NVGA Standaard

Wettelijke verplichtingen vragen om vernieuwing

De NVGA, de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven, beheert van oudsher 3 standaarden: Boekingsprotocol, Polis protocol en Schade protocol. Vernieuwing was nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Nu bevatten de protocollen voor verzekeraars voldoende informatie om de Wft-staten te kunnen aanleveren.

De NVGA Standaard

De NVGA standaard is een protocol voor de rapportage van volmacht naar volmachtgever ten behoeve van controle / toezicht op de volmacht portefeuille.

We onderkennen op dit moment 3 NVGA deelstandaarden:

  • NVGA File Financieel – Standaard voor het periodiek uitwisselen van financiële gegevens.
  • NVGA File Polis – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over polissen.
  • NVGA File Schade – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over schades.

Alle 3 de standaarden zijn gebaseerd op het AFD (All Finance Datamodel) van SIVI.

Volmachtgevers in control

Toepassing van de NVGA Standaard heeft als belangrijkste voordeel dat bij juiste, volledige en tijdige aanlevering van de gegevens, volmachtgevers voldoen aan de eisen die door de toezichthouders worden gesteld.

Additionele voordelen zijn:

  • Minder fouten door koppeling met bronbestanden;
  • Lagere kosten door automatische verwerking van gegevens.
Laatste publicatie: augustus 2014
Volmachtbeheer is het eerste aanspreekpunt voor vragen.

Heb je een vraag over de NVGA Standaard?

We helpen je graag verder