Start-vanaf-het-extranet

De case

Deze service draagt de belofte in zich dat het intermediair startend in het extranet van iedere verzekeraar/volmacht online transacties invoert, waarvan het invoerverslag direct beschikbaar komt in administratie/adviespakket. Hierna volgt verdere uitleg.

Een medewerker van een adviseur/bemiddelaar bezoekt ter ondersteuning van zijn klant regelmatig de verschillende extranetten van verzekeraars. Daar vindt hij productdetails en -voorwaarden en kan hij snel transacties uitvoeren zoals aanvragen en wijzigen van contracten. Voor het gemak en het verkleinen van de foutkans is het wenselijk dat de op het extranet ingevoerde en berekende transactiegegevens automatisch naar zijn administratiepakket worden verzonden en daar worden verwerkt.

Voor het automatisch terugkoppelen van de resultaten van een extranet transactie naar de aanvrager biedt Aplaza voor aangesloten adviseurs/bemiddelaars functionaliteit onder de naam Start vanaf het extranet. Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de gegevens altijd worden aangeleverd, ook als de transactie niet is gestart vanuit het systeemhuispakket.

Aplaza zag dat het werk zich steeds meer afspeelt op het extranet van de maatschappij en dat de behoefte om een transactie uit te voeren daar ontstaat. Het bijwerken van het administratiepakket na de transactie is erg belangrijk en de nieuwe functie voorziet daarin. Zodra de transactie op het extranet door de gebruiker wordt beƫindigd maakt de verzekeraar een resultaatbericht aan. Via Aplaza wordt de gebruiker daarvan op de hoogte gebracht middels een melding, in de vorm van bijvoorbeeld een pop-up. In deze melding zit een referentie naar het resultaatbericht zoals dat klaarstaat bij de verzekeraar of volmacht. Het resultaatbericht voldoet aan alle eisen van SIVI. De melding dat de maatschappij een resultaatbericht heeft aangemaakt komt meteen binnen bij de gebruiker. Deze heeft vervolgens de keus om het bericht direct op te halen (realtime) of op een later moment. Realtime verwerken wordt dus volledig ondersteund.

Belangrijkste kenmerken

Intermediair start in het extranet van verzekeraar/volmacht en krijgt na invoeren online transactie direct het invoerverslag beschikbaar. De voordelen op een rij:

  • {ul class="list-items-two"}
  • Geen dubbele invoer
  • Minder fouten
  • Kostenbesparing
  • Aplaza maakt slim gebruik van standaarden
  • 100.000 transacties per jaar


Totaal maken bijna 500 kantoren gebruik van Start-vanaf-het-extranet. Maandelijks levert dit bijna 8000 transacties op.

Aplaza maakt slim gebruik van bestaande SIVI standaarden:

  • {ul class="list-items-two"}
  • Ten eerste is het resultaatbericht een standaard AFD contractbericht en dit bericht kan dus zonder meer worden verwerkt in bestaande systeemhuispakketten.
  • Ten tweede wordt voor het transport gebruik gemaakt van een onderdeel van het GIM Resultaten Service (GRS) protocol. In het signaalbericht dat de gebruiker ontvangt staat de unieke identificatie (het zogenaamde GRS procesId) van het resultaatbericht waarmee het resultaat direct op een standaard manier kan worden opgehaald. Het signaalbericht zelf is een eigen Aplaza ontwikkeling, dat door maatschappijen die op Aplaza zijn aangesloten moet worden ingebouwd.