ADN Branchecode

De AFD-codelijst ADN Branchecode geeft een codering voor de (deel)domeinen of productclusters, over het algemeen aangeduid als branche en subbranche. Voorbeeld voor verzekeringen is branche motorrijtuigen met subbranche Bromfiets. Verzekeraars, volmachten of geldverstrekkers gebruiken de branchecode om voor hun producten het productencluster te duiden. Dit wordt door hen zelf of door adviseurs dan weer gebruikt voor bijvoorbeeld de inrichting van administraties, schermaansturing, het consolideren van rapportages of de aansturing van workflows. De ADN Branchecode dekt het brede scala aan financiële producten.

Geen vervallen codes
Om issues bij het toepassen van de herziene codelijst ADN Branchecode te voorkomen zijn geen coderingen uit de oude codelijst ADN Branchecode vervallen. Met andere woorden: alle branchecodes uit de oude codelijst ADNBRA staan ook in de nieuwe codelijst, onder dezelfde code.

Herziening ADNBRA
De herziene codelijst ADNBRA is uitgewerkt door een brede werkgroep met marktpartijen, met afgevaardigden van systeemhuizen, verzekeraars en volmachten.
In totaal zijn er bij de start 56 nieuwe coderingen opgenomen in de herziene codelijst ADNBRA. Daarnaast zijn 8 code-omschrijvingen aangepast. Zie het toelichtingsdocument (onder Downloads in het kader rechts) voor een nadere toelichting op de toegevoegde codes en gewijzigde omschrijvingen.

Uitbreiding structuur: introductie hiërarchie
De herziene codelijst ADN Branchecode bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een standaard AFD-codetabel met een opsomming van de coderingen, de omschrijvingen en de toelichtingen.
 2. Een hiërarchietabel met de onderlinge ordening van de coderingen.

De herziene codelijst ADN Branchecode is beschikbaar als een standaard AFD-codelijst (ADNBRA) binnen het AFD (zowel 1.0 als 2.0). Dit is een platte tabel met alle coderingen en zit bij de standaard uitlevering.

Nieuw is dat de codelijst ADN Branchecode ook als hiërarchische codelijst wordt gepubliceerd. Bijvoorbeeld hieronder hoofdbranche ‘010 – Ongevallen en ziekte’ met zeven subbranches.

Voordelen introductie van hiërarchie
Het gebruik van de hiërarchische structuur is niet vereist, maar levert een aantal kansen/voordelen op:

 • Gebruikersvriendelijke dialoog: De meegeleverde hiërarchietabel in JSON stelt een ontwikkelaar in staat om een dialoog aan te bieden voor het opgeven van een branchecodering, die in stappen ‘afdaalt’ naar de gewenste codering. Dit in plaats van het doorlopen van een hele lijst met meer dan 140 coderingen.
 • Productmanagement: Waar de ene partij kan volstaan met ‘Ongevallen en ziekte’ (code 010) heeft de andere partij behoefte aan verdieping, en specificeert die partij met code 013 dat het specifiek om ‘Arbeidsongeschiktheid’ gaat.
 • Data-analyse: De hiërarchie faciliteert de logische aggregatie van data binnen rapportages. Het is nu mogelijk om betrouwbaar op verschillende niveaus naar de cijfers te kijken.
 • Eenduidig gebruik van coderingen: Binnen de keten levert het gebruik van eenduidige branchecoderingen een besparing. Er is geen conversie van coderingen meer nodig bij uitwisseling van informatie met andere partijen: minder fouten en minder werk.

De hiërarchische codelijst wordt separaat in een JSON-bestand in een zip-file aangeboden, zie het kader Downloads rechts.

Downloads
Onder Downloads (in het kader rechts) op deze pagina vind je:

 • Een inhoudelijke toelichting op de codelijst ADN Branchecode. Hierin vind je zowel een toelichting op de codes in de lijst, als verdere uitleg over de verschillende downloads en de hiërarchie.
 • Een zipbestand met de JSON-bestanden van de codelijst.
 • Een word-formulier waarmee je uitbreidingen kunt aanvragen.
De impact van de herziening is beperkt.

 • De codelijst ADNBRA is uitgebreid met 56 nieuwe codes. De wijziging zelf heeft geen impact op bestaande systemen anders dan bij een reguliere uitbreiding per maandelijkse AFD-release.
 • Nieuw is de hiërarchietabel. Deze tabel is een extra download bij de gebruikelijke codelijst, waarmee hiërarchie binnen de codelijst geduid wordt.