Gegevensstandaard (AFD)

Eenduidige uitwisseling van verzekeringsgegevens met de All Finance Datacatalogus (AFD) voor de gehele branche.

Structuur noodzakelijk in berichtenverkeer intermediaire verzekeringsbranche

De intermediaire verzekeringsbranche wisselt dagelijks enorme hoeveelheden gegevens uit, zowel binnen de particuliere als de zakelijke markt. Dit brengt een papierstroom én een digitale stroom van informatie teweeg tussen de diverse actoren die binnen de verzekeringsbranche actief zijn.
De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de AFD standaard zijn:

  • Minder overhead: Partijen in de keten hoeven niet individueel af te stemmen op welke wijze data elektronisch wordt aangeleverd, dit bespaart veel tijd en geld.
  • Minder fouten: Eenduidige vastlegging van gegevens voorkomt fouten rond definitie en interpretatie van gegevens.

Een goede en toekomst vaste gegevens- en berichtenstandaard is rand voorwaardelijk voor interoperabiliteit. Systemen binnen de keten kunnen informatie uitwisselen om zo een “gemeenschappelijk” proces binnen de keten, waar mogelijk geheel geautomatiseerd, ondersteunen en hiermee de kosten in de keten reduceren.

AFD Gegevensstandaard

Eenduidig uitwisselen van verzekeringsgegevens kan met de AFD Gegevensstandaard. De All Finance Datacatalogus (AFD) beschrijft in welke elektronische en gestructureerde vorm u gegevens vastlegt. De datacatalogus bevat meer dan 24.000 gegevenselementen en wordt ingezet binnen (vrijwel) alle verzekeringsdomeinen en door alle partijen binnen de keten. Direct bij de bouw van eigen systemen of indirect bij het gebruik van standaard software. Deze gegevenselementen vormen de basis voor het berekenen van premies, aanvragen en muteren van contracten, het opvragen van informatie, het melden van schade etc.

Zowel de gegevensdefinities als de berichtenstructuur raken de inhoudelijk verwerking van berichten en dus de business logica. Fouten, interpretatie verschillen en/of veranderingen hebben hierdoor vaak grote impact. De primaire agenda voor SIVI in dit gebied is te zorgen voor consistentie en het bewaken van de continuïteit van definities.

AFD in beweging

Het AFD is continu in ontwikkeling door nieuwe wensen bij onder andere verzekeraars, gevolmachtigden en intermediairs en ook als gevolg van veranderende wet- en regelgeving. SIVI voert wijzigingen en aanvullingen op het AFD door volgens de AFD Beheerprocedure. Iedere maand publiceert SIVI de actuele AFD op de SIVI website. De publicatie omvat het bijwerken van de tools AFD Online en Controle Online en de downloads onder AFD Actueel. Hierbij wordt onder andere een wijzigingsoverzicht en het AFD in platte tabellen en XML schema’s verstrekt.

Aanvragen AFD uitbreiding

Wij breiden de standaarden voortdurend uit op basis van uw verzoeken. Vraag een uitbreiding van AFD aan door het aanvraagformulier (WORD) te downloaden en het ingevulde formulier te mailen naar: support@sivi.org.