Dataportabiliteit Standaard

Overdracht klantgegevens AVG-proof.

Met de Dataportabiliteit Standaard wordt overdraagbaarheid van klantgegevens conform AVG gefaciliteerd. De standaard bevat naast een toelichting de berichtspecificaties “OverzichtVerzekeringen” en “Klantdossier”.

Het zogenaamde “recht op dataportabiliteit” is één van de belangrijkste consequenties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Artikel 20 van de verordening geeft de klant het recht om de persoonsgegevens “die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen”, en deze gegevens “aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden tegengewerkt door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt”.

Met de door SIVI ontwikkelde standaard kan deze set aan klantgegevens nu eenvoudig, snel en veilig worden verstrekt in een machineleesbaar formaat, op basis van de All Finance Datacatalogus die al ruim 25 jaar de standaard vormt voor digitale gegevensuitwisseling in de verzekeringsbranche. Het overdragen van gegevens kan hiermee volstrekt conform de AVG-vereisten verlopen én wordt hiermee een stuk eenvoudiger. Bovendien is sprake van dataminimalisatie: er worden niet meer persoonsgegevens uitgewisseld dan noodzakelijk.

    Heb je een vraag over Dataportabiliteit Standaard?

    We helpen je graag verder