Beroepenlijst zelfstandigen

Eén actuele en eenduidige beroepenlijst voor iedere toepassing in de verzekeringsindustrie.

Draagt bij aan offerte-efficiency

SIVI produceerde de beroepenlijst zelfstandigen naar aanleiding van het toegenomen belang van de beroepsgroep zelfstandigen in de Nederlandse economie en het gebrek aan eenduidigheid bij bestaande lijsten. De beroepenlijst draagt bij aan kwaliteit en efficiency van offertes van zakelijke verzekeringen.

SIVI heeft de beroepenlijst samengesteld in nauwe samenwerking met branche-experts van verzekeraars, in AOV gespecialiseerd intermediairs en de drie grootste AOV-vergelijkers voor het intermediair, Meetingpoint, MoneyView en Rolls. Hierdoor beschikt de verzekeringsbranche over een eenduidige lijst die onder andere het vergelijken en offreren van arbeidsongeschiktheids-verzekeringen (AOV) gemakkelijker maakt.

De beroepenlijst kent heldere richtlijnen die ervoor zorgen dat de lijst eenduidig, volledig en actueel blijft. Elke wijziging wordt aan deze richtlijnen getoetst door SIVI en een groep branche-experts van betrokken partijen. De beroepenlijst is als codelijst onderdeel van gegevensstandaard AFD, onder de naam ‘Beroepcode zelfstandige’ (ADNBRZ). Hiermee is de beroepenlijst eenvoudig toepasbaar in het digitale berichtenverkeer in de verzekeringsbranche.

De beroepenlijst zelfstandigen is als losse AFD download ondergebracht op de AFD downloadpagina.

Kenmerken

De SIVI beroepenlijst zelfstandigen richt zich op gebruik voor zakelijke verzekeringen om het beroep van een zelfstandig ondernemer te benoemen. Dit doel bepaalt ook de richtlijnen van de beroepen in de beroepenlijst. Download het bestand ‘Richtlijnen beroepenlijst zelfstandigen’ voor het complete overzicht. De voornaamste zijn:

 • Zelfstandige beroepen
  De beroepen in deze lijst zijn uitsluitend beroepen die uitgevoerd worden door een zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder. Dit sluit beroepen uit, zoals huisman, caissière, ambtenaar, griffier of rechter.
 • Onderscheiden ter ondersteuning premiestelling
  Beroepen in de lijst ondersteunen bij onderscheid maken in premiestelling van zakelijke verzekeringen. Hierbij gaat het met name om het risicoprofiel van een beroep.
 • Onderscheiden ter ondersteuning uitvoering
  Beroepen in de lijst ondersteunen bij onderscheid maken in uitvoering van zakelijke verzekeringen. Bij
  uitvoering gaat het in het geval van AOV bijvoorbeeld om re-integratiemogelijkheden voor een specifiek beroep.
 • Geen dubbelen
  Als een beroep verschillende omschrijvingen kent, komt het beroep één keer voor. Ook geldt dat als een overkoepelend beroep voorkomt, de onderverdeling niet voorkomt. Bijvoorbeeld: als ‘Jurist’ zou voorkomen in de lijst, komt ‘Fiscaal jurist’ niet voor.
 • Volledigheid
  De lijst is zo volledig als behoefte bestaat binnen de verzekeringsbranche.
 • Formulering
  Afspraken over eenduidige formulering ondersteunt het gebruik van de beroepenlijst.

Toepasbaarheid in de branche

Partijen profiteren op verschillende manieren van implementatie van de beroepenlijst zelfstandigen. Allereerst is het de enige centrale lijst van de zelfstandige beroepen die goed aansluit bij zakelijke verzekeringen en is voorbereid op digitale berichtuitwisseling.

In de AOV-branche geldt daarnaast dat het beroep van zelfstandig ondernemer bepalend is voor premie en re-integratie bij ziekte. De beroepenlijst zelfstandigen heeft hiermee een specifieke rol in AOV-vergelijkers. Het gebruik van de beroepenlijst zelfstandigen door AOV-vergelijkers Meetingpoint, MoneyView en Rolls bespaart AOV-maatschappijen vertaalslagen. Alleen de vertaling naar de centrale lijst met de zelfstandige beroepen volstaat.

Ook kunnen AOV-maatschappijen profiteren als de lijst intern wordt gebruikt voor de AOV-producten:

 • tijdsbesparing doordat geen vertaalslag nodig is met AOV-vergelijkers;
 • zelfde benaming beroep in vergelijking, offerte en polis vereenvoudigt advies-proces;
 • SIVI borgt een actuele, eenduidige lijst zonder dubbelen.

Andere beroepenlijsten

Naast de SIVI beroepenlijst zelfstandigen is in Nederland een aantal andere beroepenlijsten in omloop. Dat zijn onder andere:

 • Eigen beroepenlijsten
  Waar bedrijven (zelfstandige) beroepen registreren gebruiken deze partijen vaak een eigen beroepenlijst: zelf opgesteld en beheerd. Bij verzekeringsmaatschappijen komt het voor dat er meerdere beroepenlijsten gebruikt en beheerd worden.
 • CBS: SBC
  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de nationale Standaard Beroepenclassificaties (SBC) ontwikkeld. Sinds 2010 wordt deze lijst niet meer geactualiseerd en vanaf 2013 gebruikt het CBS deze lijst niet meer. Op de site stelt het CBS drie versies beschikbaar: 1984, 1992 en 2010. Beroepen worden in de SBC 2010 gekenmerkt door drie criteria; niveau, richting en werksoorten. De richtlijnen van deze lijst sluiten niet voldoende aan bij de uitgangspunten van verzekeringsmaatschappijen.
 • CBS: ISCO
  In statistieken van de arbeidsmarkt gebruikt het CBS de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) en de hiervan afgeleide Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014). De ISCO is de internationale beroepenclassificatie van de International Labour Organisation (ILO). De richtlijnen van deze lijst sluiten niet voldoende aan bij de uitgangspunten van verzekeringsmaatschappijen.
 • Verbond van Verzekeraars: AOV-risicoclassificatie
  Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt AOV-maatschappijen met het beheer van een lijst van beroepen met bijbehorende AOV-risico-classificaties. Deze lijst is korter dan de SIVI beroepenlijst zelfstandigen. De SIVI lijst moet namelijk ook toepasbaar zijn voor uitvoering van verzekeringen; bijvoorbeeld bij re-integratie.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven bij wijzigingen in de beroepenlijst zelfstandigen? Stuur SIVI dan een bericht met het vragenformulier of stuur een mail naar info@sivi.org.

  Contactverzoek beroepenlijst

  Verzoek om contact met een SIVI consultant.
  We helpen je graag verder!