SIVI Catalogus Datasets

Versie 30-10-2019 | Vragen of opmerkingen over dit overzicht kunt u richten aan support@sivi.org.
SIVI_ID Titel Basissleutel Leverancier Bron Condities Informatie type Doelbinding Soort Update frequenty Omschrijving Grijs
2 Immigratie opvang en onderdak Jaartal Ministerie van Veiligheid en Justitie Gratis Bron informatie nee Download jaarlijks Immigratie: Opvang en onderdak
3 MoneyView Datafeeds Organisatie, Product Moneyview Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download doorlopend Voorwaarden, kenmerken, kosten en tarieven van meer dan 6.000 financiële producten
6 Assortimentenlijst AUDATEX Automerk, Type Solera Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website halfjaarlijks Voertuigenlijst en fantoomadvies t.b.v. AUDATEX schadeafwikkeling.
10 Charitatieve instellingen (ANBI) Identificator (fiscaalnummer, Beschikking, Dossier) Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download wekelijks Open data - Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
11 Open data - BelastingTelefoon Tijdstip, Thema Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download dagelijks Aantal keren dat de belastingtelefoon per dag en per thema gebeld wordt.
12 Open data - Toeslagen service punten Overzicht Naw+t Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download wisselend Landelijk overzicht toeslagenservicepunten
13 Open data – Bezoekcijfers website Belastingdienst Datum Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download maandelijks Bezoekcijfers van de website van de Belastingdienst, ingedeeld naar dag, aantal browsers, aantal bezoeken en gemiddelde bezoekduur.
15 Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) Identificator, Naw Rijksdienst ondernemend nederland Gratis Bron informatie ja Website ? Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
17 BKR VIS Naw, Identificator BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie ja Website doorlopend Unieke nummers van gestolen, vermiste, ongeldige identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland.
18 BKR EVA SFH Naw, Identificator BKR Tegen vergoeding Bron informatie ja Website doorlopend Frauderisico van hypotheek- of leningklant conform het "Externe Verwijzings Applicatie (EVA)" of "Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)"
23 Personen (basisregistratie-BRP) Identificatienummer(s), Naam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Verblijfplaats Rijksdienst voor identiteitsgegevens Tegen vergoeding Bron informatie ja basisregistratie;Website doorlopend Basisinformatie Ingezetenen en niet-Ingezetenen (RNI) woonachtig in Nederland
25 Bedrijfsinformatie voor efficiënte beslissingsondersteuning Bedrijfsnaam, (eigen) Identifier Bureau Van Dijk Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Website doorlopend Inzicht in klanten leveranciers en andere bedrijven / "bedrijfsinformatie met toegevoegde waarde". Bedrijfsinformatie; financieel, eigenaarschap, sanctioneel en deal relevant
26 Geautomatiseerde vastgoed waardering tbv hypotheek- en vastgoedorganisatie Taxatiewaarde Calcasa Tegen vergoeding Afgeleide informatie nee online doorlopend Betrouwbare en objectieve waarderingsoplossingen voor vastgoed. Direct te gebruiken of bruikbaar als vergelijkingsmateriaal van een opgegeven  taxatiewaarde.
67 Corruption Perception Index (CPI) Land Transparency.org Gratis Bron informatie nee Download;Website doorlopend Mate van corruptie van een land
76 Risicoanalyse voor Acceptatie en Taxatie Geo Cyclomedia Tegen vergoeding Bron informatie nee Download;Website doorlopend Locaties en Gebouwen online beoordelen en taxeren
77 Locate, identify, and cite research data Identificator International DOI foundation Gratis Bron informatie ja linked data;Website doorlopend Een uniek blijvend identificatiemiddel (Digital Object Identifier (DOI); een permalink) voor een bestand op het world wide web
78 Dataregister AOV (i.o.) Naw, Identificator Centrum voor verzekeringsstatistiek Gratis Verzamelde informatie ja Download doorlopend AOV gegevens van verzekeraars en anderen voor analyse en gebruik door verzekeraars en wetenschap. Nog niet operationeel
79 Openbaar register Financiële ondernemingen Type Instelling, Handelsnaam De Nederlandsche Bank (DNB) Gratis Bron informatie nee Download;Website doorlopend Register van vergunningsplichtige financiële instellingen
80 Bedrijfsinformatie Naam, Kvk, Oprichtingsdatum Dun & Bradstreet Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Service doorlopend Database met ruim 3 miljoen Nederlandse bedrijven.
81 Kredietinformatiebureau en Herincassobureau Naw, Identificator EDR Credit Services Tegen vergoeding Afgeleide informatie nee Website doorlopend beoordeling betalingsmoraliteit van consumenten in de vorm van rapporten
82 Poliskraker Verzekeringsproduct Judge & Advice B.V. Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website doorlopend Vergelijking verzekeringsvoorwaarden bedrijfsmatige risicos
83 CAO-kemerken Cao Enkwest Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website doorlopend CAO-kenmerken voor de adviseur schade- en inkomensverzekeringen
90 Fietsdiefstalregister Merk, Framenummer, Chipnummer RDW Gratis Verzamelde informatie nee website doorlopend Fietsdiefstalregister rdw
118 Handelsregister Open Data Set Geo, Rechtsvorm, Sbi KVK Gratis Verzamelde informatie nee Download;Website wekelijks KVK
122 Landen compliance aan FATF normen Geo (landen) Financial Action Task Force (FATF) Gratis Verzamelde informatie nee Download;pdf, xls doorlopend Mate van compliance aan FATF normen voor Money laundering and terrorist financing
124 Nationale sanctielijst terrorisme Achternaam, Voornaam, Alias(naam), Geboortedatum Overheid Gratis Verzamelde informatie nee Download;ods kwartaal +/- Nationale terroristenlijst; (rechts)Personen waarvan de tegoeden op grond van NL regelgeving bevroren zijn
125 OFAC PLC Volledige Naam, Alias, Geboortedatum, Organisatie, Geboorteplaats US departement of Treasury Gratis Verzamelde informatie nee Download;txt;Website doorlopend Non-SDN, Palestinian Legislative Council List
126 OFAC SDN Volledige Naam, Alias, Geboortedatum, Organisatie, Geboorteplaats US departement of Treasury Gratis Verzamelde informatie nee Download;txt;Website doorlopend Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)
127 Master data platform Naw Olbico / Altares Dun & Bradstreet Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Service doorlopend Data Platform om de data kwaliteit van klantinformatie te verbeteren
129 Rijbewijzen register Naam, Identificatienummer (bsn, Rijbewijsnummer) RDW Tegen vergoeding Verzamelde informatie ja Service doorlopend Register met rijbewijsdata; opvragen Gewaarmerkt uittreksel e.d. uit het Rijbewijzenregister
130 Ontzeggingen rijbevoegdheid Naw, Geboortedatum CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website doorlopend Registratie, namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van ontzegging bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig de links naar de echte gegevens zijn niet openbaar, wel beschikbaar voor klanten verzekeraars
133 Diverse overheidgerelateerde data Thema, Naam, Geo (plaats, Provincie E.a) Overheid Gratis Bron informatie nee Download;Service;Website verschillend Bestuur, Cultuur en recreatie, Economie, Financien, Huisvesting, Internationaal, Landbouw, Migratie en integratie, Natuur en milieu, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Recht, Ruimte en infrastructuur, Sociale zekerheid, Verkeer, Werk, Z
134 Linked Data Overheid (Lido) N.v.t. Overheid bron Verzamelde informatie nee Download;rdf maandelijks Linked Data Overheid geeft gestandaardiseerd de samenhang weer van overheidsinformatie met bijvoorbeeld de wet- en regelgeving.
140 Politicaly exposed persons Functietype Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download;pdf;Website onbekend PEP lijst metadata; het type functionaris wat als PEP kwalificeerd.
141 BKR PEP Toets Naw BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website doorlopend Politically Exposed Personens (PEP).
152 Kentekenhouders Digid RDW Gratis Bron informatie ja website doorlopend RDW houderregistratiegegevens t.b.v. de burer
153 Document verificatie Kenteken, Documentnummer (kentekenbewijs) RDW Gratis Bron informatie nee website doorlopend RDW verificatie
154 Rijbewijs verificatie Rijbewijsnummer, Geboortedatum RDW Tegen vergoeding Bron informatie ja Website;website (betaald) doorlopend RDW verificatie geldigheid rijbewijzen
155 Kentekencheck Kenteken RDW Gratis Bron informatie nee website doorlopend RDW voertuiggegevens; basis, technisch en fiscaal
156 automotive data Kenteken, Carrosserie, Klasse, Assen, Brandstof, Parkeren (geo), Erkende Bedrijven (naw, Geo) RDW Gratis Verzamelde informatie nee csv, api;Download;Website ? RDW open data: Erkende bedrijven , Keuringen , Parkeren , Producten catalogus , Terugroepacties , Typegoedkeuring , Voertuigen, taxi cbs, data.overheid
157 RDW wamgegevens Kenteken RDW Gratis Verzamelde informatie nee website doorlopend Is de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd ja/nee (onder status van het voertuig)
158 Open datasets Rijksbegroting Jaar Overheid Gratis Bron informatie nee Download;excel, ods, 7z jaarlijks rijksbegroting
160 Wegbeheerders Wegnummers Rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee kaart;Website doorlopend Wie is de beheerder van een weg.
161 Waterinformatie Meetpunten Rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee Download;kaart, doorlopend Water(wegen) informatie zoals: waterhoogte, wind, golfslag, stroming, waterafvoer, luchttemperatuur, getij, zoutgehalte
162 Open data Rijkswaterstaat Wegnummers En Meetpunten rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee datasets;Download;Service;Website doorlopend Weg- en water informatie, geodata, waterdata, verkeersdata
165 Roy Data Naw Gegevens, Geslacht, Polisnummer, Kenteken Stichting Efficiente Processen Schadeverzekeraars Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website doorlopend Inzicht in schadevrije jaren voor verzekeraars, gevolmachtigden en leasemaatschappijen Vereist lidmaatschap op roydata via seps
172 Inkomstenverhouding gegevens Identifier UWV Tegen vergoeding Verzamelde informatie ja dataset;Download maandelijks Gegevens van alle werknemers en uitkering-ontvangers (Polisadministratie UWV)
194 Gebouwen (basisregistratie-BAG) Identificatienr, Huisnumer + Toevoeging, Straat, Woonplaats, Pand, Verblijfsruimte, Standplaats, Ligplaats Kadaster Gratis Bron informatie nee Download;Service;xml, api, webservice, linkeddata doorlopend Informatie over 5 objectsoorten: panden, verblijfsobjecten, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen.
195 Topografie (basisregistratie-BRT) Type Object (weg, Spoorbaan, Vaarweg, Bebouwing, Relief Etc.) Kadaster Gratis Bron informatie nee api, download;Download;Service halfjaarlijks Objectgerichte Digitale topografische (kaart) bestanden op verschillende schaalniveaus.Verplicht gebruik overheden, met tereinen, water, wegen en gebouwen en zelfs bomen en verkeersborden van hoge kwaliteit.
196 Kadaster (basisregistratie-BRK) Registraties, Producten Kadaster Tegen vergoeding Bron informatie nee api, download;Download;Website ? kadastrale registratie van onroerende zaken (w.o. leidingen kabels en netwerken (Klic) en zakelijke rechten inclusief de ligging op kadastrale kaart.
197 Kadaster (basisregistratie-BRK) Thema Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) Gratis Verzamelde informatie nee api, download doorlopend Geografische datasets van Nederlandse overheden
200 Belastbaar jaarInkomen (basisregistratie-BRI) Bsn Belastingdienst Gratis Bron informatie ja ? xml, api, webservice, linkeddata;onbekend jaarlijks verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van (belastingplichtige) burgers
202 Waarde onroerende zaak (Basisregistratie - WOZ) Geo (plaats, Straat, Hsnr, Postcode) Kadaster Gratis Bron informatie ja html;Website jaarlijks kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting.
203 Topografie Grootschalig (basisregistratie-BGT) Type Object Kadaster Gratis Bron informatie nee api, html;Website doorlopend De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) geeft de inrichting van de fysieke omgeving weer in de vorm van een digitale kaart van Nederland. Gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen, bomen e.a. worden weergegeven.
204 Stelselcatalogus basisregistraties Registernaam Overheid Gratis Bron informatie nee url;Website ? Overzicht van gegevens in de (basis)registraties van de overheid, de betekenis van de gegevens en de samenhang tussen de registraties.
212 Klimatologie Geo (weerstation), Jaardeel KNMI Gratis Bron informatie nee Download;Service;txt ? Metingen van 35 weerstations: temperatuur, zon, bewolking en zicht, luchtdruk, wind en neerslag
213 Weer, klimaat en seismologie Geo, Datum, Ondewerp KNMI Gratis Bron informatie nee Download;Service;xml maandelijks en onbepaald Data over weer, klimaat en seismologie zoals actuele weerwaarnemingen, klimatologische gegevens, satelliet- en radardata en gegevens over aardbevingen
215 Feiten en cijfers over werkgelegenheid Geo, Jaartal LISA - het werkgelegenheidsregister van Nederland Gratis Verzamelde informatie nee bestand;Download ? Vestigingen (1,6 mio) en werkzame personen voor een vijftal jaren (2014 t/m 2018)
226 Kosten zorgverzekeringswet Gemeente, Postcode VEKTIS Gratis Bron informatie nee csv;Download jaarlijks (jaar-1/mei) Kostensoorten zorgverzekeringswet zoals medisch specialistische zorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg
228 Big register (naam, Specialisme, Beroep), Big-nummer Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) Gratis Bron informatie ja Service;Website;website, webservice doorlopend zoek zorgverlener
230 Kiesbeter Zorgsector, Zorgtheam Postcode Zorginstituut Nederland Gratis Verzamelde informatie nee website doorlopend Overheidsinfo over goede kwaliteit van zorg. Over aandoeningen en behandelingen
233 Farmaceutische vergunningen Type Vergunning CIBG Gratis Bron informatie nee bestand;Download verschillend Vergunningen farmatechnische activiteiten
235 Gerechtsdeurwaarders Plaats / Naam Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) Gratis Bron informatie nee html;Website doorlopend Zoek een gerechtsdeurwaarder
236 Lidmaatschap NVGA Bedrijfsnaam / Plaats Nederlandse Vereeniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) Gratis Bron informatie nee html;Website doorlopend Leden van de Nederlandse vereniging van gevolmachtigden
237 Nationaal Woningen Profiel Postcode/huisnummer Infofolio Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee api, html;Service halfjaarlijks Bouwkundige, gebruiks-, eigendoms- en omgevingsgegevens over woningen inclusief herbouw- en inboedelwaarden van circa 10.000 representatieve woningen
238 Jaarrekeninginformatie Geo, Rechtsvorm, Activiteit KVK Gratis Bron informatie nee csv;Download;Service wekelijks jaarrekeningen open dataset
239 OFAC Geo US government Gratis Bron informatie nee website doorlopend Sanctielijst (OFAC)
240 Europese sanctielijst Naw Europese unie Gratis Bron informatie nee csv, xml, pdf;Download doorlopend Europese sanctielijst
241 Consumentendata Geo, Socio-demografisch 4Orange Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee onbekend;Service ? persoonsdata; adressen, prospects, klantprofielen e.d.
275 Elite-Miljonairs Geo, Socio-economisch Elite-Research Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;onbekend doorlopend Adressen en achtergrond informatie van (categoriëen) van miljonairs opgebouwd op basis van een veelheid van sociaal-economische criteria
276 Consumentendata Geo, Socio-economisch VIP-Leads Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee onbekend;Service ? Exclusieve doelgroepen
278 "Stuur me niet"-register Naw Stichting Postfilter Gratis Bron informatie nee Download doorlopend Nationaal Post- en Overledenenregister; registratie om geen (reclame) post te ontvangen.
279 "Bel me niet"-register Telefoonnummers Bel-me-niet Gratis Bron informatie ja bestand;Download doorlopend Overzicht van "bel-me-niet-geregistreerden" waarmee telemarketeers hun belbestanden kunnen schonen
281 Fiscale bedragen levensverzekeringen Jaartal Toledo Gratis Verzamelde informatie nee Download;html/htm jaarlijks Verzameling van jaarlijks wijzigende bedragen die van belan zijn voor levensverzekeringen
282 BKR Insolventie Toets Naw BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website doorlopend Faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen uit het Centraal Insolventieregister (CIR).
283 BKR InData Batch Naw BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Website doorlopend Portefeuille toetsing op de risico's: Insolventie, Schuldsanering, Terrorisme en Witwassen, Political Exposure.
284 BKR Sanctie Toets Naw BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website doorlopend Is het toegestaan de (potentiële) klant financiële diensten te verlenen?
297 Register van toegekende telefoonnummers Telefoonnummer, Gebruik, Status Autoriteit Consument & Markt Gratis Bron informatie nee html, dataset;Website doorlopend Informatie over (soorten) telefoonnummers en providers in Nederland
330 Credit score Naw (usa) Transunion Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Service doorlopend Klant Risico assessment op basis van trends en klantdata
332 Klant-, debiteur- en incassoinzicht Naw Focum Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;online, dataset;Website doorlopend Financiële optimalisatie klantenbestand; verrijken en ontdubbelen.
334 Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) Overheidsinstantie Kennis en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties (KOOP) Gratis Bron informatie nee Download;online;Website ? Catalogus van middels linked data uniek gedefinieerde termen vanuit het overheidsperspectief
335 Over uw Buurt Postcode, Plaatsnaam Kennis en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties (KOOP) Gratis Verzamelde informatie nee online;Website ? Bestuursbesluiten/beschikkingen over "Uw buurt" uit de afgelopen 8 weken.
337 Consumatrix Profiles Gezinsgrootte, Woningwaarde Matrixian Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Online, Bestand;Service ? 14 consumentenprofielen voor 6 miljoen huishoudens
338 Bussiness Adress Shop Naw, Kvk, Tel.nr Matrixian Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Online, Bestand;Service;Website ? Betaalbaar zakelijk Adresgegevens, Bedrijfsgegevens, Woningwaarde rapportage, Vastgoed informatie, Buurtinformatie, Voertuiginformatie, Fraude Score
339 Register van Overheidsorganisaties Overheidsinstantie Binnenlandse zaken Gratis Bron informatie nee Download;online;Website dagelijks namen, contactgegevens Nederlandse overheidsorganisaties inclusief relevante (m.n. leidinggevenden en politiek verantwoordelijken) persoonsgegevens
340 Register beschermde gebieden Waterschap Informatiehuis Water Gratis Bron informatie nee Download;online;Website doorlopend kaartlagen voor watergebruik: drinkwater, zwemwateren, schelpdierwateren ingen voor menselijke consumptie, beschermde wateren (N2000)
341 EVC-register Naw Dienst Uitvoering Onderwijs OCW Gratis Bron informatie nee Online dagelijks Register Erkenning van eerder Verworven Competenties / Ervaringscertificaat
366 Waves databank Waterschap Unie van Waterschappen Gratis Verzamelde informatie nee Download;online;Website jaarlijks Bedrijfsvergelijkingsdata van de Nederlandse waterschappen(o.a. kosten voor burgers)
367 BKR Toets Naw, Geboortedatum BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie ja Download;Website doorlopend Lopende en afgelopen kredieten van (potentiële) klanten uit de centrale kredietdatabase van Nederland (CKI)
374 Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Snelheid, Traffic Time, Brugopeningen, E.d. Rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee Download ? Open Verkeersdata
368 Centrum voor Consumenten Informatie (CCI) Geo, Socio-demografisch 4Orange Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download ? CCI is een databestand met ruim 1000 kenmerkenvan 1,6 miljoen huishoudens.
378 BKR Score Naw, Geboortedatum BKR Tegen vergoeding Afgeleide informatie ja Download;Website doorlopend Voorspelling van klant-betalingsproblemen binnen 18 maanden. Add-on op BKR toets.
381 Hypotheekschuld per Gemeente Gemeente CBS Gratis Bron informatie nee Download jaarlijks De hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente
382 Vastgoed Informatie Vastgoedobject Fortierra Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website ? Verzamelen en valideren van vastgoedgegevens om de klant hier vervolgens over te informeren met behulp van gegevens en visualisaties.
383 Klantdata management Naw PostNL Data Solutions Tegen vergoeding Bron informatie nee Website ? Controleer en vul door uw klant ingevulde adresgegevens aan.
384 Datalevering Iban Surepay Tegen vergoeding Bron informatie nee Download ? bedrijfsnamen toevoegen of onderdrukken zodat uw klanten de juiste naam zien bij betalingen.
385 Digitaal Opkopers Register (DOR) Naw, Omschrijving Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid Gratis Verzamelde informatie nee Website ? Register t.b.v. de verplichte registratie voor opkopers op basis van art. 437 Wetboek van Strafrecht. NAW aanbieder en omschrijving van het opgekochte object.
387 Ontzeggingen rijbevoegdheid Naam, Identificatienummer (bsn) Ministerie van Veiligheid en Justitie Tegen vergoeding Bron informatie ja Website doorlopend Register met ontzegging bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig
388 UBO lijst Naw, Kvk CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website doorlopend Eigenaarsschapsstructuur (Ultimate Beneficiary Owner) van 4,7 miljoen bedrijven de links naar de echte gegevens zijn niet openbaar, wel beschikbaar voor klanten verzekeraars
389 Extern Verwijzings Register (EVR)  Naw CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website doorlopend Register van personen en bedrijven die bewust de verzekeraar hebben benadeeld (o.a. fraude, onwaarheden) de links naar de echte gegevens zijn niet openbaar, wel beschikbaar voor klanten verzekeraars
390 Waarborgfondsmelding onverzekerden Nawte, Kenteken CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website doorlopend Register van bestuurders, bezitters en (kenteken)houders van onverzekerde motorvoertuig betrokken bij schade. De leveranciers is CIS, de eigenaar is het ministerie. Ik leg CIS vast.
391 Claimmeldingen Nawte, Kenteken CIS Tegen vergoeding Verzamelde informatie ja Download;Website doorlopend Register van alle claims die bij verzekeraars en gevolmachtigden worden ontvangen. de links naar de echte gegevens zijn niet openbaar, wel beschikbaar voor klanten verzekeraars
375 Actuele wegenlijst Rijkswegnummer Rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee Download maand GEO data van Snel- en Rijkswegen
392 Vertrouwelijke mededelingen Nawte CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website doorlopend Register van royerment door de verzekeraar op grond van polisvoorwaarden de links naar de echte gegevens zijn niet openbaar, wel beschikbaar voor klanten verzekeraars
393 Rijksbegrotingsstaten Jaar Overheid Gratis Bron informatie nee Download;excel, ods;excel, ods, 7z jaarlijks Uitgaven,verplichtingen en ontvangsten per artikel van de departementale begrotingen
369 PUC publicatie platform Overheidspublicatie Soort Overheid Gratis Bron informatie nee Download;online;Website doorlopend Uivoeringsinformatie van overheidsorganisaties; beleidsregels, handboeken, werkinstructies en berichten
8.130 Zorginzicht openbare data Gezondheidsthema, Postcode, Identifier Zorginstituut Gratis Bron informatie nee Download jaarlijks Kwaliteitsgegevens per zorgthema bedoeld voor de professionele gebruiker (onderzoek, app en website ontwikkeling)
8.132 Downloads Open Parkeerdata Type Nationaal parkeerregister (NPR) Gratis Bron informatie nee Website maandelijks Alle openbare parkeergegevens van Nederland.
8.134 Open Data Parkeren: PARKEERGEBIED Identifier RDW Gratis Bron informatie nee Download;Website maandelijks koppeling tussen de gebieden zoals deze vastgelegd zijn in het NPR en de gebieden zoals deze voor Open Data Parkeren
8.136 Lexalyse Lexiq Tegen vergoeding Afgeleide informatie nee Service doorlopend Jurisprudentieanalyse met interactieve data analyse tooling die een idicatie geeft voor de uitkomst van een geschil.
8.137 Testamentenregister (CTR) Naw, Geboortedatum, Geboorteplaats KNB Gratis Bron informatie nee ? Informatie over een eventueel testament van een overledene
8.138 WNT-register Instelling BZK Gratis Bron informatie nee Download;Website ? Een overzicht van instellingen die onder de Wet normering topinkomens vallen
8.139 Flamingo report Nl Adres Flamingo.report B.V. Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Website ? Informatie die je helpt bij het onderzoeken van een woning en de locatie (Kaart, Basisregistratie, Sociale en demografische buurt informatie e.d.)
8.129 Total loss meldingen Naw, Identifier, Geboortedatum, Geslacht CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website doorlopend Register waarin identiteitsgegevens zijn opgenomen van personen voor wie (gekentekend) motorvoertuigsschadeafwikkeling op basis totaal verlies heeft plaatsgevonden. de links naar de echte gegevens zijn niet openbaar, wel beschikbaar voor klanten verzekeraars