Volmachtrapportages Verzuim

De case

Op verzoek van De Goudse Verzekeringen ontwikkelde SIVI in het voorjaar van 2015 een tweetal berichten voor volmachtrapportages: Polis/Acceptatie en Schade.

De standaardberichten worden geïmplementeerd door de volgende leveranciers:

Leverancier Toepassing
I-Signaal
Verzuimsignaal
InFinanz Click & Claim
Chainwise Verzuim Assist
MKBPlus-diensten
MKBPlusdiensten voor volmachtbedrijf


De berichten voor de volmachtrapportages aan De Goudse Verzekeringen zijn afgeleid van de Verzuimstandaard die al breed wordt toegepast door de grote arbodiensten in Nederland en menige leverancier. De standaard sluit aan op de breed geadopteerde Loonaangifte.

Voordeel van deze ‘verzuimketen’ is het aangeleverd krijgen van gegevens op basis waarvan een nauwkeurige Verplichting Technische Voorziening berekend kan worden. Voor gevolmachtigd agenten met een goed technisch resultaat ook handig, want dat blijkt dan ook uit de cijfers.

Voordeel van de standaard is het benutten van SIVI-expertise en het Verzuim Datamodel. De meegeleverde technische documenten (XSD’s) zijn belangrijk voor controle aan de poort en maken het testtraject voor De Goudse relatief eenvoudig. Door toepassing van de Verzuimstandaard bestaat meer kans op adoptie van de standaard rapportages door de markt.

Deze case laat zien dat de Verzuimstandaard ook voor verzekeraars voordelen biedt in een domein dat voorheen door SIVI niet werd bestreken.

Belangrijkste kenmerken

  • {ul class="list-items-two"}
  • Standaardrapportages Polis/Acceptatie en Schade voor verzuimverzekeringen stelt De Goudse in staat geautomatiseerd nauwkeurige voorzieningen te berekenen
  • Adoptie Verzuimstandaard vergroot