Meld fouten bij digitale aanlevering van documenten

Maak je gebruik van de digitale aanlevering van documenten? Meld dan actief fouten zodat Adfiz en SIVI inzicht krijgen in de knelpunten en het tempo waarmee deze knelpunten worden opgelost.

SIVI en Adfiz gaan samen de verbetering van kwaliteit monitoren. Jouw meldingen nemen we mee in de monitoring en zijn input voor de gesprekken met verzenders en/of leveranciers. Je krijgt dus geen individuele terugkoppeling van je melding, maar jouw melding helpt ons in de benadering van de verzenders en leveranciers over verbeteringen rond de digitale aanlevering van documenten.

Werken aan een sector waar koppelen vanzelfsprekend is

Het doel is binnen onze sector tot een landschap van toepassingen te komen waarbij digitaal koppelen vanzelfsprekend is. Dit levert naast grote besparingen in arbeid en kwaliteit in klantdossiers een substantiële verruiming van de ruimte voor innovatie omdat partijen makkelijker nieuwe initiatieven binnen de keten kunnen introduceren.
Inmiddels is de les dat eigenlijk alle marktpartijen de noodzaak voor digitaal koppelen zien, maar dat het inzetten van een brede beweging veel aandacht en op punten regie vanuit SIVI nodig heeft.
Onder de noemer ‘Drempelloos koppelen’ initieert SIVI vanaf nu gerichte acties om het gebruik van koppelingen uit te bouwen en waar nodig de kwaliteit bij het gebruik van koppelingen te verbeteren. Op deze pagina vind je een overzicht van deze acties.

ACTIE: Kwaliteit digitale aanlevering documenten

De kwaliteit van de digitale aanlevering van documenten heeft jouw aandacht nodig. Met inmiddels ruim 9 miljoen document-berichten per jaar zien we een duidelijke groei van de digitale aanlevering van documenten. Hoewel het volume van de digitale aanlevering gestaag toeneemt is er gelijktijdig een toenemende zorg rond de kwaliteit van de aangeleverde berichten.
In bijgaande instructie doet SIVI een appel om bij te dragen aan een goed functionerende keten. Het niet goed invullen van de berichten voor de aanlevering van documenten op basis van het GRS Protocol krijgt een te grote impact. Met de groei van de digitale aanlevering van documenten op basis van het GRS Protocol is het belangrijk dat betrokken partijen binnen afzienbare termijn het protocol goed toepassen. Concreet betekent dit:

  1. Verzenders controleren of de huidige verzending van berichten goed plaats vindt en plannen acties om eventuele fouten of onhandigheden op te lossen.
  2. Softwareleveranciers controleren of binnen de software de afhandeling van berichten goed plaats vindt en plannen acties om eventuele fouten of onhandigheden op te lossen.
  3. Verzenders certificeren de huidige GRS-berichtenstromen voor 31-12-2021.
  4. Verzenders zorgen dat nieuwe documentstromen vanaf nu goed zijn ingericht en SIVI gecertificeerd.

Download in de kolom hiernaast de instructie en controleer of je het GRS Protocol goed toepast. Alleen dan kunnen alle betrokken binnen de keten een maximaal effect hebben van de baten.

In samenwerking met Adfiz zal SIVI de kwaliteit rond de afhandeling van document-berichten gedurende 2022 monitoren.

    Heb je een vraag over Drempelloos Koppelen?

    We helpen je graag verder