Authenticatie

Met het vooruitzicht van de inwerkingtreding van nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018, is een branchebrede oplossing voor authenticatie nu meer dan ooit vereist. Momenteel biedt vrijwel iedere financiële dienstverlener een eigen authenticatie- en identificatievoorziening aan voor online dienstverlening. Nú overstappen op branchebrede authenticatie is een belangrijke randvoorwaarde voor laagdrempelige en adequate regie door de consument.

SIVI publiceert dit jaar een aantal papers over authenticatie en zoomt daarbij in op de diverse inlogmiddelen en regie op persoonsgegevens. Download hieronder de beschikbare papers met persbericht en bekijk welke papers in de maak zijn:

Gepubliceerd:


*Na contact met de Betaalvereniging Nederland hebben we de whitepaper over iDIN hier en daar aangescherpt. Zo kwam in de vorige versie nog niet duidelijk genoeg naar voren dat het om een consultatiewet van de Wet GDI gaat. Daarnaast hebben we de laatste updates/info rondom iDIN verwerkt

In ontwikkeling:

  • Notaris ID
  • Blockchain
  • Vergelijking authenticatiemiddelen