Letselstandaard

Snelheid en transparantie met digitaal gezamenlijk behandelplan voor Letselschade.

Noodzaak ontwikkeling en digitalisering letselschadeketen

Letselschade is een domein waarbij snelheid en transparantie van het proces voor alle partijen vereist is. Schrijnende gevallen in de media bewijzen dit keer op keer. Onderlinge afspraken in de branche zijn cruciaal om “Amerikaanse toestanden” te voorkomen. De letselketen moet haar informatie-uitwisseling beter stroomlijnen. De letselschadepraktijk zet volgens Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) een grote stap voorwaarts als ze zaken standaardiseert en implementeert. Een digitaal gezamenlijk behandelplan (DGB) kan een goed hulpmiddel zijn bij een vlotte en transparante afwikkeling van een letselschade.

De Letselstandaard

Om dit mogelijk te maken en te stimuleren ontwikkelde SIVI de letselstandaard in opdracht van PIV. De letselstandaard is gebaseerd op het All Finance Datamodel (zie AFD).

De letselstandaard bestaat uit twee documenten:

 • Handleiding Letselstandaard – Procesbeschrijvingen en een toelichting op de gegevensstandaard.
 • Datacatalogus letselberichten – Set basisgegevens om alle gewenste berichten vanaf te leiden.

Transparantie en kostenbesparing in de keten

Toepassen van de Letselstandaard creëert waarde in de hele keten. Het bespaart kosten door:

 • snellere schadeafwikkeling door afname doorlooptijden;
 • foutenvermindering;
 • afname administratieve werkzaamheden;
 • afbouw maatwerkkoppelingen;
 • afname totale schadereserveringen.

Het maakt de dossierbehandeling transparant voor de cliënt:

 • biedt de benadeelde inzicht in de (status van de) eigen schadeafwikkeling;
 • biedt een beter inzicht in de stand van zaken en betrokkenen van een dossier.

Efficiency en transparantie voor alle betrokken partijen:

 • biedt een beter inzicht in de stand van zaken en betrokkenen van een dossier:
 • voorkomt dat men in verschillende versies van het behandelplan werkt;
 • partijen hoeven niet onnodig lang op elkaar te wachten;
 • verkleint het risico op misverstanden;
 • verhoogt het onderling begrip;
 • biedt de mogelijkheid om sommige dossiers via uitbesteding af te laten handelen.
Laatste publicatie: februari 2016

  Heb je een vraag over de Letseltandaard?

  We helpen je graag verder