Vergelijken AOV-verzekeringen

De case

In de markt is een aantal advies/vergelijkingsprogramma’s voor het maken van AOV vergelijkingen beschikbaar. Advisa en AeQuote van Moneyview zijn al jaren gewaardeerde adviesprogramma’s voor het maken van AOV vergelijkingen. Meetingpoint heeft ook een AOV-vergelijker op de markt gezet. In dat kader heeft een aantal AOV verzekeraars - De Amersfoortse Verzekeringen, Avéro Achmea, Interpolis Achmea, Delta Lloyd en Generali - het initiatief genomen om samen met het SIVI en een vertegenwoordiger namens het intermediair, een gestandaardiseerde beroepenlijst te ontwikkelen specifiek voor de zelfstandig ondernemer.

Het werken met 1 gestandaardiseerde beroepenlijst biedt de volgende voordelen:

  • {ul class="list-items-two"}
  • Gebruikersgemak (herkenbaarheid).
  • Kans op verkeerde duiding van beroepen door adviseurs, of door verzekeringsmaatschappijen wordt minimaal.
  • Huidige beroepenlijsten zijn vaak verouderd. Het beheer van 1 beroepenlijst binnen het SIVI borgt dat de standaard actueel blijft en wijzigingen alleen via een standaard proces kunnen worden doorgevoerd.
  • Kostenbesparing door vervallen “vertaaltabellen” van maatschappij specifieke beroepenlijsten naar beroepenlijsten in applicaties van derden (zoals Advisa/AeQuote).


De lijst met 1273 beroepen is geaccordeerd door genoemde maatschappijen. Alle maatschappijen moeten 1273 beroepen door om per beroep aan te geven of ze het beroep accepteren ja/nee en zo ja, welke risicoklasse en welke eindleeftijd er dan geldt, of dat er een vermelding komt dat voor dit specifieke beroep contact met de maatschappij moet worden opgenomen. Een aantal verzekeraars heeft dit proces inmiddels doorlopen. Meetingpoint heeft de nieuwe beroepenlijst geïmplementeerd.

Belangrijkste kenmerken

  • {ul class="list-items-two"}
  • Gestandaardiseerde beroepenlijst voor zelfstandige ondernemers bevat 1273 beroepen beschikbaar voor vergelijkingsprogramma’s
  • De Amersfoortse Verzekeringen, Avéro Achmea, Interpolis, Achmea, Delta Lloyd en Generali koppelen risicoklassen aan beroepenlijst