POR Standaard

Gebruik POR-Codes

Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Veel Machine to Machine (M2M) berichtuitwisseling tussen verzekeraars, gevolmachtigden, externe bronnen en intermediair, wordt gerouteerd (of algemener: ‘technisch geadresseerd’) op basis van POR-codes. Dit geldt onder meer voor alle ADN-berichten, alle berichtenverkeer gebaseerd op de GIM transactiestandaard, de NVGA-files en in databases zoals bijvoorbeeld FISH van stichting CIS. De POR-code wordt branchebreed gebruikt in combinatie met polisnummers, om polissen op brancheniveau uniek te kunnen identificeren.

Changelog

De POR-codes worden maandelijks gepubliceerd en zijn voorzien van een wijzigingsdatum. U kunt gemakkelijk zelf een changelog aanmaken over de door u gewenste periode door te selecteren op de wijzigingsdatum.

Achtergrond

Van oudsher beheerde het Permanent Orgaan van Overleg (POR) – ontstaan uit een samenwerking van de Unie van Assurantie Tussenpersonen (UVAT) en het Verbond van Verzekeraars – de branchestandaarden voor het doorgeven van incasso-gegevens, mutatiegegevens en rekening-courant gegevens. Deze POR-standaarden werden gebruikt voor het uitwisselen van data via borderellen, tape en diskette. Voor de POR-standaarden werden rond 1991 EDI equivalenten ontwikkeld. INSPPI (prolongaties), INSPMI (mutaties) en INSPRI (rekening-courant) werden gebruikt voor datacommunicatie in het ADN. Daarna werden – op verzoek van de POR – de volgende generatie POR-berichten ontwikkeld. Deze berichten werden bekend onder de noemer ‘P-Views’ en vanaf 1999 ingevoerd. In de POR-berichten wordt voor de identificatie van de maatschappij of gevolmachtigde de POR maatschappijaanduiding gebruikt. Vanaf 1988 gaf Nijgh Periodieken de POR-codes uit en publiceert deze in het Vademecum voor het Verzekeringswezen. Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars werd het beheer van de POR-codes in 2007 overgedragen aan SIVI.

Aanvragen nieuwe POR-code

Een POR-code wordt op verzoek uitgegeven aan:

  1. Een financieel dienstverlener of een aangesloten instelling bij een financieel dienstverlener met een vergunning voor de productdienstcombinatie ‘optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent (2:92)’ in het register van de Autoriteit Financiële Markt (AFM).
  2. Een financiële instelling met een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van verzekeraar, of een verklaring ‘Besluit Reikweidtebepalingen’, zoals vastgelegd in het register van De Nederlandse Bank (DNB).

Wijzigen bestaande POR-code

Wijzigingsverzoeken kunnen, door belanghebbende, aan SIVI worden door gegeven. Na ontvangst beoordeeld SIVI de aanvraag en voert geaccordeerde wijzigingen door.
Verwijderen bestaande POR-code

Een eenmaal uitgegeven POR-code wordt niet verwijderd, maar krijgt als status ‘Vervallen’.

Voor het aanvragen/wijzigen van een POR-code, zijn minimaal de volgende gegevens nodig:

  • POR-code (alleen bij wijzigingen)
  • Statutairenaam (zoals vermeldt in het van toepassing zijnde register)
  • Vergunningnummer (bij gevolmachtigde)
  • Contactgegevens contactpersoon

Na binnenkomst van uw aanvraag, beoordeeld SIVI de aangeleverde gegevens, en kan – indien nodig – aanvullende gegevens opvragen.

Heeft u een vraag over de POR Standaard?

We helpen u graag verder