NVGA Standaard

Eenduidige rapportages

Het NVGA protocol bestaat uit afspraken voor het eenduidig rapporteren door gevolmachtigde assurantiebedrijven aan volmachtgevers. De rapportages bevatten gegevens over polissen, schades en financiële transacties. Ze stellen volmachtgevers onder andere in staat te rapporteren ten behoeve van toezicht en herverzekeren.

Onderdelen van het NVGA protocol

Het basis NVGA protocol bestaat uit de volgende onderdelen:

  • NVGA File Financieel – Standaard voor het periodiek uitwisselen van financiële gegevens.
  • NVGA File Polis – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over polissen.
  • NVGA File Schade – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over schades.

Daarnaast bestaat het aanvullende NVGA protocol voor Inkomen-producten bestaat uit de volgende onderdelen:

  • NVGA File Inkomen Polis – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over Inkomen polissen en deelnemersgegevens.
  • NVGA File Inkomen Verzuim – Standaard voor het periodiek uitwisselen van gegevens over verzuim en individuele verzuimboekingen.

Activiteiten rond het NVGA Protocol in 2021

In de loop van 2021 introduceert SIVI een update van het NVGA Protocol en rolt deze uit naar de markt. De update bestaat uit uitbreidingen van het basis NVGA protocol en uit de introductie van een aanvulling voor Inkomen-producten. Daarnaast is de ondersteuning bij implementatie substantieel verbeterd door het beschikbaar stellen van AFD-definities en het online handboek.

Status per 1 oktober 2021

Onderstaande afbeeldingen zijn een weergave van de huidige status van beide trajecten. Een meer gedetailleerde voortgangsrapportage van de implementatie van het NVGA Protocol Inkomen staat hier.

Uitleg van de kleuren:
Groen: actie afgerond
Geel: actie loopt
Grijs: actie volgt

Uitbreiding basis NVGA protocol

Introductie aanvullend NVGA protocol voor Inkomen-producten