SIVI Catalogus Datasets

Versie 29-05-2020 | Vragen of opmerkingen over dit overzicht kun je richten aan support@sivi.org. *Klik hier voor overzicht zoek- en filtermogelijkheden.
SIVIId Titel 'Basissleutel' Leverancier Condities Informatie type Doelbinding Soort
SIVIId Titel 'Basissleutel' Leverancier Condities Informatie type Doelbinding Soort Omschrijving Website Update frequenty
2 Immigratie opvang en onderdak Jaartal Ministerie van Veiligheid en Justitie Gratis Bron informatie nee Download Immigratie: Opvang en onderdak. jaarlijks
3 MoneyView Datafeeds Organisatie, Product Moneyview Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download Voorwaarden, kenmerken, kosten en tarieven van meer dan 6.000 financiële producten. doorlopend
6 Assortimentenlijst AUDATEX Automerk, Type Solera Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website Voertuigenlijst en fantoomadvies t.b.v. AUDATEX schadeafwikkeling. halfjaarlijks
10 Charitatieve instellingen (ANBI) Identificator (fiscaalnummer, Beschikking, Dossier) Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download Open data - Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). wekelijks
11 Open data - BelastingTelefoon Tijdstip, Thema Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download Aantal keren dat de belastingtelefoon per dag en per thema gebeld wordt. dagelijks
12 Open data - Toeslagen service punten Overzicht Naw+t Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download Landelijk overzicht toeslagenservicepunten. wisselend
13 Open data – Bezoekcijfers website Belastingdienst Datum Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download Bezoekcijfers van de website van de Belastingdienst, ingedeeld naar dag, aantal browsers, aantal bezoeken en gemiddelde bezoekduur. maandelijks
15 Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) Identificator, Naw Rijksdienst ondernemend nederland Gratis Bron informatie ja Website Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). ?
23 Personen (basisregistratie-BRP) Identificatienummer(s), Naam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Verblijfplaats Rijksdienst voor identiteitsgegevens Tegen vergoeding Bron informatie ja basisregistratie;Website Basisinformatie Ingezetenen en niet-Ingezetenen (RNI) woonachtig in Nederland. doorlopend
25 Bedrijfsinformatie voor efficiënte beslissingsondersteuning Bedrijfsnaam, (eigen) Identifier Bureau Van Dijk Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Website Inzicht in klanten leveranciers en andere bedrijven / "bedrijfsinformatie met toegevoegde waarde". Bedrijfsinformatie; financieel, eigenaarschap, sanctioneel en deal relevant. doorlopend
26 Geautomatiseerde vastgoed waardering tbv hypotheek- en vastgoedorganisatie Taxatiewaarde Calcasa Tegen vergoeding Afgeleide informatie nee online Betrouwbare en objectieve waarderingsoplossingen voor vastgoed. Direct te gebruiken of bruikbaar als vergelijkingsmateriaal van een opgegeven  taxatiewaarde. doorlopend
66 Macro economische verkenningen Jaar CPB Gratis Verzamelde informatie nee cijferreeksen data-figuren-mev
67 Corruption Perception Index (CPI) Land Transparency.org Gratis Bron informatie nee Download;Website Mate van corruptie van een land. doorlopend
76 Risicoanalyse voor Acceptatie en Taxatie Geo Cyclomedia Tegen vergoeding Bron informatie nee Download;Website Locaties en Gebouwen online beoordelen en taxeren. doorlopend
77 Locate, identify, and cite research data Identificator International DOI foundation Gratis Bron informatie ja linked data;Website Een uniek blijvend identificatiemiddel (Digital Object Identifier (DOI); een permalink) voor een bestand op het world wide web. doorlopend
78 Dataregister AOV (i.o.) Naw, Identificator Centrum voor verzekeringsstatistiek Gratis Verzamelde informatie ja Download AOV gegevens van verzekeraars en anderen voor analyse en gebruik door verzekeraars en wetenschap. Nog niet operationeel. doorlopend
79 Openbaar register Financiële ondernemingen Type Instelling, Handelsnaam De Nederlandsche Bank (DNB) Gratis Bron informatie nee Download;Website Een overzicht van vergunningsplichtige financiële instellingen. doorlopend
80 Bedrijfsinformatie Naam, Kvk, Oprichtingsdatum Dun & Bradstreet Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Service Database met ruim 3 miljoen Nederlandse bedrijven. doorlopend
81 Kredietinformatiebureau en Herincassobureau Naw, Identificator EDR Credit Services Tegen vergoeding Afgeleide informatie nee Website beoordeling betalingsmoraliteit van consumenten in de vorm van rapporten. doorlopend
82 Poliskraker Verzekeringsproduct Judge & Advice B.V. Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website Vergelijking verzekeringsvoorwaarden bedrijfsmatige risicos. doorlopend
83 CAO-kemerken Cao Enkwest Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website CAO-kenmerken voor de adviseur schade- en inkomensverzekeringen. doorlopend
90 Fietsdiefstalregister Merk, Framenummer, Chipnummer RDW Gratis Verzamelde informatie nee website Fietsdiefstalregister RDW. doorlopend
118 Handelsregister Open Data Set Geo, Rechtsvorm, Sbi KVK Gratis Verzamelde informatie nee Download;Website KVK wekelijks
122 Landen compliance aan FATF normen Geo (landen) Financial Action Task Force (FATF) Gratis Verzamelde informatie nee Download;pdf, xls Mate van compliance aan FATF normen voor Money laundering and terrorist financing. doorlopend
124 Nationale sanctielijst terrorisme Achternaam, Voornaam, Alias(naam), Geboortedatum Overheid Gratis Verzamelde informatie nee Download;ods Nationale terroristenlijst; (rechts)Personen waarvan de tegoeden op grond van NL regelgeving bevroren zijn. kwartaal +/-
125 OFAC PLC Volledige Naam, Alias, Geboortedatum, Organisatie, Geboorteplaats US departement of Treasury Gratis Verzamelde informatie nee Download;txt;Website Non-SDN, Palestinian Legislative Council List doorlopend
126 OFAC SDN Volledige Naam, Alias, Geboortedatum, Organisatie, Geboorteplaats US departement of Treasury Gratis Verzamelde informatie nee Download;txt;Website Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) doorlopend
127 Master data platform Naw Olbico / Altares Dun & Bradstreet Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Service Data Platform om de data kwaliteit van klantinformatie te verbeteren. doorlopend
129 Rijbewijzen register Naam, Identificatienummer (bsn, Rijbewijsnummer) RDW Tegen vergDoeding Verzamelde informatie ja Service Register met rijbewijsdata; opvragen gewaarmerkt uittreksel e.d. uit het Rijbewijzenregister. doorlopend
130 Ontzeggingen rijbevoegdheid Naw, Geboortedatum CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website Registratie, namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van ontzegging bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig. doorlopend
133 Diverse overheidgerelateerde data Thema, Naam, Geo (plaats, Provincie E.a) Overheid Gratis Bron informatie nee Download;Service;Website Bestuur, Cultuur en recreatie, Economie, Financien, Huisvesting, Internationaal, Landbouw, Migratie en integratie, Natuur en milieu, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Recht, Ruimte en infrastructuur, Sociale zekerheid, Verkeer, e.a. verschillend
134 Linked Data Overheid (Lido) N.v.t. Overheid bron Verzamelde informatie nee Download;rdf Linked Data Overheid geeft gestandaardiseerd de samenhang weer van overheidsinformatie met bijvoorbeeld de wet- en regelgeving. maandelijks
140 Politicaly exposed persons Functietype Belastingdienst Gratis Bron informatie nee Download;pdf;Website PEP lijst metadata; het type functionaris wat als PEP kwalificeerd. onbekend
152 Kentekenhouders Digid RDW Gratis Bron informatie ja website RDW houderregistratiegegevens t.b.v. de burer doorlopend
153 Document verificatie Kenteken, Documentnummer (kentekenbewijs) RDW Gratis Bron informatie nee website RDW verificatie doorlopend
154 Rijbewijs verificatie Rijbewijsnummer, Geboortedatum RDW Tegen vergoeding Bron informatie ja Website;website (betaald) RDW verificatie geldigheid rijbewijzen doorlopend
155 Kentekencheck Kenteken RDW Gratis Bron informatie nee website RDW voertuiggegevens; basis, technisch en fiscaal doorlopend
156 Automotive data Kenteken, Carrosserie, Klasse, Assen, Brandstof, Parkeren (geo), Erkende Bedrijven (naw, Geo) RDW Gratis Verzamelde informatie nee csv, api;Download;Website RDW open data: Erkende bedrijven , Keuringen , Parkeren , Producten catalogus , Terugroepacties , Typegoedkeuring , Voertuigen, taxi ?
157 RDW wamgegevens Kenteken RDW Gratis Verzamelde informatie nee website Is de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd ja/nee (onder status van het voertuig) doorlopend
158 Open datasets Rijksbegroting Jaar Overheid Gratis Bron informatie nee Download;excel, ods, 7z rijksbegroting jaarlijks
160 Wegbeheerders Wegnummers Rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee kaart;Website Wie is de beheerder van een weg. doorlopend
161 Waterinformatie Meetpunten Rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee Download;kaart, Water(wegen) informatie zoals: waterhoogte, wind, golfslag, stroming, waterafvoer, luchttemperatuur, getij, zoutgehalte doorlopend
162 Open data Rijkswaterstaat Wegnummers En Meetpunten rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee datasets;Download;Service;Website Weg- en water informatie, geodata, waterdata, verkeersdata doorlopend
165 Roy Data Naw Gegevens, Geslacht, Polisnummer, Kenteken Stichting Efficiente Processen Schadeverzekeraars Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website Inzicht in schadevrije jaren voor verzekeraars, gevolmachtigden en leasemaatschappijen doorlopend
172 Inkomstenverhouding gegevens Identifier UWV Tegen vergoeding Verzamelde informatie ja dataset;Download Gegevens van alle werknemers en uitkering-ontvangers (Polisadministratie UWV) maandelijks
194 Gebouwen (basisregistratie-BAG) Identificatienr, Huisnumer + Toevoeging, Straat, Woonplaats, Pand, Verblijfsruimte, Standplaats, Ligplaats Kadaster Gratis Bron informatie nee Download;Service;xml, api, webservice, linkeddata Informatie over 5 objectsoorten: panden, verblijfsobjecten, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. doorlopend
195 Topografie (basisregistratie-BRT) Type Object (weg, Spoorbaan, Vaarweg, Bebouwing, Relief Etc.) Kadaster Gratis Bron informatie nee api, download;Download;Service Objectgerichte Digitale topografische (kaart) bestanden op verschillende schaalniveaus.Verplicht gebruik overheden, met tereinen, water, wegen en gebouwen en zelfs bomen en verkeersborden van hoge kwaliteit. halfjaarlijks
196 Kadaster (basisregistratie-BRK) Registraties, Producten Kadaster Tegen vergoeding Bron informatie nee api, download;Download;Website kadastrale registratie van onroerende zaken (w.o. leidingen kabels en netwerken (Klic) en zakelijke rechten inclusief de ligging op kadastrale kaart. ?
197 Kadaster (basisregistratie-BRK) Thema Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) Gratis Verzamelde informatie nee api, download Geografische datasets van Nederlandse overheden doorlopend
200 Belastbaar jaarInkomen (basisregistratie-BRI) Bsn Belastingdienst Gratis Bron informatie ja onbekend;xml, api, webservice, linkeddata verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van (belastingplichtige) burgers jaarlijks
202 Waarde onroerende zaak (Basisregistratie - WOZ) Geo (plaats, Straat, Hsnr, Postcode) Kadaster Gratis Bron informatie ja html;Website kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. jaarlijks
203 Topografie Grootschalig (basisregistratie-BGT) Type Object Kadaster Gratis Bron informatie nee api, html;Website De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) geeft de inrichting van de fysieke omgeving weer in de vorm van een digitale kaart van Nederland. Gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen, bomen e.a. worden weergegeven. doorlopend
204 Stelselcatalogus basisregistraties Registernaam Overheid Gratis Bron informatie nee url;Website Overzicht van gegevens in de (basis)registraties van de overheid, de betekenis van de gegevens en de samenhang tussen de registraties. ?
212 Klimatologie Geo (weerstation), Jaardeel KNMI Gratis Bron informatie nee Download;Service;txt Metingen van 35 weerstations: temperatuur, zon, bewolking en zicht, luchtdruk, wind en neerslag ?
213 Weer, klimaat en seismologie Geo, Datum, Ondewerp KNMI Gratis Bron informatie nee Download;Service;xml Data over weer, klimaat en seismologie zoals actuele weerwaarnemingen, klimatologische gegevens, satelliet- en radardata en gegevens over aardbevingen maandelijks en onbepaald
215 Feiten en cijfers over werkgelegenheid Geo, Jaartal LISA - het werkgelegenheidsregister van Nederland Gratis Verzamelde informatie nee bestand;Download Vestigingen (1,6 mio) en werkzame personen voor een vijftal jaren (2014 t/m 2018) ?
226 Kosten zorgverzekeringswet Gemeente, Postcode VEKTIS Gratis Bron informatie nee csv;Download Kostensoorten zorgverzekeringswet zoals medisch specialistische zorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg jaarlijks (jaar-1/mei)
228 Big register (naam, Specialisme, Beroep), Big-nummer Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) Gratis Bron informatie ja Service;Website;website, webservice zoek zorgverlener doorlopend
230 Kiesbeter Zorgsector, Zorgtheam Postcode Zorginstituut Nederland Gratis Verzamelde informatie nee website Overheidsinfo over goede kwaliteit van zorg. Over aandoeningen en behandelingen doorlopend
233 Farmaceutische vergunningen Type Vergunning CIBG Gratis Bron informatie nee bestand;Download Vergunningen farmatechnische activiteiten verschillend
235 Gerechtsdeurwaarders Plaats / Naam Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) Gratis Bron informatie nee html;Website Zoek een gerechtsdeurwaarder doorlopend
236 Lidmaatschap NVGA Bedrijfsnaam / Plaats Nederlandse Vereeniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) Gratis Bron informatie nee html;Website Leden van de Nederlandse vereniging van gevolmachtigden doorlopend
237 Nationaal Woningen Profiel Postcode/huisnummer Infofolio Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee api, html;Service Bouwkundige, gebruiks-, eigendoms- en omgevingsgegevens over woningen inclusief herbouw- en inboedelwaarden van circa 10.000 representatieve woningen halfjaarlijks
238 Jaarrekeninginformatie Geo, Rechtsvorm, Activiteit KVK Gratis Bron informatie nee csv;Download;Service jaarrekeningen open dataset wekelijks
239 OFAC Geo US government Gratis Bron informatie nee website Sanctielijst (OFAC) doorlopend
240 Europese sanctielijst Naw Europese unie Gratis Bron informatie nee csv, xml, pdf;Download Europese sanctielijst doorlopend
241 Consumentendata Geo, Socio-demografisch 4Orange Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee onbekend;Service persoonsdata; adressen, prospects, klantprofielen e.d. ?
275 Elite-Miljonairs Geo, Socio-economisch Elite-Research Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;onbekend Adressen en achtergrond informatie van (categoriëen) van miljonairs opgebouwd op basis van een veelheid van sociaal-economische criteria doorlopend
276 Consumentendata Geo, Socio-economisch VIP-Leads Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee onbekend;Service Exclusieve doelgroepen ?
278 "Stuur me niet"-register Naw Stichting Postfilter Gratis Bron informatie nee Download Nationaal Post- en Overledenenregister; registratie om geen (reclame) post te ontvangen. doorlopend
279 "Bel me niet"-register Telefoonnummers Bel-me-niet Gratis Bron informatie ja bestand;Download Overzicht van "bel-me-niet-geregistreerden" waarmee telemarketeers hun belbestanden kunnen schonen doorlopend
281 Fiscale bedragen levensverzekeringen Jaartal Toledo Gratis Verzamelde informatie nee Download;html/htm Verzameling van jaarlijks wijzigende bedragen die van belan zijn voor levensverzekeringen jaarlijks
283 BKR InData Batch Naw BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Website Portefeuille toetsing op de risico's: Insolventie, Schuldsanering, Terrorisme en Witwassen, Political Exposure. doorlopend
297 Register van toegekende telefoonnummers Telefoonnummer, Gebruik, Status Autoriteit Consument & Markt Gratis Bron informatie nee html, dataset;Website Informatie over (soorten) telefoonnummers en providers in Nederland doorlopend
330 Credit score Naw (usa) Transunion Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Service Klant Risico assessment op basis van trends en klantdata doorlopend
332 Klant-, debiteur- en incassoinzicht Naw Focum Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;online, dataset;Website Financiële optimalisatie klantenbestand; verrijken en ontdubbelen. doorlopend
334 Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) Overheidsinstantie Kennis en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties (KOOP) Gratis Bron informatie nee Download;online;Website Catalogus van middels linked data uniek gedefinieerde termen vanuit het overheidsperspectief ?
335 Over uw Buurt Postcode, Plaatsnaam Kennis en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties (KOOP) Gratis Verzamelde informatie nee online;Website Bestuursbesluiten/beschikkingen over "Uw buurt" uit de afgelopen 8 weken. ?
337 Consumatrix Profiles Gezinsgrootte, Woningwaarde Matrixian Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Online, Bestand;Service 14 consumentenprofielen voor 6 miljoen huishoudens ?
338 Bussiness Adress Shop Naw, Kvk, Tel.nr Matrixian Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Online, Bestand;Service;Website Betaalbaar zakelijk Adresgegevens, Bedrijfsgegevens, Woningwaarde rapportage, Vastgoed informatie, Buurtinformatie, Voertuiginformatie, Fraude Score ?
339 Register van Overheidsorganisaties Overheidsinstantie Binnenlandse zaken Gratis Bron informatie nee Download;online;Website namen, contactgegevens Nederlandse overheidsorganisaties inclusief relevante (m.n. leidinggevenden en politiek verantwoordelijken) persoonsgegevens dagelijks
340 Register beschermde gebieden Waterschap Informatiehuis Water Gratis Bron informatie nee Download;online;Website kaartlagen voor watergebruik: drinkwater, zwemwateren, schelpdierwateren ingen voor menselijke consumptie, beschermde wateren (N2000) doorlopend
341 EVC-register Naw Dienst Uitvoering Onderwijs OCW Gratis Bron informatie nee Online Register Erkenning van eerder Verworven Competenties / Ervaringscertificaat dagelijks
366 Waves databank Waterschap Unie van Waterschappen Gratis Verzamelde informatie nee Download;online;Website Bedrijfsvergelijkingsdata van de Nederlandse waterschappen(o.a. kosten voor burgers) jaarlijks
367 BKR Toets Naw, Geboortedatum BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie ja Download;Website Lopende en afgelopen kredieten van (potentiële) klanten uit de centrale kredietdatabase van Nederland (CKI) doorlopend
374 Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Snelheid, Traffic Time, Brugopeningen, E.d. Rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee Download Open Verkeersdata ?
368 Centrum voor Consumenten Informatie (CCI) Geo, Socio-demografisch 4Orange Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download CCI is een databestand met ruim 1000 kenmerkenvan 1,6 miljoen huishoudens. ?
378 BKR Score Naw, Geboortedatum BKR Tegen vergoeding Afgeleide informatie ja Download;Website Voorspelling van klant-betalingsproblemen binnen 18 maanden. Add-on op BKR toets. doorlopend
381 Hypotheekschuld per Gemeente Gemeente CBS Gratis Bron informatie nee Download De hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente jaarlijks
382 Vastgoed Informatie Vastgoedobject Fortierra Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website Verzamelen en valideren van vastgoedgegevens om de klant hier vervolgens over te informeren met behulp van gegevens en visualisaties. ?
383 Klantdata management Naw PostNL Data Solutions Tegen vergoeding Bron informatie nee Website Controleer en vul door uw klant ingevulde adresgegevens aan. ?
384 Datalevering Iban Surepay Tegen vergoeding Bron informatie nee Download bedrijfsnamen toevoegen of onderdrukken zodat uw klanten de juiste naam zien bij betalingen. ?
385 Digitaal Opkopers Register (DOR) Naw, Omschrijving Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid Gratis Verzamelde informatie nee Website Register t.b.v. de verplichte registratie voor opkopers op basis van art. 437 Wetboek van Strafrecht. NAW aanbieder en omschrijving van het opgekochte object. ?
387 Ontzeggingen rijbevoegdheid Naam, Identificatienummer (bsn) Ministerie van Veiligheid en Justitie Tegen vergoeding Bron informatie ja Website Register met ontzegging bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig doorlopend
388 UBO lijst Naw, Kvk CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website Eigenaarsschapsstructuur (Ultimate Beneficiary Owner) van 4,7 miljoen bedrijven doorlopend
389 Extern Verwijzings Register (EVR)  Naw CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website Register van personen en bedrijven die bewust de verzekeraar hebben benadeeld (o.a. fraude, onwaarheden) doorlopend
390 Waarborgfondsmelding onverzekerden Nawte, Kenteken CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website Register van bestuurders, bezitters en (kenteken)houders van onverzekerde motorvoertuig betrokken bij schade. doorlopend
391 Claimmeldingen Nawte, Kenteken CIS Tegen vergoeding Verzamelde informatie ja Download;Website Register van alle claims die bij verzekeraars en gevolmachtigden worden ontvangen. doorlopend
375 Actuele wegenlijst Rijkswegnummer Rijkswaterstaat Gratis Bron informatie nee Download GEO data van Snel- en Rijkswegen maand
392 Vertrouwelijke mededelingen Nawte CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website Register van royerment door de verzekeraar op grond van polisvoorwaarden doorlopend
393 Rijksbegrotingsstaten Jaar Overheid Gratis Bron informatie nee Download;excel, ods;excel, ods, 7z Uitgaven,verplichtingen en ontvangsten per artikel van de departementale begrotingen jaarlijks
369 PUC publicatie platform Overheidspublicatie Soort Overheid Gratis Bron informatie nee Download;online;Website Uivoeringsinformatie van overheidsorganisaties; beleidsregels, handboeken, werkinstructies en berichten doorlopend
8.176 Modelmatige waardebepaling Aw Avix Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee csv;Service (api);Website;xml Modelmatige waardering van woning conform NRVT richtlijn. doorlopend
8.177 Klantdata correctie Naw Matrixian Group Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee csv;Download;pdf;Service (api);xml Financiële optimalisatie klantenbestand; verrijken en ontdubbelen. doorlopend
8.178 Vastgoeddata Aw Avix Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee csv;Download;pdf;Service (api);xml Alle panden van Nederland, circa 300 bouwkundige, finacielen en locatie kenmerken per pand. doorlopend
8.179 Locatiedata Aw,naw,kvk Matrixian Group Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee csv;Download;pdf;Service (api);xml Wereldwijd alle adressen en geografische detailgegeens. doorlopend
8.130 Zorginzicht openbare data Gezondheidsthema, Postcode, Identifier Zorginstituut Gratis Bron informatie nee Download Kwaliteitsgegevens per zorgthema bedoeld voor de professionele gebruiker (onderzoek, app en website ontwikkeling) jaarlijks
8.132 Downloads Open Parkeerdata Type Nationaal parkeerregister (NPR) Gratis Bron informatie nee Website Alle openbare parkeergegevens van Nederland. maandelijks
8.134 Open Data Parkeren: PARKEERGEBIED Identifier RDW Gratis Bron informatie nee Download;Website koppeling tussen de gebieden zoals deze vastgelegd zijn in het NPR en de gebieden zoals deze voor Open Data Parkeren maandelijks
8.136 Lexalyse Identifier, Wetsartikel Lexiq Tegen vergoeding Afgeleide informatie nee Service Jurisprudentieanalyse met interactieve data analyse tooling die een idicatie geeft voor de uitkomst van een geschil. doorlopend
8.137 Testamentenregister (CTR) Naw, Geboortedatum, Geboorteplaats KNB Gratis Bron informatie nee Informatie over een eventueel testament van een overledene ?
8.138 WNT-register Instelling BZK Gratis Bron informatie nee Download;Website Een overzicht van instellingen die onder de Wet normering topinkomens vallen ?
8.139 Flamingo report Nl Adres Flamingo.report B.V. Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Website Informatie die je helpt bij het onderzoeken van een woning en de locatie (Kaart, Basisregistratie, Sociale en demografische buurt informatie e.d.) ?
8.140 BKR VIS Naw, Identificator BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie ja Website Unieke nummers van gestolen, vermiste, ongeldige identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. doorlopend
8.141 BKR EVA SFH Naw, Identificator BKR Tegen vergoeding Bron informatie ja Website Frauderisico van hypotheek- of leningklant conform het "Externe Verwijzings Applicatie (EVA)" of "Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)". doorlopend
8.142 BKR PEP Toets Naw BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website Politically Exposed Personens (PEP). doorlopend
8.143 BKR Insolventie Toets Naw BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website Faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen uit het Centraal Insolventieregister (CIR). doorlopend
8.144 BKR Sanctie Toets Naw BKR Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Website Is het toegestaan de (potentiële) klant financiële diensten te verlenen? doorlopend
8.145 Vrachtwagenparkeeroverzicht Geo Nationale Databank Wegverkeersgegevens Gratis Verzamelde informatie nee (Actueel)overzicht van de locaties waar vrachtwagens kunnen parkeren doorlopend
8.216 IATA Data services Code IATA Tegen vergoeding Bron informatie nee Service (api) doorlopend
8.217 IATA Traffic data & Statistical analysis Vervoertype, Geo IATA Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Service (api) Vergelijkende gegevens naar soort luchtvervoer, per vliegtuig, per gebied maandelijks
8.221 OpenFlights Airportid, Geo Contentshare Gratis Verzamelde informatie nee Download;visualisatie;Website Mapping of flights around the world dagelijks
8.222 Weerarchief Geo Meteoblue Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download;Service (api);visualisatie Wereldwijd weeroverzicht inclusief historie doorlopend
8.146 Register pensioenfondsen Type Instelling De Nederlandsche Bank (DNB) Gratis Bron informatie nee Download;Website Een overzicht van kengegevens van beroepspensioenfondsen, ondernemingspensioenfonds, bedrijfstakpensioenfonds en algemene pensioenfondsen (APF). doorlopend
8.147 Google trends Zoekterm Google Gratis Bron informatie nee Download;Website Google Trends is een dienst waarmee het aantal keren dat een zoekterm in een periode is gebruikt kan worden getoond en vergeleken met andere zoektermen. doorlopend
8.152 Market share of health insurance concerns in the Netherlands from 2007 to 2019 Organisatie Statista Gratis Verzamelde informatie nee Download;Website Marktaandelen ziektekostenverzekeraars jaarlijks
8.153 Zilveren Kruis Health Database Verzekerden (categoriën: Leeftijd, Geslacht, Etniciteit), Zorgverlener, Declaratietypen Volksgezondheid.info Gratis Bron informatie ja Download Primair opgezet voor controle op betalingsverkeer van zorgverrichtingen voor verzekerden. Secundair beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar het bevorderen van innovatie en doelmatigheid in de zorg. gestopt per 2016
8.154 Metadatabase zorggegevens RIVM Gratis Verzamelde informatie Website Een overzicht van wie welke gegevens met welk doel verzamelt over volksgezondheid en zorg in Nederland en de financiering daarvan.
8.156 ISO Landcodes Code ISO Gratis Bron informatie nee Overzicht van gestandaardiseerde landencodes
8.129 Total loss meldingen Naw, Identifier, Geboortedatum, Geslacht CIS Tegen vergoeding Bron informatie ja Download;Website Register waarin identiteitsgegevens zijn opgenomen van personen voor wie (gekentekend) motorvoertuigsschadeafwikkeling op basis totaal verlies heeft plaatsgevonden. doorlopend
8.159 Taxatierapporten Geo Nederlands Woning Waarde Instituut Tegen vergoeding Bron informatie ja Website Opzoeken van taxatierapporten en taxateurs die voldoen aan de kwaliteitseisen van het NWWI. doorlopend
8.160 Open Data RDW: Gekentekende_voertuigen 64 Voertuigkenmerken RDW Gratis Bron informatie nee Download;Service;visualisatie;Website Een databestand met de gegevens van alle gekentende voertuigen. maandelijks
5.070 Overledenen doodsoorzaken (korte lijst) leeftijd geslacht Identifier CBS Gratis Verzamelde informatie nee Download;Service;Website Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht Per jaar 1950-2017 20-12-2018 jaarlijks
6.914 Bedrijven / werkgevers per bedrijfstak Identifier CBS Gratis Verzamelde informatie nee Download;visualisatie;Website Bedrijven; bedrijfstak Per kwartaal vanaf 2007. Werkgevers afleidbaar (> 1 werkzame personen) kwartaallijks
7.990 Overheid ontvangen belastingen en wettelijke premies Identifier CBS Gratis Verzamelde informatie nee Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies Per kwartaal 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I 24-06-2019 kwartaallijks
7.992 Overheidsuitgaven en bestedingen functies transacties overheidssectoren Identifier CBS Gratis Verzamelde informatie nee Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren Per jaar 1995 - 2017 20-12-2018 jaarlijks
8.158 Individual Life Insurance Mortality Experience Report Leeftijd, Geslacht, Jaar Society of actuaries (SOA) Gratis Verzamelde informatie nee Download Reporting on intercompany mortality experience by amount of insurance under standard individually underwriting. 2009-2015
8.201 Soorten franchise pensioenreglementen Franchise De Nederlandsche Bank (DNB) Gratis Bron informatie nee Download;visualisatie;Website Een overzicht vanaf (pensioen) franchise soorten. Deze franchises zijn bedragen waarover geen (2e pijler) pensioen wordt opgebouwd. jaarlijks
8.202 Pensioendeelnemers naar pensioensoort Jaar, Soort, Fondstype De Nederlandsche Bank (DNB) Gratis Bron informatie nee Download;visualisatie;Website Aantallen pensioendeelnemers naar pensioensoorten per jaar jaarlijks
8.203 Pensioenovereenkomsten per jaar Jaar, Soort, Fondstype De Nederlandsche Bank (DNB) Gratis Bron informatie nee Download;visualisatie;Website Informatie over pensioenovereenkomsten met betrekking tot uitkeringen, aantallen pensioensoorten, technische voorzieningen, aantallen deelnemers en premies jaarlijks
8.204 Pensioenfondsen deelnemers naar leeftijd Fondstype De Nederlandsche Bank (DNB) Gratis Bron informatie nee Website Informatie over de demografie van pensioenfondsen per type pensioenfonds jaarlijks
8.166 Verbruiksgegevens Postcode Stedin Gratis Bron informatie nee Download Geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van Stedin. jaarlijks
8.167 Productie Installatie Register (PIR) Gemeente Stedin Gratis Bron informatie nee Download totale vermogen van opgestelde zonnepanelen per gemeente regelmatig
8.168 Kleinverbruikersgegevens gas en elektriciteit Postcode Liander Gratis Bron informatie nee Download Verbruiksdata van het Liander service gebied per jaar, per woningtype, dagprofielen, storingsdata en data over de slimme meter. jaarlijks
8.170 Aansluiting identificatie code (eancode) Adres ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND (EDSN) Gratis Verzamelde informatie nee Website (eancode) opzoeken van een aansluiting op het elektriciteitsnet en gasnet binnen Nederland maandelijks
8.171 Netbeheerders Geo Netbeheer Nederland Gratis Verzamelde informatie nee Website Gebiedsindeling netbeheerders ?
8.206 Wordlist Woord Stichting OpenTaal Gratis Verzamelde informatie nee Download Een overzicht van woorden die voldoen aan de officiële nederlandse spelling maandelijks
8.208 Storingen Bedrijfsnaam, Plaatsnaam Ookla® Gratis Verzamelde informatie nee Service (api);Website Een verzameling van actuele en historische storingstatusmeldingen van allerlei cloud en netwerk diensten, zowel landelijk als plaatselijk, op basis van meerdere bronnen, waaronder Twitter, eigen website en mobiele apps. doorlopend
8.209 Raming centraal economisch plan Jaar, Kerngegeven CPB Gratis Verzamelde informatie nee Download Kerngegevens over inkomens, subsidies, belastingen, (wereld)handel etc. voor Nederland over heden, verleden en toekomst
8.210 calculatietijdnormen Type Werk Techniek Nederland Tegen vergoeding Verzamelde informatie nee Download Actuele tijdsnormen voor werkzaamheden van installatiebedrijven en de consumentenelektronicabranche onbekend
8.211 Boetebase Onderwerp, Overtreding Openbaar Ministerie Gratis Bron informatie nee Website Alle boetes die kunnen worden opgelegd door het OM jaarlijks
8.212 Muldergedragingen Mulderovertredingen Openbaar Ministerie Gratis Bron informatie nee Download Alle verkeerboetes die buiten het strafrecht vallen (administratieve afdoening) jaarlijks
8.230 Protocol Registeries Name IANA Gratis Bron informatie nee Download;Website Variety of Internet protocols
8.231 Internet root domains Name IANA Gratis Bron informatie nee Website Alle internet root domeinnamen
8.235 Emmissieregistratie Jaar, Milieu, Verbinding Rijksoverheid Gratis Bron informatie nee Download;visualisatie;Website jaarlijk
8.239 The home of the U.S. Government’s open data Thema, Naam, Geo (city, State Etc.) USA Government / data.gov Gratis Bron informatie nee Download;Service (api);Website Data, tools, and resources to conduct research, develop web and mobile applications, design data visualizations, and more
8.240 Hazard Mapping System Fire and Smoke Product Geo National environmental satellite data and information service Gratis Bron informatie nee Download;visualisatie Actuele USA (Hazards) branden en 6 maanden historie dagelijks
8.242 Pin transacties Jaar, Maand, Bedrag pin.nl Gratis Verzamelde informatie nee visualisatie;Website Jaar- en maandcijfers van 'pinnen in Nederland jaarlijks
8.243 Hypotheekrenteoverzicht Bank, Looptijd Hypotheekrente.com Gratis Verzamelde informatie nee Service (api);Website Overzicht van de rentetarieven naar looptijd voor nieuwe hypotheken van de meeste hypotheekverstrekkers.
8.248 Plaatsen API / Places API Geo Google Tegen vergoeding Bron informatie nee Service (api) Gebruik data uit de googlemaps database die miljoenen bedrijven en points of interest bevat inclusief foto's.