Actueel

Nieuws | 12 juni 2024

SIVI AFS Magazine 8 – juni 2024

Het thema van dit nummer is ‘Fundament voor open digitaal ecosysteem’. In dit Magazine besteden we veel aandacht aan de AFD-definitie Standaard: ook vier andere artikelen hebben we aan dit onderwerp gewijd. Daarnaast artikelen over de herziene ADN Branchecode en het gebruik van niet-AFD-segmenten binnen een AFD-bericht.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 24 mei 2024

Persbericht – Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseur op om melding te maken van fouten in berichten

Binnen de intermediaire distributie gaan jaarlijks honderden miljoenen digitale berichten en documenten van verzekeraars en serviceproviders naar adviseurs. Ondanks alle inspanningen van de verzenders kunnen adviseurs nog steeds onnodige problemen ondervinden bij de verwerking van die berichten in hun administratie. SIVI, Adfiz en Aplaza roepen adviseurs op om daarvan melding te maken.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 20 mei 2024

Opstellen AFD-berichten eenvoudiger en minder foutgevoelig

SIVI hecht grote waarde aan goede ondersteuning voor analisten en ontwikkelaars. Het toepassen van autocompletion tijdens het opstellen van AFD-berichten of het ontwikkelen van code is een mooi voorbeeld hiervan.

Lees verder
Lees verder
Provinciale Distributie | 25 april 2024

Uitbreiding ADN Branchecode (ADNBRA) per 1 mei

In samenwerking met experts uit de sector heeft SIVI de codelijst ADN Branchecode (ADNBRA) uitgebreid. ADNBRA is sinds 1985 in gebruik en mist inmiddels – door alle mutaties in de tijd – een eenduidige indeling. Ketenbreed (verzekeraars, volmachten/serviceproviders, intermediairs en leveranciers) ondervindt men hiervan de nadelen. Ook ontbreken coderingen, waardoor de codelijst geen recht meer doet aan de vraag vanuit de markt.

Lees verder
Lees verder
Kennis | 23 april 2024

Geautomatiseerd advies zonder reputatierisico

Peter Mols reageert in zijn AM-blog van april op nieuwe wetgeving rond de risico's van geautomatiseerd advies. Geautomatiseerde systemen, of onbemenste toepassingen, brengen veel goeds. Maar er zijn ook risico's, de inzet van dit soort systemen komt met een verantwoordelijkheid. Vooraf checken en toetsen en jezelf bevragen of je het goede hebt gedaan en het goede gaat doen is cruciaal als je een onbemenste toepassing implementeert. En de checklist Onbemenste Toepassingen van SIVI ondersteunt je daarbij.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 25 maart 2024

Forse stijging aantal meldingen over ADN-berichten

Het geactualiseerde Dashboard meldingen berichtenverkeer laat een stijging zien in het aantal meldingen rondom ADN-berichten (PPR en PMB). Veel nieuwe meldingen gaan over berichten rondom pakketten. Fouten in berichten leiden – als ze al door het systeemhuispakket worden geaccepteerd – tot fouten of problemen in de administratie van de adviseur.

Lees verder
Lees verder
Provinciale Distributie | 22 januari 2024

Dashboard Meldingen berichtenverkeer januari 2024

60% van de door adviseurs gedane meldingen hebben betrekking op de problematische verwerking van documentberichten (polisdocumenten, borderellen en andere documenten). Ruim de helft daarvan is het gevolg van foutieve specificaties van aangeleverde documenten. Deze fouten zorgen aan de adviseurskant voor problemen als het gaat om de automatische verwerking van de documenten. Een foutieve code bij de verzending levert problemen op bij de automatische verwerking van de documenten door adviseurs. Met ingang van januari 2024 maken we onderscheid tussen enerzijds echte fouten (foutieve labels, notaties, documentspecificaties, procescodes etc.), en anderzijds ‘verbeterpunten’ (geen formele fouten, maar wensen van de kant van adviseurs om berichten, documenten, etc. anders aan te leveren of in te richten). Het geactualiseerde dashboard geeft de status weer van zowel foutmeldingen als van meldingen van verbeterpunten.

Lees verder
Lees verder
Kennis | 9 januari 2024

Interview Peter Mols en Michael Mackaaij in GA Magazine over Kennisbank Data Exchange

Goede uitwisseling van data kan ervoor zorgen dat processen vloeiend verlopen. Om efficiënt gebruik te maken van de aanwezige kennis op het gebied van data-uitwisseling bouwden SIVI en CGA samen de Kennisbank Data Exchange. Michael Mackaaij, voorzitter van CGA (de Stichting Contactgroep Automatisering), en SIVI-directeur Peter Mols, leggen uit waarom die Kennisbank zo belangrijk is.

Lees verder
Lees verder
Events & Trainingen | 29 december 2023

SIVI AFS Magazine 7 – december 2023

Dit Magazine heeft voor elk wat wils. Drie bijdragen van SIVI AFS-gebruikers (VNAB, Bovemij en ANVA), een aantal technische artikelen en een aantal meer beschouwende bijdragen. Speciale aandacht voor ons openingsartikel “Verzekeren van meerdere objecten met AFD 2.0”. Hierin leggen we de basis uit voor de registratie van een losse polis, verzamelpolissen en pakketpolissen in AFD 2.0.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 12 december 2023

De Open Insurance-prijsvraag: noem twee killerapps die voortkomen uit PSD2

Peter Mols schrijft in zijn AM-Blog van december over Open Insurance en de FIDA (Financial Data Act) die rond 2027 van toepassing wordt. Wat kunnen we leren van PSD2 en hoe kunnen we gebruik maken van de ruimte om lokale standaarden in te zetten?

Lees verder
Lees verder
Events & Trainingen | 8 november 2023

Webinar AFD-definities Registratie Polis

Polisschermen adviseurs goed gevuld. Ruud van Bommel, Ketenmanager Provinciale Distributie, licht in dit webinar toe hoe AFD-definities – die binnen de volmachtdistributie inmiddels gemeengoed zijn – kunnen worden ingezet binnen de provinciale distributie.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 12 oktober 2023

Blog Peter Mols: SIVI op de A12, een olievlek…

Peter Mols schrijft in zijn AM-blog over de noodzaak om de efficiency in de distributie en het beheer van provinciale producten te verbeteren. Na een eerste introductie van de SIVI AFD-definitie Registratie Polis bij Nh1816 is het nu tijd voor olievlekwerking. Een olievlek in de goede zin van het woord.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 27 september 2023

Persbericht – Schermen van Adviseurs goed gevuld

Nh1816 Verzekeringen en SIVI hebben een belangrijke volgende stap gezet om te zorgen dat assurantiesoftware van adviseurs de door Nh1816 Verzekeringen toegezonden polisgegevens goed kunnen verwerken. SIVI start nu met de brede uitrol binnen de Provinciale Distributie.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 13 september 2023

SIVI benoemt Ketenmanagers

Bij SIVI zijn vanaf september 2023 twee nieuwe collega’s gestart in de functie van Ketenmanager.

Lees verder
Lees verder
Events & Trainingen | 12 september 2023

Training AFD 2.0 Basis

Binnen de financiële dienstverlening is het All Finance Datamodel (AFD) een belangrijke gegevensstandaard voor digitale uitwisseling van gegevens tussen verzekeraars, serviceproviders, adviseurs en andere ketenpartijen. Steeds meer partijen in de financiële dienstverlening gebruiken AFD 2.0 en ervaren de voordelen van het gebruik. In de praktijkgerichte training AFD 2.0 Basis leer je hoe je AFD 2.0 gebruikt en welke tooling beschikbaar is. Ook de verschillen tussen AFD 1.0 en AFD 2.0 komen aan bod. Verder geven de trainers veel aandacht aan praktijkcases en het oefenen met bijvoorbeeld het opstellen van berichten.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 12 juli 2023

Persbericht – Contactgroep Automatisering onderstreept belang risicobeheersing onbemenste toepassingen

Toenemend gebruik van volledig geautomatiseerde (onbemenste) toepassingen in de financiële sector, in combinatie met nieuwe (Europese) regelgeving, maken kwaliteitsbewaking van onbemenste toepassingen steeds belangrijker. SIVI heeft met het Platform Onbemenste Toepassingen, waarin een kennisbank en een checklist zijn opgenomen, een tool ontwikkeld voor alle partijen die onbemenste toepassingen ontwikkelen binnen de financiële dienstverlening. Met een brede vertegenwoordiging in de Adviescommissie Kwaliteit Onbemenste Toepassingen toont de sector haar commitment aan dit platform.

Lees verder
Lees verder
Events & Trainingen | 3 juli 2023

Training Opstellen AFD-definities met AOS (AFD 1.0)

SIVI organiseert periodiek de training ‘Samenstellen AFD-definities met AOS (AFD 1.0)’. Tijdens deze training praten we je bij over de AFD-definitiestandaard en welke tooling beschikbaar is. Verder krijg je een uitgebreide demo van AOS en kun je zelf oefenen met AOS. De training is ingericht op generiek gebruik in alle toepassingsgebieden. Vanaf oktober 2023 vervangt deze training de online workshop ‘Opstellen AFD-definities met AOS’.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 15 mei 2023

Nieuwe versie SIVI AFS Handboek

De doorontwikkeling van SIVI AFS op basis van de inmiddels ruim 30 actieve en doorlopen projecten is de aanleiding voor een nieuwe versie van het SIVI AFS Handboek. Niet alleen op basis van de feedback van gebruikers, maar ook door nieuwe en verbeterde inzichten vanuit SIVI zelf. Deze feedback en inzichten hebben wij verwerkt in de nieuwe versie van het handboek met daarin twee grote aanpassingen.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 19 april 2023

Meldingen Berichtenverkeer

Via het online meldformulier om fouten te melden bij GRS en ADN berichtenverkeer ontvangen wij veel inbreng van adviseurs over de kwaliteit van het digitale berichtenverkeer. Zo ontdekten we dankzij een oplettende adviseur en verzekeraar, dat er nog geen duidelijke codering is voor een bijlage met vragenformulier, voor de Jaarlijkse Check van een polis.

Lees verder
Lees verder
Events & Trainingen | 16 maart 2023

Persbericht – SIVI introduceert praktijkgerichte trainingen en start met AFD 1.0

SIVI geeft gehoor aan de vraag van relaties om extra ondersteuning bij het toepassen van de SIVI-standaarden. Met het aanbieden van een serie nieuwe trainingen onderstreept SIVI het belang van praktische kennis rond deze standaarden in de branche. Op woensdag 19 april is de aftrap met de training AFD 1.0 Basi

Lees verder
Lees verder
Events & Trainingen | 15 maart 2023

Training AFD 1.0 Basis

Hoe wissel ik data uit met elke partij binnen de financiële dienstverlening? Binnen de financiële dienstverlening is het All Finance Datamodel (AFD) een belangrijke gegevensstandaard voor digitale uitwisseling van gegevens tussen verzekeraars, serviceproviders, adviseurs en andere ketenpartijen. De praktijkgerichte training AFD 1.0 Basis is de eerste in een nieuwe reeks SIVI-trainingen. Tijdens de training leer je hoe je AFD 1.0 en de beschikbare tooling gebruikt.

Lees verder
Lees verder
Events & Trainingen | 13 maart 2023

Webinar Checklist Onbemenste Toepassingen

Aan de slag met de Checklist Onbemenste Toepassingen. Hoe beoordeel je de maatregelen die je als organisatie treft rond de kwaliteit van volledig geautomatiseerde processen? De SIVI Checklist Onbemenste Toepassingen (Checklist-OT) helpt je om eisen en risico's inzichtelijk te maken en daarnaast maatregelen rond kwaliteit te beoordelen.

Lees verder
Lees verder
Events & Trainingen | 13 maart 2023

Webinar SIVI All Finance Standaard

SIVI organiseert meerdere webinars om de introductie van de SIVI All Finance Standaard toe te lichten. Managing consultant Herman Lenferink praat je bij over de achtergronden van SIVI AFS en wat je als organisatie kunt met SIVI AFS.

Lees verder
Lees verder
Kennis | 4 oktober 2022

Persbericht – Kennisbank Data Exchange van start

Na een zorgvuldige voorbereiding gaat op 4 oktober 2022 de Kennisbank Data Exchange live. De Kennisbank is een initiatief van het standaardisatie instituut SIVI en de Stichting Contactgroep Automatisering.

Lees verder
Lees verder
Nieuws | 24 augustus 2022

Persbericht – SIVI Richtlijn Berichtenverkeer prolongaties incasserende adviseurs

Jaarlijks verzenden verzekeraars en serviceproviders binnen de Provinciale keten ruim 200 miljoen boekingsberichten en meer dan 10 miljoen digitale documenten. Adviseurs en serviceproviders gebruiken deze berichten voor het verwerken van polisinformatie, onderliggende documentatie en boekingen. Aanvullend verstrekken adviseurs deze documenten digitaal of op papier aan de klant. Fouten en onnauwkeurigheden in deze berichten leiden tot onnodige kosten bij verwerking door adviseurs. In samenwerking met Adfiz en betrokkenen uit de keten heeft SIVI een Richtlijn opgesteld om een impuls te geven aan kwaliteitsverbetering bij de verzending van berichten rond prolongatie. De NVGA en het Verbond van Verzekeraars ondersteunen de Richtlijn.

Lees verder
Lees verder

    Abonneren op onze SIVI Nieuwsbrief

    Ontvang de SIVI nieuwsbrief met actualiteiten over digitaal zakendoen en standaardisatie in de verzekeringsindustrie

      Heb je een vraag?

      We helpen je graag verder