Greenpaper regie op persoonsgegevens

Op naar AVG 2018: samen werken aan afspraken over persoonlijke gegevens consument nu meer dan ooit noodzakelijk.

Utrecht, 15 mei 2017 - Partijen in de verzekeringssector en hun toeleveranciers doen er verstandig aan om samen tot afspraken te komen over de wijze waarop persoonlijke gegevens van consumenten digitaal worden verzameld, beheerd en gedistribueerd. Dergelijke afspraken vormen de opmaat naar nieuwe standaarden voor digitaal zakendoen, waarbij de consument regie krijgt over de mate waarin en de wijze waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. En vooral: wie er op welk moment toegang toe krijgt. Dat bepleit SIVI, het kenniscentrum dat binnen de verzekeringsbranche standaarden ontwikkelt en beheert.

Met het vooruitzicht van de inwerkingtreding van nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018, publiceert kenniscentrum SIVI (www.sivi.org) vandaag een greenpaper waarin bestaande initiatieven rond beheer van persoonsgegevens in relatie worden gebracht met deze (nieuwe) wetgeving en opties tot samenwerking.

Peter Mols van SIVI: “Met deze publicatie brengen wij de meest kansrijke marktinitiatieven in kaart, en zoeken wij actief de dialoog over de meest optimale vormen van samenwerking op weg naar de inwerkingtreding van de AVG in 2018. Deze initiatieven hebben gemeen dat zij de consument centraal stellen. Het is nog geen vijf voor twaalf, maar nu is wél het moment om door nog hechtere samenwerking in de verzekeringsbranche de consument beter en laagdrempeliger te faciliteren om veilig regie te voeren over zijn persoonsgegevens. Duidelijk is dat door samenwerking ook bijgedragen wordt aan herstel van vertrouwen van de consument in verzekeraars en intermediairs.”

In het verlengde van deze greenpaper – hieronder te downloaden - organiseert SIVI de komende maanden via meerdere rondetafelsessies een dialoog tussen de belangrijkste stakeholders. Doel is om met deze sessies de richting van vervolgacties te bepalen en daarvan de gezamenlijke voordelen te definiëren.

Lees hier het hele persbericht


Naar overzicht