AFD-definitie Standaard

Uniformeren van verschillende aspecten rond definities van services en/of producten.

Veel partijen gebruiken op dit moment AFD XML-sjablonen voor het delen van specificaties van services of voor vastlegging van gegevens. Business rules worden apart aangeleverd via bijvoorbeeld een Excel- of Word-document. Vanzelfsprekend draagt dit niet bij tot uniforme interpretaties van zulke definities, wat leidt tot fouten, extra kosten en/of vertraging in verwerkingsprocessen. Om dit te voorkomen heeft SIVI de AFD-definitie Standaard ontwikkeld.

De AFD-definitie Standaard richt zich op het uniformeren van verschillende aspecten rond de definities van services en/of producten. Hiermee kunnen zowel de opslag van data als het berichtverkeer in de keten, op eenduidige wijze plaatsvinden. De AFD-definitie Standaard is dan ook ontwikkeld en bedoeld voor álle partijen in de verzekeringsketen.

De AFD-definitie Standaard richt zich op twee dimensies waarin productdefinities een grote rol spelen: Registraties en Services. Bij Registraties gaat het om hoe gegevens opgeslagen worden in de database. Bij Services gaat het om het gebruik van functies; hoe deze aangeroepen worden en wat het resultaat is.

Voor het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen ligt de focus op de volgende processen:

 • Polis:
  • Vastleggen (Registratie)
   Het vastleggen van polisgegevens in de database
  • Premie berekenen (Service)
   Het gebruik van de webservice Premieberekening
  • Accepteren (Service)
   Het gebruik van de webservice Acceptatie

Ondersteuning

Handboek

Alle informatie over de AFD-definitie Standaard vindt u op toegankelijke wijze in het online handboek.

AFD Online Samenstellen (AOS)

Om het opstellen, beheren, certificeren en publiceren van AFD-definities te vergemakkelijken biedt SIVI de online tool AFD Online Samenstellen (AOS). Hiermee kunnen AFD-definities eenvoudig worden samengesteld en bewerkt. Na certificering (via de tool) wordt de AFD-definitie gepubliceerd in het register. Dit register is zowel via een webbrowser als via een API te raadplegen. Klik hier voor meer informatie over AOS.

Voor meer toelichting en ondersteuning kunt u ook een afspraak maken met een SIVI-consultant (gebruik hiervoor het contactformulier “Heeft u een vraag over AFD-definitie Standaard?” hiernaast).