Verzuimstandaard Werkgevers – Verzekeraars

Elektronische aanlevering en uitwisseling van verzuimgegevens.

Voor werkgevers en verzekeraars

De standaard richt zich met gestandaardiseerde gegevenselementen op het optimaal en transparant inrichten van de processen in de driehoek werknemer, werkgever en verzekeraar. Het accent ligt daarbij op het ontzorgen van werkgevers.

De standaard kent het volgende standaardbericht:

  • Verzuimmeldingen

De standaard is een randvoorwaarde voor:

  1. Interoperabiliteit
    Systemen binnen de verzuimketen kunnen informatie uitwisselen, zodoende een gemeenschappelijk proces binnen de keten ondersteunen en hiermee de kosten in de keten reduceren.
  2. Straight Through Processing
    Processen binnen de verzuimketen kunnen geheel geautomatiseerd worden afgehandeld.

Toepassing van de standaard in de verzuimketen beperkt de vrijheid voor partijen om te veel persoonsgegevens uit te wisselen en is daarmee AVG-proof.

SIVI zet zich ervoor in om de standaard continu aan te passen aan nieuwe vereisten uit hoofde van wet- en regelgeving, gebruiksgemak, beheersbaarheid en beheersing van implementatie- en gebruikskosten. Tevens ondersteunt en vertegenwoordigt SIVI afnemers van de standaard bij eventuele issues en complicaties.

Heeft u een vraag over de Verzuimstandaard?

We helpen u graag verder