AFD-definitie Registratie Polis voor de Provinciale markt

Deze pagina is bedoeld als overzicht en startpunt voor alle ketenpartijen die aan de slag gaan met AFD-definities Registratie Polis.

Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inzicht in Werkafspraken voor de Provinciale keten voor het gebruik van AFD-definities
  • Stappenplan voor Verzekeraars en Serviceproviders (als verzender van digitale berichten) en Softwareleveranciers (als ontvangers en verwerkers van digitale berichten)
  • Hulpmiddelen: vanuit SIVI worden de volgende hulpmiddelen aangeboden:
  • Toelichting op het doel van de inzet van de AFD-definitie Registratie Polis

Werkafspraken gebruik AFD-definities voor Provinciale Distributie

Bovenstaande figuur laat stap voor stap zien wat de te nemen acties zijn van de verschillende ketenpartners. Verzenders van berichten (Verzekeraars en Service-Providers) stellen (op basis van hun bestaande digitale berichten) per product een AFD-definitie Registratie Polis op. De AOS-tool van SIVI ondersteund dit proces en dient als register voor alle gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities. Iedere nieuwe of gewijzigde definitie is zo beschikbaar voor Systeemhuizen en Softwareproducenten. Zij halen deze (geautomatiseerd) op en verwerken ze, zodat de in de AFD-definitie gedefinieerde polisgegevens goed zichtbaar worden in de schermen van de adviseur.

Na een eerste periode waarin vooral nieuwe AFD-definities worden opgesteld, zal een doorlopend proces ontstaan bij wijzigingen en eventuele nieuwe producten.

Stappenplan voor opstellers (Verzekeraars en Service-providers) en verwerkers (Systeemhuizen en Softwareproducenten ) van AFD-definities

Onderstaande schema’s geven de te doorlopen stappen weer. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft worden de verschillende trainingen aangeboden.

 

Toelichting

Miljoenen digitale berichten Adviseurs en serviceproviders ontvangen jaarlijks miljoenen digitale berichten van service-providers en verzekeraars. Het gaat hier om ADN-boekingsberichten, GRS-documentberichten en transactieberichten. Deze berichten bevatten belangrijke gegevens die de adviseur in zijn dagelijks klantcontact gebruikt.

Marktbeweging nodig naar specificaties van digitale berichten Voor alle aanbieders bij elkaar zijn dit meer dan 1.500 verschillende berichten waarvoor softwareleveranciers op dit moment geen duidelijke specificaties ontvangen. Voor de adviseur betekent dit dat polisgegevens uit berichten regelmatig niet óf verkeerd op polisschermen komen. Deze fouten leiden tot extra werk bij de afhandeling van klantvragen en bij het aanbieden van klantmappen. Eindklanten kunnen onvolkomenheden ervaren in de gesprekken met de adviseur of onjuistheden aantreffen in hun klantmap. Dit levert aanbieders onnodige klachten op rond de kwaliteit van de in berichten aangeleverde polisgegevens.

Berichtspecificaties met behulp van AFD-definitie Registratie Polis De AFD-definitie voor de Registratie van Polisgegevens is een specificatie van de polisgegevens die een softwareleverancier kan registeren voor een polis op basis van de door de verzekeraar toegezonden berichten. Softwareleveranciers verwerken deze specificaties en zorgen zodat de door de verzekeraar toegezonden polisgegevens goed terechtkomen in de polisschermen.

Tabel Ketenpartijen versus AFD-definitie Registratie Polis

Ondersteuning

Handboek

Alle informatie over voor het opstellen van de AFD-definitie Registratie Polis: Online handboek AFD-definitie Registratie Polis

Trainingen

Het opstellen van AFD-definities is niet complex. Maar voor wie nog geen ervaring heeft hiermee biedt SIVI de volgende 2 opleidingen om goed aan de slag te kunnen.

Webinar

Met de webinar Schermen van adviseurs – Goed gevuld, geeft SIVI een interactieve toelichting op de aanleiding, het doel en de werking van een AFD-definitie (mogelijkheid tot inschrijven volgt binnenkort).

Voor meer toelichting en ondersteuning kun je ook een afspraak maken met een SIVI-consultant (gebruik hiervoor het contactformulier “Heeft u een vraag over AFD-definitie Standaard?” hiernaast).