Algemene informatie over migratie Digitaal Paspoort naar eHerkenning

De belangrijkste veranderingen

 • Digitaal Paspoort komt te vervallen.
 • eHerkenning is de nieuwe veilige vervanging van het Digitaal Paspoort
 • Migratie start vanaf 1 september 2020.
 • Tijdens overgangsfase kunnen beide middelen worden gebruikt.
 • Vanaf 1 januari 2022 alleen nog eHerkenning.

Het tijdpad

Waarom eHerkenning?

Het Digitaal Paspoort voldoet niet meer aan hedendaagse veiligheidseisen. eHerkenning is dé standaard voor B2B authenticatie in Nederland en de meest geschikte opvolger voor het Digitaal Paspoort.

Het Digitaal Paspoort is al meer dan twintig jaar de branchestandaard voor inloggen in de verzekeringsbranche. Automatische toegang tot extranetten van verzekeraars en serviceproviders en tot portalen van online dienstverleners als de Stichting CIS is de belangrijkste reden voor de brede spreiding van het gebruik van het Digitaal Paspoort. Het Digitaal Paspoort kent echter ook grote nadelen en is vanuit beveiligingsperspectief over de houdbaarheidsdatum. Het Digitaal Paspoort verdwijnt om deze reden. Dienstverleners en gebruikers in de verzekeringsbranche die het Digitaal Paspoort toepassen en gebruiken, hebben daarom tot en met december 2021 de tijd om over te stappen op eHerkenning. eHerkenning is dé standaard voor B2B authenticatie in heel Nederland, ook buiten de verzekeringssector. Zakelijk inloggen bij de overheid loopt verplicht via eHerkenning. In de verzekeringsbranche is eHerkenning niet verplicht, maar wordt het gebruik sterk aangeraden.

Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl.

Rol van SIVI

SIVI ontwikkelt, beheert en bewaakt standaarden voor de verzekeringsbranche. Het Digitaal Paspoort was ruim twintig jaar de facto de branchestandaard voor zakelijke authenticatie. Nu het Digitaal Paspoort verdwijnt, neemt SIVI de taak op zich om uniform naar een optimale nieuwe standaard te migreren. SIVI beheert daarin het ‘waarom’ en – tot op zekere hoogte – ‘hoe’ van de migratie. Concrete vragen, zoals technische aansluitingsvragen of prijsafspraken, kunnen gesteld worden aan de betreffende eHerkenningsmakelaars of -leveranciers.

Voortgang migratie

Wij zullen de voortgang van de migratie nauwlettend gaan monitoren en de resultaten, zodra deze bekend zijn maandelijks publiceren via deze website.

Heb je een vraag over de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning?

We helpen je graag verder

Naar boven

Informatie voor gebruikers

Combimiddel tijdens migratieperiode

Tijdens de migratieperiode hebben zowel gebruikers (onder andere financiële adviseurs) als online dienstverleners (bijvoorbeeld verzekeraars) de mogelijkheid gebruik te maken van proposities die de overgang eenvoudiger maken. Deze worden aangeboden door Digidentity (uitgever van het Digitaal Paspoort) en zijn met SIVI afgesproken. In juli 2019 is hiertoe een raamcontract getekend door Digidentity en SIVI.

Vooral voor de gebruikers van het Digitaal Paspoort, zoals tussenpersonen en medewerkers bij verzekeraars, is deze propositie interessant. Tijdens de migratieperiode zijn immers nog niet alle verzekeraars en andere online dienstverleners direct over op eHerkenning. Hierdoor is het belangrijk dat gebruikers nog tot het eind van de migratieperiode kunnen inloggen met hun Digitaal Paspoort.

Voor gebruikers van een Digitaal Paspoort geldt

 • Gebruikers kunnen vanaf 1 september 2020 hun Digitaal Paspoort alleen nog verlengen als ze een eHerkenningsmiddel van Digidentity hebben.
 • Gebruikers hebben tussen 1 september 2020 en 1 januari 2022 dit Digitaal Paspoort nodig, omdat nog niet alle online dienstverleners direct eHerkenning accepteren.
 • Gebruikers kunnen vanaf 1 januari 2022 overal in de branche inloggen met een eHerkenningsmiddel. Het Digitaal Paspoort is dan uitgefaseerd, gebruikers (bijvoorbeeld financiële adviseurs) kunnen hun eHerkenningsmiddel dan bij elke willekeurige eHerkenningsleverancier aanschaffen en zijn niet langer gebonden aan Digidentity.
 • Wie als organisatie wil beginnen met eHerkenning, zal eerst een bedrijfsbeheerder aan moeten stellen. Hoe dit in zijn werk gaat via Digidentity en hoe je vervolgens medewerkers kunt aanmelden/machtigen, lees je in het stappenplan voor gebruikers.

Ook andere aanbieders eHerkenning mogelijk

Naast Digidentity zijn er ook andere aanbieders van eHerkenningsmiddelen (zie: www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht).

Digidentity biedt een combimiddel van eHerkenning en Digitaal Paspoort. Dit biedt voor gebruikers duidelijke voordelen tijdens de migratieperiode, omdat dan nog niet bij alle dienstverleners kan worden ingelogd met eHerkenning. Na de migratieperiode kan het voor gebruikers mogelijk interessant zijn over te stappen naar een andere aanbieder.

Naar boven

Informatie voor online dienstverleners

Authenticatie tijdens migratieperiode

Als online dienstverlener kun je direct starten met het aanbieden van authenticatie op basis van eHerkenning. Tijdens de migratieperiode (tot 1-1-2022) zal daarnaast ook inloggen met het Digitaal Paspoort mogelijk moeten blijven voor gebruikers die nog niet beschikken over eHerkenning.

Aansluiten op eHerkenning

 • Online dienstverleners (verzekeraar, serviceprovider etc.) kunnen op elk moment starten met eHerkenning.
 • Tot 1 januari 2022 blijft ook inloggen met Digitaal Paspoort nodig voor gebruikers die nog niet beschikken over eHerkenning.
 • Een eHerkenningsmakelaar helpt de online dienstverlener bij de aansluiting op eHerkenning. Er zijn 5 makelaars, allemaal erkend door de Rijksoverheid (zie ook: www.eherkenning.nl/aansluiten-op-eherkenning/aansluiten).
 • Alle eHerkenningsmakelaars hebben koppelingen met alle erkende leveranciers van inlogmiddelen.
 • Welke stappen je moet nemen om als online dienstverlener aan te sluiten op eHerkenning lees je in het stappenplan.

Naar boven

Naar boven

Ondersteuning

Om de meest voor de hand liggende vragen te beantwoorden en houvast te bieden bij de migratie heeft SIVI stappenplannen voor gebruikers en online dienstverleners opgesteld.

Contactgegevens brancheorganisaties

Heb je een vraag over de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning?

We helpen je graag verder

Naar boven

Verzekerd van veilig inloggen