Transactiestandaard GIM

Transactiestandaard

De transactiestandaard beschrijft de uitwisseling van gegevens tussen 2 partijen. De volgende standaarden zijn beschikbaar, elk met een eigen doel:

  • {ul class="list-items-two"}
  • De Gim Transactie Service (GTS) is ontwikkeld ten behoeve van het realtime op/aanvragen van gegevens. Hiermee kan bijvoorbeeld een intermediair een verzekering aanvragen en het resultaat in dezelfde sessie ontvangen en verwerken.
  • De Gim Resultaten Service (GRS) is ontwikkeld ten behoeve van het opvragen/ontvangen van resultaten bij een service aanbieder. Hiermee kan bijvoorbeeld een intermediair prolongaties rechtstreeks bij een verzekeraar ophalen.
  • De GIM AFD Webservice is ontwikkeld om een standaard webservice te ontsluiten via het GIM protocol.
  • De GIM Linkservice is ontwikkeld om productpagina’s van service aanbieders snel te kunnen vinden.


Klik hier voor de GIM downloads

De protocollen ondersteunen eenmalige invoer van gegevens en verlagen de transactiekosten omdat gegevens worden uitgewisseld zonder tussenkomst van een derde partij. De uitgewisselde gegevens zijn gebaseerd op het AFD en de communicatie is gebaseerd op standaard webservice technieken (SOAP) met toepassing van certificaten ten behoeve van de veiligheid en identificatie.


Functies en registratieberichten

Partijen die het transactie en/of het resultaten protocol als service aanbieder ondersteunen bepalen zelf welke functies voor welke producten zij via het protocol ondersteunen.

Een maatschappij kan bijvoorbeeld in de transactieservice voor een bepaalde branche de functie offreren, aanvragen en afsluiten aanbieden en voor een andere branche alleen offreren. Dezelfde aanbieder kan via het resultaten protocol wel prolongaties beschikbaar stellen en (nog) niet correspondentie.

Service aanbieders publiceren hun beschikbare services voor beide protocollen in een eigen registratiebericht. De registratieberichten van alle aanbieders worden in het administratiepakket verwerkt in het gim-register; dit register is een actuele ‘gouden gids’ voor de beschikbare functies van alle service aanbieders.

Klik hier voor de GIM registratieberichten

Point to point en realtime

Met de GIM protocollen wordt een communicatiesessie opgezet tussen 2 partijen, meestal tussen (maar niet beperkt tot) een intermediair en een verzekeraar. De protocollen starten aan de kant van het intermediair.

Met het transactie protocol (GTS) handelt het intermediair vanuit zijn administratiepakket rechtstreeks en in 1 sessie op het extranet van de verzekeraar een aanvraag of wijziging van een polis af. De gegevens die de verzekeraar nodig heeft legt hij vast in een product/functie specifiek sjabloon dat automatisch wordt opgehaald en met gegevens gevuld door het administratiepakket. Waar nodig wordt een browsersessie opgestart om aanvullende gegevens te kunnen invoeren.

Met het resultaten protocol (GRS) haalt het intermediair direct bij de verzekeraar gegevens op, zonder tussenkomst van een postbussen systeem. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld prolongaties of correspondentie, die vanuit de backoffice van de verzekeraar zijn aangemaakt voor een specifieke intermediair.

Met de AFD Webservice wordt een bestaande webservice van een service aanbieder uitgevoerd op basis van het Gim Transactie Protocol.

Met de Linkservice kan een service aanbieder voor elke product/functie combinatie een URL opgeven waar specifieke informatie is op te halen. Deze service wordt nauwelijks gebruikt.


Veilig met certificaten

In zowel het transactie- als het resultaten protocol is ten behoeve van identificatie van de gebruiker en beveiliging van gegevens het gebruik van certificaten verplicht. Het Digitaal Paspoort en het Bedrijfscertificaat van ABZ zijn momenteel de toegestane certificaten. Voor het aanvragen en/of verlengen gaat u naar de website van ABZ.

Certificering

Het is van belang dat service aanbieders het protocol op de juiste manier implementeren en afhandelen. Alleen dan kan de afnemer van de service (het intermediair) zonder problemen de beschikbare functies over meerdere aanbieders gebruiken. Na elke uitbreiding in zijn productaanbod wordt de aanbieder door SIVI gecertificeerd, waarbij het protocol in een pilot/test omgeving wordt getest en waarbij bijzondere situaties worden gesimuleerd.