SKP Serviceregister

Registratie en gebruik SKP Service-ID

Een SKP Service-ID wordt uitgegeven om te zorgen dat de ontvanger van een SKP bericht altijd kan zien van welke afzender het bericht afkomstig is. Het SKP-serviceregister geeft een overzicht van alle uitgegeven SKP Service-ID’s en de bijbehorende verzenders/services. Het register wordt maandelijks bijgewerkt met nieuw uitgegeven Service-ID’s en kan worden gedownload om in de ontvangende software te worden verwerkt.

Partijen die SKP-berichten verzenden (zoals verzekeraars, serviceproviders en schadeherstellers etc.) dienen in elk SKP-bericht het attribuut AL_SKPSID te vullen met het SKP Service-ID van de betreffende (verzendende) service.  Als een partij meerdere services ondersteunt, dient voor iedere service een afzonderlijk SKP Service-ID te worden aangevraagd. Het SKP Service-ID is dus gekoppeld aan een service/toepassing (zoals het specifieke extranet, de specifieke portal, de specifieke software, etc.).

SKP Service-ID aanvragen

Vraag een een SKP Service-ID aan via het aanvraagformulier hiernaast.

    Aanvraag SKP Service-ID

    Registratie voor partijen/services die SKP-berichten verzenden

    Gegevens aanvrager:

    Gegevens partij/service: