitaal zakendoen of meer specifiek ketenoptimalisatie. Over gekoppelde en/of gedeelde processen en de uitwisseling en het gebruik van data. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact van nieuwe technologieën en inspireert ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dit alles met de focus om kosten te verlagen en waarde toe te voegen.

  In het SIVI Bestuur zitten afgevaardigden van verzekeraars, Adfiz en NVGA. Het Verbond van Verzekeraars is toehoorder. De inzet van het SIVI Bestuur is te komen tot gedragen en goed werkbare oplossingen voor de gehele keten.

  • Achmea - Albert Spijkman
  • Adfiz - Enno Wiertsema
  • Aegon - Tim Schoonbergen
  • a.s.r. - Kees Tuijnman
  • De Goudse - Bernardo Walta
  • De Vereende - Wim Henk Steenpoorte (Voorzitter)
  • Nationale Nederlanden - Harry van der Zwan
  • NVGA - Ron Gardenier
  • Verbond van Verzekeraars - Richard Weurding

  SIVI werkt voor de verzekeringsketen in de meest ruime zin van het woord. De eindklant, verzekeraar, intermediair, volmacht en service provider noemen we de primaire actoren in de keten. Daaromheen zijn derde partijen actief als schadeherstellers, experts, arbodiensten, keuringsartsen, etc. Leveranciers van software en services ter ondersteuning van processen hebben een nadrukkelijke impact op de vorming van de keten. Met de belangen van al deze ketenpartijen probeert SIVI rekening te houden. SIVI werkt hierbij vanuit een onafhankelijke rol, heeft geen voorkeur voor een specifiek distributie model en beschouwd elke ketenpartij als gelijkwaardig.

  Hoewel de leveranciers niet zijn vertegenwoordigd binnen het SIVI Bestuur, zijn ze wel nadrukkelijk vertegenwoordigd binnen de SIVI werkgroepen. Daarnaast onderhoudt SIVI veel contacten met leveranciers om aangesloten te blijven bij ontwikkelingen. Leveranciers zijn essentieel voor ketenoptimalisatie.

  Begin 2018 tekenden de Pensioenfederatie en SIVI een samenwerkingsovereenkomst. SIVI faciliteert overlegorganen en de projectenorganisatie, beheert de Uniforme Pensioenaangifte en brengt haar expertise en ervaring in. In 2019 wordt de samenwerking met pensioenverzekeraars verkend en een aantal gemeenschappelijke projecten uitgevoerd.

  OVAL en SIVI richten zich op het optimaal inrichten van de processen in de driehoek werknemer, werkgever en arbodienst met behulp van de Nationale Verzuimstandaard.

  Ons Team

  Astrid Brouwer

  Ketenmanager Volmacht distributie
  astrid.brouwer@sivi.org

  Danny Schaapherder

  Consultant
  danny.schaapherder@sivi.org

  Duco Mansvelder

  Consultant
  duco.mansvelder@sivi.org

  Elise van der Kloet

  Office manager
  elise.van.der.kloet@sivi.org

  Gerhard Gerritsen

  Managing consultant
  gerhard.gerritsen@sivi.org

  Herman Lenferink

  Managing consultant
  herman.lenferink@sivi.org

  Irene Deen-Tai

  Consultant
  irene.deen-tai@sivi.org

  Jeroen Hartogensis

  Consultant
  jeroen.hartogensis@sivi.org

  Peter Mols

  Directeur
  peter.mols@sivi.org

  Robert Akkerman

  Consultant
  robert.akkerman@sivi.org

  Robin Oostrum

  Ketenmanager SIVI AFS
  robin.oostrum@sivi.org

  Ruud van Bommel

  Ketenmanager Provinciale distributie
  ruud.van.bommel@sivi.org

  Valentijn Peute

  Consultant
  valentijn.peute@sivi.org

  Walter Mosterd

  Consultant
  walter.mosterd@sivi.org