Over SIVI

De wereld van de financiële dienstverlening krijgt een steeds sterkere digitale kern. Het contact met klanten en tussen ketenpartners onderling kan niet meer zonder online verkeer, met alle data, berekeningen, kunstmatige intelligentie en toepassingen die daarbij horen. De digitale trein dendert voort! En waar in de trein u zich ook bevindt, u heeft behoefte aan houvast en overzicht, aan handvatten om de onbegrensde mogelijkheden daadwerkelijk te kunnen benutten. In een branche en een samenleving die nog volop nadenkt over manieren om het delen van (financiële) data eenvoudig, maar vooral ook verantwoord te laten verlopen.

De waarde van de SIVI-standaarden

Wij zijn SIVI en wij ontwikkelen, beheren en monitoren standaarden voor digitaal zakendoen in de financiële dienstverlening, met specifieke aandacht voor de verzekeringsindustrie, de pensioenbranche en de verzuimsector. Wij helpen ketens te optimaliseren, kosten te verlagen en processen te versnellen en versimpelen. Onafhankelijk en deskundig. Met als opbrengst: probleemloze dienstverlening aan tevreden klanten. Voor iedereen in de sector. En dus is het zaak dat steeds meer verzekeraars, volmachten, arbodiensten, pensioenfondsen, softwarebedrijven en andere ketenpartners zich bij onze standaarden aansluiten. Om samen een nog sterker fundament te leggen onder de digitale toekomst, van onze sector en onze klanten.

Nu al verlopen jaarlijks honderden miljoenen transacties via onze standaarden. Maar wil de financiële sector meekunnen met de digitale eisen die klanten, toezichthouders, en ketenpartners onderling aan elkaar stellen, dan moet er echt nog een tandje bij. Op weg naar een volwaardig ecosysteem waarbinnen alle data, alle producten, systemen en betrokken partijen doorlopend met elkaar verbonden zijn. Om transacties nog soepeler te laten verlopen, maar ook om samen verder te groeien en klanten nog beter te bedienen. Nieuwe diensten te ontwikkelen en alles wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, ook echt vanzelfsprekend te maken. Dat ecosysteem kunnen we bouwen op het fundament van onze ‘All Finance Standaard’, SIVI AFS.

SIVI maakt digitaal zakendoen standaard.

Vanuit de filosofie van het ecosysteem blijven wij de komende tijd partijen uit de distributie- en de supportketen actief bij elkaar brengen. Want hoe digitaal de wereld ook wordt: als het om fundamentele keuzes gaat, is het verstandig om elkaar echt te ontmoeten. Om samen op het juiste moment dezelfde ontwikkel- en implementatiebesluiten te nemen bijvoorbeeld, en steeds meer partijen de gelegenheid te bieden om zich bij standaarden aan te sluiten. Met oog voor elkaars belangen en afwegingen, zodat de digitale trein daadwerkelijk iedereen vooruitbrengt.
SIVI maakt digitaal zakendoen standaard.

  Heb je een vraag?

  We helpen je graag verder

  Veelgestelde vragen over SIVI

  SIVI is als onafhankelijke Stichting het kennis- en standaardisatie-instituut voor digitaal zakendoen binnen de verzekeringsindustrie. Onafhankelijk en deskundig. Het gaat om digitaal zakendoen of meer specifiek ketenoptimalisatie. Over gekoppelde en/of gedeelde processen en de uitwisseling en het gebruik van data. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact van nieuwe technologieën en inspireert ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dit alles met de focus om kosten te verlagen en waarde toe te voegen.

  In het SIVI Bestuur zitten afgevaardigden van verzekeraars, Adfiz en NVGA. Het Verbond van Verzekeraars is toehoorder. De inzet van het SIVI Bestuur is te komen tot gedragen en goed werkbare oplossingen voor de gehele keten.

  • Onafhankelijk voorzitter - Wim Henk Steenpoorte
  • Achmea - Albert Spijkman
  • Adfiz - Enno Wiertsema
  • a.s.r. - Kees Tuijnman
  • De Goudse - Bernardo Walta
  • Nationale Nederlanden - Harry van der Zwan
  • NVGA - Ron Gardenier
  • Verbond van Verzekeraars - Richard Weurding

  SIVI werkt voor de verzekeringsketen in de meest ruime zin van het woord. De eindklant, verzekeraar, intermediair, volmacht en service provider noemen we de primaire actoren in de keten. Daaromheen zijn derde partijen actief als schadeherstellers, experts, arbodiensten, keuringsartsen, etc. Leveranciers van software en services ter ondersteuning van processen hebben een nadrukkelijke impact op de vorming van de keten. Met de belangen van al deze ketenpartijen probeert SIVI rekening te houden. SIVI werkt hierbij vanuit een onafhankelijke rol, heeft geen voorkeur voor een specifiek distributie model en beschouwd elke ketenpartij als gelijkwaardig.

  Hoewel de leveranciers niet zijn vertegenwoordigd binnen het SIVI Bestuur, zijn ze wel nadrukkelijk vertegenwoordigd binnen de SIVI werkgroepen. Daarnaast onderhoudt SIVI veel contacten met leveranciers om aangesloten te blijven bij ontwikkelingen. Leveranciers zijn essentieel voor ketenoptimalisatie.

  Begin 2018 tekenden de Pensioenfederatie en SIVI een samenwerkingsovereenkomst. SIVI faciliteert overlegorganen en de projectenorganisatie, beheert de Uniforme Pensioenaangifte en brengt haar expertise en ervaring in. In 2019 wordt de samenwerking met pensioenverzekeraars verkend en een aantal gemeenschappelijke projecten uitgevoerd.

  OVAL en SIVI richten zich op het optimaal inrichten van de processen in de driehoek werknemer, werkgever en arbodienst met behulp van de Nationale Verzuimstandaard.

  Ons Team

  Astrid Brouwer

  Ketenmanager Volmacht Distributie
  astrid.brouwer@sivi.org

  Danny Schaapherder

  Consultant
  danny.schaapherder@sivi.org

  Duco Mansvelder

  Consultant
  duco.mansvelder@sivi.org

  Elise van der Kloet

  Office manager
  elise.van.der.kloet@sivi.org

  Gerhard Gerritsen

  Managing consultant
  gerhard.gerritsen@sivi.org

  Herman Lenferink

  Managing consultant
  herman.lenferink@sivi.org

  Irene Deen-Tai

  Consultant
  irene.deen-tai@sivi.org

  Jeroen Hartogensis

  Consultant
  jeroen.hartogensis@sivi.org

  Peter Mols

  Directeur
  peter.mols@sivi.org

  Robert Akkerman

  Consultant
  robert.akkerman@sivi.org

  Robin Oostrum

  Ketenmanager SIVI AFS
  robin.oostrum@sivi.org

  Ruud van Bommel

  Ketenmanager Provinciale Distributie
  ruud.van.bommel@sivi.org

  Valentijn Peute

  Consultant
  valentijn.peute@sivi.org

  Walter Mosterd

  Consultant
  walter.mosterd@sivi.org