NVGA Standaard

Eenduidige rapportages

Het NVGA protocol bestaat uit afspraken voor het eenduidig rapporteren door gevolmachtigde assurantiebedrijven aan volmachtgevers. De rapportages bevatten gegevens over polissen, schades en financiële transacties. Ze stellen volmachtgevers onder andere in staat te rapporteren ten behoeve van toezicht en herverzekeren.

Onderdelen van het NVGA protocol

Het basis NVGA protocol bestaat uit de volgende onderdelen:

  • NVGA File Financieel – Standaard voor het periodiek uitwisselen van financiële gegevens.
  • NVGA File Polis – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over polissen.
  • NVGA File Schade – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over schades.

Daarnaast bestaat het aanvullende NVGA protocol voor Inkomen-producten bestaat uit de volgende onderdelen:

  • NVGA File Inkomen Polis – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over Inkomen polissen en deelnemersgegevens.
  • NVGA File Inkomen Verzuim – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over verzuim en individuele verzuimboekingen.

Activiteiten rond het NVGA Protocol Inkomen in 2022

In de loop van 2022 rolt SIVI het NVGA Protocol Inkomen uit naar de markt. Implementatie van dit protocol wordt ondersteund met AFD-definities en het online handboek.