AFD-definitie Registratie Polis voor de Provinciale Distributie

Met AFD-definities kunnen snel en eenduidig alle relevante gegevens van een verzekeringsproduct worden uitgewisseld. Een aanbieder of serviceprovider bepaalt welke gegevens relevant zijn voor een product, en legt de specificaties van die gegevens vast in een AFD-definitie. Softwareleveranciers kunnen zo’n AFD-definitie ophalen en inlezen en kunnen op basis daarvan productschermen voor specifieke verzekeringsproducten maken. Een AFD-definitie voor de functie ‘Registratie Polis’ zorgt ervoor dat alle relevante gegevens snel en foutloos in de polisschermen bij de adviseur terecht komen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Verzenders van berichten (verzekeraars en serviceproviders) stellen (op basis van hun bestaande digitale berichten) per product een AFD-definitie Registratie Polis op. De AOS-tool van SIVI ondersteunt dit proces en dient als register voor alle gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities. Iedere nieuwe of gewijzigde definitie is zo beschikbaar voor systeemhuizen en softwareproducenten. Zij halen deze (geautomatiseerd) op en verwerken ze, zodat de in de AFD-definitie gedefinieerde polisgegevens goed zichtbaar worden in de schermen van de adviseur.
Na een eerste periode waarin vooral nieuwe AFD-definities worden opgesteld, zal een doorlopend proces ontstaan bij wijzigingen en eventuele nieuwe producten.

Ondersteuning

Handboek

Alle informatie over voor het opstellen van de AFD-definitie Registratie Polis: Online handboek AFD-definitie Registratie Polis

Trainingen

Het opstellen van AFD-definities is niet complex. Maar voor wie nog geen ervaring heeft hiermee biedt SIVI de volgende 2 opleidingen om goed aan de slag te kunnen.

Webinar

Met de webinar Schermen van adviseurs – Goed gevuld, geeft SIVI een interactieve toelichting op de aanleiding, het doel en de werking van een AFD-definitie (mogelijkheid tot inschrijven volgt binnenkort).

Voor meer toelichting en ondersteuning kun je ook een afspraak maken met een SIVI-consultant (gebruik hiervoor het contactformulier “Heeft u een vraag over AFD-definitie Standaard?” hiernaast).