Pensioenportalen ontwikkeld door eBenefits

De case

Compass van eBenefits creëert, door complete communicatie over pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden, goed geïnformeerde werkgevers en werknemers. Hiertoe is een platform ingericht voor communicatie, distributie en beheer, met communicatieportalen voor:

 • {ul class="list-items-two"}
 • Deelnemers
 • Werkgevers
 • Adviseurs
 • Uitvoerders


Klanten zijn onder meer: a.s.r., Loyalis, APG, i-PensionSolutions en ABN AMRO.

Deze case laat zien hoe in een complex domein toepassing van het AFD voordelen biedt. Het gaat om grote volumes en eBenefits is enthousiast over de mogelijkheden van het AFD.

Belangrijkste kenmerken

 • {ul class="list-items-two"}
 • Compass van eBenefits creëert, door complete communicatie over pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden, goed geïnformeerde werkgevers en werknemers.
 • De gegevensuitwisseling tussen de communicatieportalen en de BackOffice systemen van de pensioenuitvoerders is gebaseerd op de gegevensstandaard AFD
 • In Compass worden gemiddeld per maand verwerkt:
  (1) 1,2 miljoen raadpleeg deelnemer transacties
  (2) 600.000 raadpleeg werkgever transacties
  (3) 20.000 STP-mutaties


STP staat voor Straight Through Processing en betekent dat mutaties automatisch verwerkt worden. Deze mutaties kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Wijzigingen in de persoonlijke gegevens:
  • Trouwen; Geregistreerd partnerschap;
  • Samenwonen, Einde samenwonen;
  • Overlijden partner.
 • Dienstverband:
  • Indiensttreding / Uitdiensttreding;
  • Salariswijziging (inclusief componenten);
  • Wijziging parttime percentage.
 • Geboorte / overlijden kind
 • Adreswijzigingen
 • Verzuimmeldingen
  • Melden van aanvang/ mutatie verzuim;
  • Wijzigingen in regelingen:
  • Wijziging bedrag sparen;
  • Switch beleggingen;
  • Waardeoverdracht.