Mijnverzekeringenopeenrij

1 consumentenwebsite voor alle particuliere verzekeringen op een rij

Verzekeringsgegevens nu nog versnipperd

Tegenwoordig regelen consumenten bij steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen zaken via een digitaal loket. Dit past bij de trend om burgers grip op hun eigen data te geven. Als het gaat om verzekeringen weten consumenten vaak onvoldoende welke verzekeringen ze waar precies hebben en wat de basisgegevens zijn. Het risico: dubbele verzekeringen of onbewust onverzekerd zijn. Daarom werkt de verzekeringsbranche aan de ontwikkeling van een ‘Poliskluis’. Eén website waarop de consument gegevens van al zijn particuliere verzekeringen kan inzien van elke verzekeraar of gevolmachtigde. Overzichtelijk, altijd en overal, actueel en veilig.

SIVI is door het Verbond van verzekeraars gevraagd de koppelvlakspecificaties op te stellen voor het portaal Mijnverzekeringenopeenrij dat in 2017 voor de consument beschikbaar komt.

Standaard Mijnverzekeringenopeenrij

Mijnverzekeringenopeenrij maakt gebruik van de volgende SIVI-standaarden:

  • {ul class="list-items-two"}
  • Notitie Functionaliteit en koppelvlakken Poliskluis

De beschrijving geeft verzekeraars/gevolmachtigden inzicht in de werking van alle beoogde functies van het portaal. Hiermee wordt tevens context aan de koppelvlakspecificaties gegeven.

  • {ul class="list-items-two"}
  • Berichtspecificatie Verzoekbericht ophalen Polisgegevens en XSD

Functionele en technische beschrijving van het bericht waarmee de polisgegevens worden opgehaald.

  • {ul class="list-items-two"}
  • Berichtspecificatie Antwoordbericht ophalen Polisgegevens en XSD

Functionele en technische beschrijving van het bericht dat de opgehaalde polisgegevens bevat opgehaald.

  • {ul class="list-items-two"}
  • Tabellen - ADN Dekkingscode, Branchecode, Dekkingsgebied, Soort foutmelding, Soort object

Tabellen van codes die gebruikt worden in de berichten

Focus op gemak voor de consument

Mijnverzekeringenopeenrij is een non-concurrentieel online platform dat de particuliere verzekeringnemer een integraal overzicht biedt van al zijn verzekeringen. Van elke verzekering krijgt de verzekeringnemer een basisset van beschikbare gegevens getoond. Mijnverzekeringenopeenrij dient als branche-initiatief gezien te worden binnen het bredere perspectief van ketenintegratie. Primaire drijfveer hierbij is het gemak en de transparantie voor de consument te vergroten.

De consument kan een andere gebruiker machtigen voor het raadplegen van bepaalde verzekeringen en de consument kan de adviseur vanuit Mijnverzekeringenopeenrij een verzekeringsoverzicht verstrekken als hij dat wenst.

Downloads

Laatste publicatie: 9 augustus 2017*

*laatste wijziging: tabellen aangepast met actuele foutcodes


NB 1 De tabel POR-code kunt u downloaden via Standaarden en downloads / POR code


NB 2 Voor vragen over de WSDL kunt u contact opnemen met info@stichtingdepoliskluis.nl