Documentuitwisseling verzuim

De case

Het veilig uitwisselen van documenten staat hoog op de agenda van OVAL. OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaan coaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. Ook vanuit de rest van de markt bestaat de behoefte om documenten veilig uit te kunnen wisselen en geautomatiseerd te kunnen koppelen aan het juiste dossier. Een belangrijk voordeel is ook dat iedereen in zijn eigen applicatie kan blijven werken.

Cruciaal in de procesgang is de koppeling van het digitale document aan het juiste (klant)dossier van de werkgever. Als dit volledig automatisch gebeurt, kan het document direct in het workflow proces worden opgenomen. Dit biedt een ontvangende partij veel tijdbesparende voordelen.

Ook de arbodienst bespaart doordat printen, inpakken en verzenden achterwege kan blijven, op papierkosten en portokosten.

Het bericht Documenten bevat 1 of meer documenten die tussen 2 partijen worden uitgewisseld. Dit zullen vooral arbodiensten en werkgevers zijn. In het bericht Documenten worden per document metagegevens over het document opgenomen. Het document zelf wordt eerst omgezet naar CodeBase64 code en in het element ‘Datastring’ geplaatst.

Het uitwisselen van medische documenten valt niet binnen scope. Op brancheniveau is afgesproken dat bij OVAL aangesloten arbodiensten medische gegevens alleen in het eigen systeem registreren.

Het bericht voor het uitwisselen van documenten wordt momenteel uitgetest in pilots. Bij deze pilots zijn Raet en de 3 grootste arbodiensten betrokken.

Belangrijkste kenmerken

  • {ul class="list-items-two"}
  • Veilig uitwisselen digitale Poortwachter documenten tussen arbodiensten en werkgevers
  • Uitwisseling medische documenten niet aan de orde
  • Besparing in behandel- en doorlooptijden
  • Documenten komen direct op de juiste plek in de organisatie
  • Kleinere kans dat documenten zoek raken
  • Automatische werkverdeling
  • Automatische behandeling vanuit de werkvoorraad
  • Verhoging van de service richting de werknemers
  • Besparing op papierkosten en portokosten