Verzuimstandaard Werkgevers – Arbodiensten

Elektronische aanlevering en uitwisseling van verzuimgegevens.

Voor arbodiensten en werkgevers

De standaard richt zich met gestandaardiseerde gegevenselementen op het optimaal en transparant inrichten van de processen in de driehoek werknemer, werkgever en arbodienst. Het accent ligt daarbij op het ontzorgen van werkgevers.

De standaard kent de volgende standaardberichten:

 • Werkgever gegevens Basisregistratie
 • Dienstverbanden
 • Verzuimmeldingen
 • Documenten
 • Afspraken
 • Retourmelding

De standaard is een randvoorwaarde voor:

 1. Interoperabiliteit
  Systemen binnen de verzuimketen kunnen informatie uitwisselen, zodoende een gemeenschappelijk proces binnen de keten ondersteunen en hiermee de kosten in de keten reduceren.
 2. Straight Through Processing
  Processen binnen de verzuimketen kunnen geheel geautomatiseerd worden afgehandeld.

Toepassing van de standaard in de verzuimketen beperkt de vrijheid voor partijen om te veel persoonsgegevens uit te wisselen en is daarmee AVG-proof.

SIVI zet zich ervoor in om de standaard continu aan te passen aan nieuwe vereisten uit hoofde van wet- en regelgeving, gebruiksgemak, beheersbaarheid en beheersing van implementatie- en gebruikskosten. Tevens ondersteunt en vertegenwoordigt SIVI afnemers van de standaard bij eventuele issues en complicaties.

  Heb je een vraag over de Verzuimstandaard?

  We helpen je graag verder

   Houd mij op de hoogte

   Word op de hoogte gehouden over de Verzuimstandaarden