Werken aan een sector waar koppelen vanzelfsprekend is

Het doel is binnen onze sector tot een landschap van toepassingen te komen waarbij digitaal koppelen vanzelfsprekend is. Dit levert naast grote besparingen in arbeid en kwaliteit in klantdossiers een substantiële verruiming van de ruimte voor innovatie omdat partijen makkelijker nieuwe initiatieven binnen de keten kunnen introduceren.
Inmiddels is de les dat eigenlijk alle marktpartijen de noodzaak voor digitaal koppelen zien, maar dat het inzetten van een brede beweging veel aandacht en op punten regie vanuit SIVI nodig heeft.
Onder de noemer ‘Drempelloos koppelen’ initieert SIVI gerichte acties om het gebruik van koppelingen uit te bouwen en waar nodig de kwaliteit bij het gebruik van koppelingen te verbeteren. Op deze pagina vind je een overzicht van deze acties.

ACTIE: Richtlijn Berichtenverkeer prolongatie incasserende adviseurs 2022

De digitale berichtenstroom bij prolongaties voor adviseurs leidt op dit moment tot inefficiënties en ongewenste kosten in het prolongatie proces.
Dat is een gemiste kans en ook ernstig, want de digitalisering van aanlevering van gegevens is een goede zaak en moet waar het kan voordelen bieden voor zowel verzenders (aanbieders) als ontvangers (adviseurs). Voor adviseurs is het essentieel dat zij berichten krijgen aangeleverd volgens de juiste systematiek en van goede kwaliteit. Adviseurs zijn voor het behalen van de voordelen dus sterk afhankelijk van de aanbieders. Dit geldt overigens voor zowel de incasserende als de niet incasserende adviseurs.
Bijvoorbeeld: wanneer de adviseur digitaal toegestuurde documenten niet goed kan inboeken in het klantdossier of als deze documenten kwalitatief onvoldoende zijn om in te zetten in de processen, dan gaat de besparing van de automatisering snel verloren. Of erger, dan zijn de kosten van verwerking veel hoger dan de verwerking van de op papier aangeleverde documenten.

In de Richtlijn Berichtenverkeer prolongatie incasserende adviseurs vind je in relatie tot prolongatie een uitgebreide toelichting op alle huidige verschillende scenario’s voor het verzenden van berichten (boekingsberichten en documenten) en de impact daarvan op de keten. We maken onderscheid in 3 categorieën: doelscenario, alternatieve scenario’s en onwenselijke scenario’s.
In het doelscenario levert een aanbieder voor prolongaties:

 • Boekingsgegevens en de complete actuele verzekeringsgegevens op basis van ADN-berichten.
 • Borderel digitaal via GRS.
 • (Polis)documenten digitaal via GRS.

Het doel is dat alle verzenders conform de Richtlijn gaan werken en ongewenste scenario’s migreren naar het doelscenario of best mogelijke alternatief.
Concrete acties vanuit SIVI:

 • Publicatie van de Richtlijn op de SIVI-website (download hiernaast/boven de Richtlijn Berichtenverkeer Prolongatie incasserende adviseur).
 • Verzenden en toelichten van de Richtlijn Berichtenverkeer Prolongaties Incasserende Adviseurs bij betrokken ketenpartijen. Ook leveranciers worden betrokken, voor een optimale aansluiting van software op het digitale distributie proces.
 • Opzet en publicatie (november 2022) op deze site van een dashboard Drempelloos koppelen. Het Dashboard brengt de huidige situatie en voortgang ten aanzien van Drempelloos Koppelen in beeld.

ACTIE: Kwaliteit digitale aanlevering documenten

In 2021 heeft het SIVI een notitie gepubliceerd over de Kwaliteit digitale aanlevering documenten. Daarin doet SIVI een beroep op partijen om bij te dragen aan een goed functionerende keten. Door de groei van digitale aanlevering van documenten (inmiddels ruim 9 miljoen document-berichten per jaar) is het belangrijk dat partijen het GRS protocol goed toepassen. Het niet goed invullen van de berichten voor de aanlevering krijgt een te grote negatieve impact op de processen van de ontvangers.
Concrete acties:
Download in de kolom hiernaast de instructie en controleer of je het GRS Protocol goed toepast. Alleen dan kunnen alle betrokken binnen de keten een maximaal effect hebben van de baten.
SIVI blijft verzenders en software leveranciers vragen om:

 • De huidige en nieuwe GRS-berichtenstromen te certificeren.
 • De huidige verzending van berichten te controleren en verbeteren.

Dashboard

In samenwerking met Adfiz blijft SIVI de kwaliteit rond de afhandeling van document-berichten monitoren. De status en voortgang wordt meegenomen in het Dashboard Drempelloos Koppelen (publicatie op deze site vanaf november 2022).

Meld fouten bij GRS en ADN berichtenverkeer

SIVI wil meer inzicht krijgen in gemaakte fouten bij berichtenverkeer, daarom is het bestaande Meldformulier voor fouten bij digitaal aangeleverde documenten uitgebreid. Vanaf nu kunnen er meldingen gedaan worden over ontvangen berichten en documenten:

 • ADN-berichten (prolongaties (PPR) en mutatiebevestigingen (PMB))
 • Polisdocumentatie – GRS
 • Borderel – GRS
 • Overige documenten – GRS

Maak je gebruik van de digitale aanlevering van berichten (documenten en boekingsberichten)?
Meld dan actief fouten!

SIVI gebruikt deze meldingen om inzicht  te krijgen in het soort fouten en het tempo waarmee ze opgelost worden en neemt deze opgedane inzichten mee in haar gesprekken met verzenders.

Voor een snelle afhandeling van fouten is het verstandig als ontvanger zelf ook direct contact op te nemen met verzenders. Ook geeft SIVI geen individuele terugkoppeling op meldingen.