Context

De financiële dienstverleners (banken, verzekeringen, pensioenen, enz.) maken steeds meer gebruik van digitale data- en berichtuitwisseling (Data Exchange). Ons land is daarin een koploper. Fintech-oplossingen zijn de belangrijkste innovaties in de sector. De digitalisering van de financiële wereld vormt de kern van de digitale toekomst, waarin communicatie, privacy, digitale veiligheid, gemak, snelheid en betrouwbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn. Financiële digitalisering is daarmee vaak voorwaardelijk voor succesvolle digitalisering in andere sectoren, zoals media, consumentengoederen, dienstverlening, enz.

Er is behoefte aan veel kennisuitwisseling onder alle spelers in de markt. Logisch, want data vertegenwoordigen niet alleen financiële waarde, maar staan ook voor bedrijven, burgers, en hun privacy en veiligheid. De Stichting Contactgroep Automatisering (samenwerkingsverband tussen automatiseringsbedrijven gespecialiseerd in financiële IT-oplossingen) en Stichting SIVI (kenniscentrum voor de digitalisering van de financiële sector) hebben daarom gezamenlijk de kennisbank Data Exchange opgezet als “Dé centrale plek voor alles wat je wil weten over Data Exchange binnen de financiële dienstverlening”.

SIVI en CGA zien de ontwikkeling van branchebrede afspraken en voorlichting ten behoeve van Data Exchange als cruciaal en vanzelfsprekend voor een goed werkend digitaal ecosysteem van financiële diensten en daarmee ook voor het functioneren van financiële dienstverleners. Daarbij is behoefte aan een centrale plek met inzicht en overzicht over alle aspecten rond data-uitwisseling binnen het ecosysteem van de financiële dienstverlening, opgezet door moderators met expertise op gebied van data-uitwisseling binnen financiële dienstverlening.

De kennisbank is in oktober 2022 gelanceerd. Op dit moment is de bekendheid (en daarmee ook het gebruik) van de kennisbank binnen de doelgroep nog gering. Achteraf kunnen we constateren dat we met veel enthousiasme aan het project zijn begonnen, maar dat geen marktonderzoek is gedaan naar de doelgroep en hoe deze het beste te bereiken. Met deze afstudeerstageopdracht willen we hier alsnog inhoud aan geven.

Opdracht/onderzoeksvraag:
Hoe kunnen we het gebruik van de Kennisbank Data Exchange stimuleren en onder een groter professioneel publiek brengen?

Je krijgt een ideale mogelijkheid om je afstudeerproject bij ons te verrichten. Daarbij krijg je nog één dag in de week betaald ook. En één ding is daarnaast absoluut zeker: de maatschappelijke en zakelijke relevantie van je onderzoek is hoog! De digitale kennis in volle breedte van de financiële sector moet snel omhoog. Want financiële dienstverleners die niet weten hoe digitale data-uitwisseling veilig en betrouwbaar in praktijk te brengen, horen er spoedig niet meer bij.
Dit is de uitdaging die op je wacht:

Gebruikersonderzoek

Onderzoek onder (potentiële) gebruikers binnen de doelgroep van Banken, Verzekeraars, Top 100 intermediairs en Softwareleveranciers.
Activiteiten onder andere:

 • Onderzoeken/inventariseren bij de doelgroep
  • Activiteiten op het gebied van Data Exchange
  • Huidige informatievergaring rond Data Exchange
  • Informatiebehoefte in relatie tot kennisbank
  • Mening over kennisbank
  • Wensen
 • Onderzoeksrapport opleveren

Communicatieplan voor stimuleren structureel gebruik

Activiteiten onder andere:

 • Aanbevelingen opstellen hoe bekendheid te vergroten bij de doelgroep en meer gebruik door de doelgroep te stimuleren
 • Communicatieplan (inclusief actie-/activiteitenplan) opleveren

Afspraken

Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een communicatiestudent met interesse in het onderwerp.

 • De looptijd van stage bedraagt 3 maanden (met mogelijkheid tot verlening indien nodig).
 • Gemiddeld 1 dag per week, deels op locatie bij SIVI in Utrecht, deels vanuit huis.
 • Stagevergoeding bedraagt €200 per maand bij 8 uur per week.
 • Beoogde startdatum is oktober/november 2023. De exacte datum stemmen we nog nader af.

Interesse? Stuur je CV naar walter.mosterd@SIVI.org. Via een videogesprek om wederzijds kennis te maken lichten we graag de opdracht toe.

Achtergrondinformatie

Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) vertegenwoordigt 40 softwareleveranciers in de fintech en insurtech branche en fungeert als centraal platform voor wie met hen in overleg wil treden. Denk daarbij aan partijen als de AFM, Adfiz, HDN, het Ministerie van Financiën, SIVI, en het Verbond van Verzekeraars. Richting financieel adviseurs stimuleert de CGA een toenemend bewustzijn omtrent de impact van verdergaande digitalisering binnen de financiële sector op hun bedrijfs- en adviesprocessen. De CGA wil hen inspireren de digitale uitdagingen te omarmen en ontplooit waar mogelijk initiatieven hun werkwijze aan te passen op de nieuwe opties en vereisten.

Stichting SIVI is het kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening. SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen in de financiële dienstverlening, met specifieke aandacht voor de verzekeringsindustrie, de pensioenbranche en de verzuimsector. Wij helpen ketens te optimaliseren, kosten te verlagen en processen te versnellen. Onafhankelijk en deskundig. Met als opbrengst: probleemloze dienstverlening aan tevreden klanten. Voor iedereen in de sector. En dus is het zaak dat steeds meer verzekeraars, intermediairs, arbodiensten, pensioenfondsen, softwarebedrijven en andere ketenpartners zich bij onze standaarden aansluiten. Om samen een nog sterker fundament te leggen onder de digitale toekomst, van onze sector en onze klanten. Nu al verlopen jaarlijks honderden miljoenen transacties via onze standaarden. Maar wil de financiële sector meekunnen met de digitale eisen die klanten, toezichthouders, en ketenpartners onderling aan elkaar stellen, dan moet er echt nog een tandje bij. Op weg naar een volwaardig ecosysteem waarbinnen alle data, alle producten, systemen en betrokken partijen doorlopend met elkaar verbonden zijn. Om transacties nog soepeler te laten verlopen, maar ook om samen verder te groeien en klanten nog beter te bedienen. Nieuwe diensten te ontwikkelen en alles wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, ook echt vanzelfsprekend te maken. Dat ecosysteem kunnen we bouwen op het fundament van onze ‘All Finance Standaard’, SIVI AFS.