SBI-AFD Hoedanigheid

Let op: de standaard SBI-AFD Hoedanigheid is nog in ontwikkeling. Vul het contactformulier in (rechts) en wij houden je op de hoogte over status en ontwikkelingen rond deze standaard.

Voor de eenduidige registratie van Hoedanigheid is gekozen voor nieuwe aanpak in een hybride model: SBI-AFD Hoedanigheid. Hierbij breidt SIVI de SBI-codering waar nodig uit met een branche specifieke AFD-codering.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI komt mede tot stand op basis van internationale afspraken en is geïntroduceerd om statistische onderzoeken/rapportages te kunnen maken.

De SBI-AFD Hoedanigheid codelijst maakt het mogelijk om zowel aan te sluiten bij een zeer gangbare indeling en tegelijk op onderdelen verfijningen aan te brengen, noodzakelijk voor onder andere verzekeringen. Op deze wijze borgt SIVI dat alle partijen uit de voeten kunnen met de coderingen en het neemt de noodzaak weg voor partijen om eigen coderingen te hanteren. De codelijst SBI-AFD Hoedanigheid maakt deel uit van de door SIVI beheerde gegevensstandaard AFD. Conform de werkafspraken voor het AFD kan men uitbreidingen aanvragen. Verzekeraars en/of volmachten kunnen zelf bepalen welke subset van de SBI-AFD Hoedanigheid codering van toepassing is voor een product.

De SBI-AFD Hoedanigheid codering is hiërarchisch opgebouwd. Waar het voor de ene partij gewenst is verdieping aan te brengen moet het voor de andere partij mogelijk zijn een abstractere classificatie te gebruiken.

Vanaf 1 augustus 2021 publiceert SIVI maandelijks de SBI-AFD Hoedanigheid codelijst. Het onderstaande voorbeeld illustreert de systematiek:

Bron Indeling SBI SBI-AFD Hoedanigheid Omschrijving
SBI-typologie Q Gezondheids- en welzijnszorg
SBI-typologie 86 Q86000-000 Gezondheidszorg
SBI-typologie 862 Q86200-000 Medische en tandheelkundige praktijken
SBI-typologie 8623 Q86230-000 Tandartspraktijken
SBI-typologie 86231 Q86231-000 Praktijken van tandartsen
AFD Toevoeging Q86231-001 Kindertandheelkunde
AFD Toevoeging Q86231-002 Tandarts-geriatrie

Alle partijen die de SBI-AFD codelijst Hoedanigheid toepassen hebben de mogelijkheid om toevoegingen aan te vragen. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier naar support@sivi.org.

Onder ‘Downloads’ op deze pagina vind je:

 • Een inhoudelijke toelichting op de SBI-AFD Hoedanigheid codelijst.
 • Een zipbestand met de JSON bestanden voor de codelijst.
 • Een XLS template waarmee u toevoegingen aan kan vragen.

  Houd mij op de hoogte

  Word op de hoogte gehouden over SBI-AFD Hoedanigheid

   Heb je een vraag?

   We helpen je graag verder!