AFD Berichtcertificering

Certificeren bespaart tijd en geld

Het AFD (All Finance Datacatalogus) heeft zich ontwikkeld tot dé gegevens- en berichtenstandaard voor elektronische gegevensuitwisseling, met jaarlijks ruim 200 miljoen digitale berichten in de Nederlandse verzekeringssector. Met de introductie van de AFD Certificeringstool komt SIVI tegemoet aan de vraag van gebruikende partijen om online en realtime AFD-berichtschema’s te kunnen valideren en certificeren. Door certificering vermindert het aantal fouten aanzienlijk. En dát zorgt voor optimalisatie van de gegevensstroom en bespaart daarmee tijd en geld.

De AFD Certificeringstool is bedoeld voor alle partijen die AFD-berichten aanbieden binnen webservices of voor bulkverzending. Gecertificeerde berichtschema’s krijgen een kenmerk en zijn automatisch opgenomen in het SIVI register van gecertificeerde AFD-berichten. Partijen die de afhandeling van AFD-berichten implementeren weten bij een gecertificeerd bericht dat de AFD Standaard op juiste wijze is toegepast.

Gefaseerde introductie

Vanaf september 2019 certificeert SIVI alle AFD-berichtschema’s. Dit kan via de AFD Certificeringstool op de SIVI website. De uitrol van volledig geautomatiseerde certificering gaat in 2019-2020 stapsgewijs plaatsvinden.

Ondersteuning

Alle informatie over AFD-berichtcertificering vind je op toegankelijke wijze in het online handboek.

Om het opstellen van AFD-berichtschema’s te vergemakkelijken adviseert SIVI gebruik te maken van samengestelde schema’s. SIVI biedt hiervoor als aanvullende ondersteuning een zip bestand met AFD-berichtschema-templates en een uitgebreide toelichting hoe deze te gebruiken.

Voor meer toelichting en ondersteuning kun je ook een afspraak maken met een SIVI Consultant. Gebruik hiervoor het contactformulier “Heb je een vraag over AFD-berichtcertificering?”.

Veelgestelde vragen over AFD-berichtcertificering

De Certificeringstool kent twee gebruikersrollen: valideren en certificeren.

 • Een gebruiker met valideer rechten kan inloggen en AFD-berichtschema’s valideren. De resultaten van de validatie verschijnen in het scherm. Ook is het mogelijk om gecertificeerde schema’s te downloaden uit het register.
 • Een gebruiker met certificeer rechten heeft dezelfde rechten als een gebruiker met valideren rechten aangevuld met de toegang tot het certificeerscherm en het schema beheerscherm. In deze schermen kan de gebruiker een schema daadwerkelijk laten certificeren en na certificatie kan deze gebruiker de gecertificeerde schema’s van zijn organisatie beheren. Het beheren van gecertificeerde schema’s bestaat uit het hernoemen, al dan niet zichtbaar maken van het schema in het register en het schema verwijderen.

Ja, de organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de rolbepaling (certificeerder of valideerder).

Ja dat kan. Hiervoor kan het schema validatiescherm worden gebruikt. Zie Online Handboek Hoofdstuk 3. Valideren schema’s.

Aanvankelijk zal SIVI AFD Berichtschema’s in XSD-formaat certificeren.

De certificering van een AFD Berichtschema is onbeperkt geldig met het betreffende AFD-versienummer. Zodra aanpassingen aan het schema worden aangebracht of er AFD-aanpassingen zijn die impact hebben op het gecertificeerde schema, dient opnieuw gevalideerd en gecertificeerd te worden. Bij AFD-aanpassingen die impact hebben op een gecertificeerd schema zal SIVI de eigenaar van het schema hierover berichten.

De tooling is kosteloos beschikbaar voor alle ketenpartijen.

Van een gebruiker worden de volgende gegevens opgeslagen: E-mailadres, Voorletters, Tussenvoegsels, Achternaam, Telefoonnummer, Status van account, Rol, Organisatie.

  Heb je een vraag over AFD-berichtcertificering?

  We helpen je graag verder

   Houd mij op de hoogte

   Word op de hoogte gehouden over AFD-berichtcertificering