SIVI Catalogus Datadiensten

Versie 3-1-2023 | Vragen of opmerkingen over dit overzicht kun je richten aan support@sivi.org of kijk op de informatiepagina. *Klik hier voor overzicht zoek- en filtermogelijkheden.
Titel Zoekgegevens Leverancier € / - Doel- binding Type
Titel Website Zoekgegevens Leverancier € / - Doel- binding Type Omschrijving
Immigratie opvang en onderdak Jaartal Ministerie van Veiligheid en Justitie - nee N Vreemdelingenketen ‘Opvang’ en 'Onderdak’. (SIVIid 2)
MoneyView Datafeeds Organisatie, product Moneyview nee 1 Voorwaarden, kenmerken, kosten en tarieven van meer dan 6.000 financiële producten. (SIVIid 3)
Assortimentenlijst AUDATEX Automerk - type Solera nee 1 Voertuigenlijst en fantoomadvies t.b.v. AUDATEX schadeafwikkeling. (SIVIid 6)
Charitatieve instellingen (ANBI) Identificator (fiscaalnummer, beschikking, dossier) Belastingdienst - nee N Overzicht van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). (SIVIid 10)
Open data - BelastingTelefoon Tijdstip, thema Belastingdienst - nee N Aantal keren dat de belastingtelefoon per dag en per thema gebeld wordt. (SIVIid 11)
Open data - Toeslagen service punten Overzicht NAW+T Belastingdienst - nee N Overzicht van de adressen van toeslagen-servicepunten. (SIVIid 12)
Open data – Bezoekcijfers website Belastingdienst Datum Belastingdienst - nee N Bezoekcijfers van de website van de Belastingdienst, ingedeeld naar dag, aantal browsers, aantal bezoeken en gemiddelde bezoekduur. (SIVIid 13)
Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) Identificator, NAW Rijksdienst ondernemend nederland - ja N Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). (SIVIid 15)
Personen (basisregistratie-BRP) Identificatienummer(s), naam, geboortedatum, geboorteplaats, verblijfplaats Rijksdienst voor identiteitsgegevens ja 1 Basisinformatie van Ingezetenen en niet-Ingezetenen (RNI) woonachtig in Nederland. (SIVIid 23)
's Werelds krachtigste bron van gestandaardiseerde data van private bedrijven (ORBIS) Bedrijfsnaam, (Eigen) identifier Bureau Van Dijk nee 1 Inzicht in klanten leveranciers en andere bedrijven / "bedrijfsinformatie met toegevoegde waarde". Bedrijfsinformatie over o.a. financiële kracht en eigenaarschap. (SIVIid 25)
Geautomatiseerde vastgoed waardering tbv hypotheek- en vastgoedorganisatie GEO Calcasa nee + Betrouwbare en objectieve waarderingsoplossingen voor vastgoed. Direct te gebruiken of bruikbaar als vergelijkingsmateriaal van een opgegeven  taxatiewaarde. (SIVIid 26)
Bedrijfsgegevens GEO Company Info nee 1 Bedrijfsgegevens: adresinformatie, concernrelaties, financiële kerncijfers, jaarrekeningen, bestuurdersinformatie en geografische ligging. (SIVIid 65)
Macro economische verkenningen Jaar CPB - nee N Data voor de macro economische verkenningen. (SIVIid 66)
Corruption Perception Index (CPI) Land Transparency.org - nee 1 Mate van corruptie van een land. (SIVIid 67)
Risicoanalyse voor Acceptatie en Taxatie GEO Cyclomedia nee 1 Locaties en Gebouwen online beoordelen en taxeren. (SIVIid 76)
Locate, identify, and cite research data Identificator International DOI foundation - ja N Een uniek blijvend identificatiemiddel (Digital Object Identifier (DOI); een permalink) voor een bestand op het world wide web. (SIVIid 77)
Dataregister AOV (i.o.) NAW, identificator Centrum voor verzekeringsstatistiek - ja N AOV gegevens van verzekeraars en anderen voor analyse en gebruik door verzekeraars en wetenschap. Nog niet operationeel. (SIVIid 78)
Openbaar register Financiële ondernemingen Type instelling, Handelsnaam De Nederlandsche Bank (DNB) - nee 1 Een overzicht van vergunningsplichtige financiële instellingen. (SIVIid 79)
Ad Hoc Data (Bedrijfsinformatie) Naam, KVK, oprichtingsdatum Ad Hoc Data B.V. nee N Database met ruim 3 miljoen Nederlandse bedrijven. (SIVIid 80)
Kredietinformatiebureau en Herincassobureau NAW, identificator EDR Credit Services nee 1 Beoordeling betalingsmoraliteit van consumenten in de vorm van rapporten. (SIVIid 81)
Poliskraker Verzekeringsproduct Poliskraker nee 1 Vergelijking verzekeringsvoorwaarden bedrijfsmatige risico's. (SIVIid 82)
CAO-kemerken CAO Poliskraker nee 1 CAO-kenmerken voor de adviseur schade- en inkomensverzekeringen. (SIVIid 83)
Fietsdiefstalregister Merk, framenummer, chipnummer RDW - nee 1 Fietsdiefstalregister RDW. (SIVIid 90)
Beoordeling reputatie rechtspersonen GEO, kvk-nummer Graydon nee 1 Oplossingen om risico’s te minimaliseren en kansen te optimaliseren door het leveren van specifieke zakelijke informatie over bedrijven. (SIVIid 106)
Handelsregister Open Data Set GEO, Rechtsvorm, SBI KVK - nee 1 KVK (SIVIid 118)
Landen compliance aan FATF normen GEO (landen) Financial Action Task Force (FATF) - nee N Mate van compliance aan FATF normen voor Money laundering and terrorist financing. (SIVIid 122)
Nationale sanctielijst terrorisme Achternaam, voornaam, alias(naam), geboortedatum Overheid - nee N Nationale terroristenlijst; (rechts)Personen waarvan de tegoeden op grond van NL regelgeving bevroren zijn. (SIVIid 124)
OFAC PLC Volledige naam, alias, geboortedatum, Organisatie, geboorteplaats US departement of Treasury - nee 1 Non-SDN, Palestinian Legislative Council List (SIVIid 125)
OFAC SDN Volledige naam, alias, geboortedatum, Organisatie, geboorteplaats US departement of Treasury - nee 1 Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) (SIVIid 126)
Master data platform NAW Olbico / Altares Dun & Bradstreet nee 1 Data Platform om de data kwaliteit van klantinformatie te verbeteren. (SIVIid 127)
Rijbewijzen register Naam, Identificatienummer (bsn, rijbewijsnummer) RDW ja 1 Register met rijbewijsdata; opvragen gewaarmerkt uittreksel e.d. uit het Rijbewijzenregister. (SIVIid 129)
Ontzeggingen rijbevoegdheid NAW, Geboortedatum CIS ja 1 Registratie, namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van ontzegging bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig. (SIVIid 130)
Diverse overheidgerelateerde data Thema, naam, GEO (plaats, provincie e.a) Overheid - nee 1 Bestuur, Cultuur en recreatie, Economie, Financiën, Huisvesting, Internationaal, Landbouw, Migratie en integratie, Natuur en milieu, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Recht, Ruimte en infrastructuur, Sociale zekerheid, Verkeer, e.a. (S
Linked Data Overheid (Lido) N.v.t. Overheid nee N Linked Data Overheid geeft gestandaardiseerd de samenhang weer van overheidsinformatie met bijvoorbeeld de wet- en regelgeving. (SIVIid 134)
Politicaly exposed persons Functietype Belastingdienst - nee N PEP lijst metadata; het type functionaris wat als PEP kwalificeert. (SIVIid 140)
Kentekenhouders Digid RDW - ja 1 RDW houderregistratiegegevens t.b.v. de burger (SIVIid 152)
Document verificatie Kenteken, documentnummer (kentekenbewijs) RDW - nee + RDW verificatie (SIVIid 153)
Rijbewijs verificatie Rijbewijsnummer, geboortedatum RDW ja + RDW verificatie geldigheid rijbewijzen (SIVIid 154)
Kentekencheck Kenteken RDW - nee 1 RDW geregistreerde voertuiggegevens: voertuigregistratie, motor en milieu, technisch en fiscaal. (SIVIid 155)
Automotive data Kenteken, carrosserie, klasse, assen, brandstof, parkeren (GEO), erkende bedrijven (NAW, GEO) RDW - nee 1 RDW open data: Erkende bedrijven , Keuringen , Parkeren , Producten catalogus , Terugroepacties , Typegoedkeuring , Voertuigen, taxi (SIVIid 156)
RDW wamgegevens Kenteken RDW - nee 1 Is de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd ja/nee (onder status van het voertuig) (SIVIid 157)
Open datasets Rijksbegroting Jaar Overheid - nee N Rijksbegroting (SIVIid 158)
Wegbeheerders Wegnummers Rijkswaterstaat - nee 1 Wie is de beheerder van een weg. (SIVIid 160)
Waterinformatie Meetpunten Rijkswaterstaat - nee N Water(wegen) informatie zoals: waterhoogte, wind, golfslag, stroming, waterafvoer, luchttemperatuur, getij, zoutgehalte (SIVIid 161)
Open data Rijkswaterstaat Wegnummers en meetpunten Rijkswaterstaat - nee N Weg- en water informatie, geodata, waterdata, verkeersdata (SIVIid 162)
Rolls Desktop Verzekeringsproduct Rolls nee + Vergelijking van simple risk schadeverzekeringen en AOV’s op basis van premie en voorwaarden rekening houdend met acceptatiecriteria. (SIVIid 164)
Roy Data NAW gegevens, geslacht, polisnummer, kenteken Stichting Efficiente Processen Schadeverzekeraars ja N Inzicht in schadevrije jaren voor verzekeraars, gevolmachtigden en leasemaatschappijen (SIVIid 165)
Stopheling Naam, serienummer Rijksoverheid - nee 1 Overzicht van gestolen materialen waaraan een artikel naam of serienummer kan worden getoetst. (SIVIid 167)
Inkomstenverhouding gegevens Identifier UWV ja N Gegevens van alle werknemers en uitkering-ontvangers (Polisadministratie UWV) (SIVIid 172)
Vermiste voertuigen Kenteken / meldcode Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VBV) ja 1 Informatie gestolen / vermiste voertuigen (SIVIid 173)
Gebouwen (basisregistratie-BAG) IdentificatieNr, Huisnumer + toevoeging, straat, woonplaats, pand, verblijfsruimte, standplaats, ligplaats Kadaster - nee 1 Informatie over 5 objectsoorten: panden, verblijfsobjecten, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. (SIVIid 194)
Topografie (basisregistratie-BRT) Type object (weg, spoorbaan, vaarweg, bebouwing, relief etc.) Kadaster - nee 1 Objectgerichte Digitale topografische (kaart) bestanden op verschillende schaalniveaus. Onder andere tereinen, water, wegen, gebouwen, bomen en verkeersborden. (SIVIid 195)
Kadaster (basisregistratie-BRK) Registraties, producten Kadaster nee 1 Kadastrale registratie van onroerende zaken (w.o. leidingen kabels en netwerken (Klic) en zakelijke rechten inclusief de ligging op kadastrale kaart. (SIVIid 196)
Kadaster (basisregistratie-BRK) Thema Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) - nee 1 Geografische datasets van Nederlandse overheden (SIVIid 197)
Belastbaar jaarinkomen (basisregistratie-BRI) BSN Belastingdienst - ja 1 Verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van (belastingplichtige) burgers (SIVIid 200)
Waarde onroerende zaak (Basisregistratie - WOZ) GEO (plaats, straat, hsnr, postcode) Kadaster - ja 1 Raadplegen van de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) van afzonderlijke woningen, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. (SIVIid 202)
Topografie Grootschalig (basisregistratie-BGT) Type object Kadaster - nee 1 De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) geeft de inrichting van de fysieke omgeving weer in de vorm van een digitale kaart van Nederland. Gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen, bomen e.a. worden weergegeven. (SIVIid 203)
Stelselcatalogus basisregistraties Registernaam Overheid - nee 1 Overzicht van gegevens in de (basis)registraties van de overheid, de betekenis van de gegevens en de samenhang tussen de registraties. (SIVIid 204)
Ondergrond (Basisregistratie - BRO) GEO Overheid - nee 1 Geologische en bodemkundige opbouw, ondergrondse constructies en gebruiksrechten met betrekking tot de ondergrond van Nederland en het continentaal plat. (SIVIid 205)
Klimatologie GEO (weerstation), jaardeel KNMI - nee N Metingen van 35 weerstations: temperatuur, zon, bewolking en zicht, luchtdruk, wind en neerslag (SIVIid 212)
Weer, klimaat en seismologie GEO, datum, onderwerp KNMI - nee 1 Data over weer, klimaat en seismologie zoals actuele weerwaarnemingen, klimatologische gegevens, satelliet- en radardata en gegevens over aardbevingen. (SIVIid 213)
Feiten en cijfers over werkgelegenheid (LISA-cijfers) GEO, Jaartal LISA - het werkgelegenheidsregister van Nederland - nee N Vestigingen (1,6 mio) en werkzame personen voor een vijftal jaren (2014 t/m 2018) (SIVIid 215)
Kosten zorgverzekeringswet Gemeente, postcode VEKTIS - nee N Kostensoorten zorgverzekeringswet zoals medisch specialistische zorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg (SIVIid 226)
Big register (Naam, specialisme, beroep), Big-nummer Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) - ja 1 Opzoeken of iemand als zorgverlener is geregistreerd. (SIVIid 228)
Kiesbeter Zorgsector, zorgtheam postcode Zorginstituut Nederland - nee 1 Overheidsinfo over goede kwaliteit van zorg. Over aandoeningen en behandelingen (SIVIid 230)
Farmaceutische vergunningen Type vergunning CIBG - nee N Vergunningen farmatechnische activiteiten (SIVIid 233)
Gerechtsdeurwaarders Plaats / naam Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) - nee 1 Zoek een gerechtsdeurwaarder (SIVIid 235)
Lidmaatschap NVGA Bedrijfsnaam / Plaats Nederlandse Vereeniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) - nee 1 Leden van de Nederlandse vereniging van gevolmachtigden (SIVIid 236)
Nationaal Woningen Profiel Postcode/huisnummer Infofolio nee 1 Bouwkundige, gebruiks-, eigendoms- en omgevingsgegevens over woningen inclusief herbouw- en inboedelwaarden van circa 10.000 representatieve woningen (SIVIid 237)
Jaarrekeninginformatie GEO, Rechtsvorm, activiteit KVK - nee N Jaarrekeningen open dataset (SIVIid 238)
OFAC GEO US government - nee N Sanctielijst (OFAC) (SIVIid 239)
Europese sanctielijst NAW Europese unie - nee N Europese sanctielijst (SIVIid 240)
Consumentendata GEO, Socio-demografisch 4Orange nee 1 Persoonsdata; adressen, prospects, klantprofielen e.d. (SIVIid 241)
Elite-Miljonairs GEO, socio-economisch Elite-Research nee 1 Adressen en achtergrond informatie van (categorieën) van miljonairs opgebouwd op basis van een veelheid van sociaal-economische criteria (SIVIid 275)
"Stuur me niet"-register NAW Stichting Postfilter - nee N Nationaal Post- en Overledenenregister; registratie om geen (reclame) post te ontvangen. (SIVIid 278)
"Bel me niet"-register Telefoonnummers Stichting Infofilter - ja N Overzicht van "bel-me-niet-geregistreerden" waarmee telemarketeers hun belbestanden kunnen schonen. (SIVIid 279)
Fiscale bedragen levensverzekeringen Jaartal Toledo - nee N Verzameling van jaarlijks wijzigende bedragen die van belang zijn voor levensverzekeringen (SIVIid 281)
BKR InData Batch NAW BKR nee N Portefeuille toetsing op de risico's: Insolventie, Schuldsanering, Terrorisme en Witwassen, Political Exposure. (SIVIid 283)
Register van toegekende telefoonnummers Telefoonnummer, gebruik, status Autoriteit Consument & Markt - nee N Informatie over (soorten) telefoonnummers en providers in Nederland (SIVIid 297)
Credit score NAW (USA) Transunion nee N Klant Risico assessment op basis van trends en klantdata (SIVIid 330)
Klant-, debiteur- en incassoinzicht NAW Focum nee N Financiële optimalisatie klantenbestand; verrijken en ontdubbelen. (SIVIid 332)
Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) Overheidsinstantie Kennis en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties (KOOP) - nee N Catalogus van middels linked data uniek gedefinieerde termen vanuit het overheidsperspectief (SIVIid 334)
Over uw Buurt Postcode, Plaatsnaam Kennis en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties (KOOP) - nee 1 Bestuursbesluiten/beschikkingen over "Uw buurt" uit de afgelopen 8 weken. (SIVIid 335)
Consumatrix Profiles Gezinsgrootte, woningwaarde Matrixian nee 1 14 consumentenprofielen voor 6 miljoen huishoudens (SIVIid 337)
Bussiness Adress Shop NAW, KVK, tel.nr Matrixian nee 1 Betaalbaar zakelijk Adresgegevens, Bedrijfsgegevens, Woningwaarde rapportage, Vastgoed informatie, Buurtinformatie, Voertuiginformatie, Fraude Score (SIVIid 338)
Register van Overheidsorganisaties Overheidsinstantie Binnenlandse zaken - nee N Namen, contactgegevens Nederlandse overheidsorganisaties inclusief relevante (m.n. leidinggevenden en politiek verantwoordelijken) persoonsgegevens (SIVIid 339)
Register beschermde gebieden Waterschap Informatiehuis Water - nee N Kaartlagen voor watergebruik: drinkwater, zwemwateren, schelpdierwateren in voor menselijke consumptie, beschermde wateren (N2000) (SIVIid 340)
EVC-register NAW Dienst Uitvoering Onderwijs OCW - ja N Register Erkenning van eerder Verworven Competenties / Ervaringscertificaat (SIVIid 341)
Waves databank Waterschap Unie van Waterschappen - nee N Bedrijfsvergelijkingsdata van de Nederlandse waterschappen(o.a. kosten voor burgers) (SIVIid 366)
BKR Toets NAW, geboortedatum BKR ja N Lopende en afgelopen kredieten van (potentiële) klanten uit de centrale kredietdatabase van Nederland (CKI) (SIVIid 367)
Centrum voor Consumenten Informatie (CCI) GEO, Socio-demografisch 4Orange nee N CCI is een databestand met ruim 1000 kenmerken van 1,6 miljoen huishoudens. (SIVIid 368)
PUC publicatie platform Overheidspublicatie soort Overheid - nee 1 Uitvoeringsinformatie van overheidsorganisaties; beleidsregels, handboeken, werkinstructies en berichten (SIVIid 369)
Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Snelheid, traffic time, brugopeningen, e.d. Rijkswaterstaat - nee N Open Verkeersdata (SIVIid 374)
Actuele wegenlijst Rijkswegnummer Rijkswaterstaat - nee N GEO data van Snel- en Rijkswegen (SIVIid 375)
BKR Score NAW, geboortedatum BKR ja N Voorspelling van klant-betalingsproblemen binnen 18 maanden. Add-on op BKR toets. (SIVIid 378)
Hypotheekschuld per Gemeente Gemeente CBS - nee N De hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente (SIVIid 381)
Vastgoed Informatie Vastgoedobject Fortierra nee + Verzamelen en valideren van vastgoedgegevens om de klant hier vervolgens over te informeren met behulp van gegevens en visualisaties. (SIVIid 382)
Klantdata management NAW PostNL Data Solutions nee 1 Controleer en vul door uw klant ingevulde adresgegevens aan. (SIVIid 383)
IBAN naam nummer check IBAN Surepay nee N IBAN-Naam Check op bestanden of direct vanuit uw proces. (SIVIid 384)
Digitaal Opkopers Register (DOR) NAW, Omschrijving Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid - nee N Register t.b.v. de verplichte registratie voor opkopers op basis van art. 437 Wetboek van Strafrecht. NAW aanbieder en omschrijving van het opgekochte object. (SIVIid 385)
Ontzeggingen rijbevoegdheid Naam, Identificatienummer (bsn) Ministerie van Veiligheid en Justitie ja 1 Register met ontzegging bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig (SIVIid 387)
UBO lijst NAW, KVK CIS ja 1 Eigenaarschapstructuur (Ultimate Beneficiary Owner) van 4,7 miljoen bedrijven (SIVIid 388)
Extern Verwijzingsregister (EVR)  NAW CIS ja 1 Register van personen en bedrijven die bewust de verzekeraar hebben benadeeld (o.a. fraude, onwaarheden) (SIVIid 389)
Waarborgfondsmelding onverzekerden NAWTE, kenteken CIS ja 1 Register van bestuurders, bezitters en (kenteken)houders van onverzekerde motorvoertuig betrokken bij schade. (SIVIid 390)
Claimmeldingen NAWTE, kenteken CIS ja 1 Register van alle claims die bij verzekeraars en gevolmachtigden worden ontvangen. (SIVIid 391)
Vertrouwelijke mededelingen NAWTE CIS ja 1 Register van royement door de verzekeraar op grond van polisvoorwaarden (SIVIid 392)
Rijksbegrotingsstaten Jaar Overheid - nee 1 Uitgaven, verplichtingen en ontvangsten per artikel van de departementale begrotingen (SIVIid 393)
Brandweer branden slachtoffers en reddingen personeel kosten Identifier CBS - nee 1 Branden naar type, soort woning en regio's van 1985 tot en met 2013. (SIVIid 4549)
Overledenen doodsoorzaken (korte lijst) leeftijd geslacht Identifier CBS - nee N Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht Per jaar 1950-2017 20-12-2018. (SIVIid 5070)
Bedrijfsleven arbeids- en financiële gegevens branche SBI Identifier CBS - nee N Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008 Per jaar 2009-2017 29-03-2019. (SIVIid 6707)
Werkgelegenheid banen lonen arbeidsduur SBI2008 kerncijfers Identifier CBS - nee N Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers Per jaar 2009 - 2017 19-02-2019. (SIVIid 6833)
Werkgelegenheid geslacht dienstverband bedrijfsgrootte SBI2008 Identifier CBS - nee N Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008 Per jaar 2009-2017 12-10-2018. (SIVIid 6834)
Werkgelegenheid geslacht dienstverband kenmerken baan SBI2008 Identifier CBS - nee N Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008 Per jaar 2009-2017 19-02-2019. (SIVIid 6835)
Werkgelegenheid geslacht dienstverband kenmerken werknemer SBI2008 Identifier CBS - nee N Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008 Per jaar 2009 - 2018 10-04-2019. (SIVIid 6836)
Bedrijfsbestelauto's bedrijfstakkenbranches Identifier CBS - nee N Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Per jaar 2009 - 2016 08-03-2018. (SIVIid 6867)
Bedrijven / werkgevers per bedrijfstak Identifier CBS - nee N Bedrijven; bedrijfstak Per kwartaal vanaf 2007. Werkgevers afleidbaar (> 1 werkzame personen). (SIVIid 6914)
Financiën alle ondernemingen niet-financiële sector SBI Identifier CBS - nee N Financiën alle ondernemingen /CBS ondernemingsgroepen; niet-financiële sector, SBI 2008 Per jaar 2011-2017 15-03-2019. (SIVIid 6995)
Overheid ontvangen belastingen en wettelijke premies Identifier CBS - nee N Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies Per kwartaal 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I 24-06-2019. (SIVIid 7990)
Overheidsuitgaven en bestedingen functies transacties overheidssectoren Identifier CBS - nee N Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren Per jaar 1995 - 2017 20-12-2018. (SIVIid 7992)
Total loss meldingen NAW, identifier, geboortedatum, geslacht CIS ja N Register waarin identiteitsgegevens zijn opgenomen van personen voor wie (gekentekend) motorvoertuigsschadeafwikkeling op basis totaal verlies heeft plaatsgevonden. (SIVIid 8129)
Zorginzicht openbare data Gezondheidsthema, postcode, identifier Zorginstituut Nederland - nee N Kwaliteitsgegevens per zorgthema bedoeld voor de professionele gebruiker (onderzoek, app en website ontwikkeling) (SIVIid 8130)
Downloads Open Parkeerdata Type Nationaal parkeerregister (NPR) - nee N Alle openbare parkeergegevens van Nederland. (SIVIid 8132)
Open Data Parkeren: PARKEERGEBIED Identifier RDW - nee 1 Koppeling tussen de gebieden vastgelegd in het Nationale Parkeerregister (NPR) en de gebieden uit "Open Data Parkeren". (SIVIid 8134)
Lexalyse Identifier, wetsartikel Lexiq nee 1 Jurisprudentieanalyse met interactieve data analyse tooling die een indicatie geeft voor de uitkomst van een geschil. (SIVIid 8136)
Testamentenregister (CTR) NAW, geboortedatum, geboorteplaats KNB - nee 1 Informatie over een eventueel testament van een overledene. (SIVIid 8137)
WNT-register Instelling BZK - nee N Een overzicht van instellingen die onder de Wet normering topinkomens vallen (SIVIid 8138)
BKR VIS NAW, identificator BKR ja 1 Unieke nummers van gestolen, vermiste, ongeldige identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. (SIVIid 8140)
BKR EVA SFH NAW, identificator BKR ja 1 Frauderisico van hypotheek- of leningklant conform het "Externe Verwijzings Applicatie (EVA)" of "Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)". (SIVIid 8141)
BKR PEP Toets NAW BKR nee 1 Politically Exposed Persons (PEP). (SIVIid 8142)
BKR Insolventie Toets NAW BKR nee 1 Faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen uit het Centraal Insolventieregister (CIR). (SIVIid 8143)
BKR Sanctie Toets NAW BKR nee 1 Is het toegestaan de (potentiële) klant financiële diensten te verlenen? (SIVIid 8144)
Vrachtwagen-parkeeroverzicht GEO Nationale Databank Wegverkeersgegevens - nee N (Actueel)overzicht van de locaties waar vrachtwagens kunnen parkeren (SIVIid 8145)
Register pensioenfondsen Type instelling De Nederlandsche Bank (DNB) - nee N Een overzicht van kengegevens van beroepspensioenfondsen, ondernemingspensioenfonds, bedrijfstakpensioenfonds en algemene pensioenfondsen (APF). (SIVIid 8146)
Google trends Zoekterm Google - nee N Google Trends is een dienst waarmee het aantal keren dat een zoekterm in een periode is gebruikt kan worden getoond en vergeleken met andere zoektermen. (SIVIid 8147)
The Open Data Barometer Land World Wide Web Foundation nee De mate waarin een land de voorkeur geeft aan open data. (SIVIid 8151)
Market share of health insurance concerns in the Netherlands from 2007 to 2019 Organisatie Statista - nee N Marktaandelen ziektekostenverzekeraars. (SIVIid 8152)
Zilveren Kruis Health Database Verzekerden (categoriën: leeftijd, geslacht, etniciteit), zorgverlener, declaratietypen Volksgezondheid.info - ja N Primair opgezet voor controle op betalingsverkeer van zorgverrichtingen voor verzekerden. Secundair beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar het bevorderen van innovatie en doelmatigheid in de zorg. (SIVIid 8153)
Metadatabase zorggegevens RIVM - 1 Een overzicht van wie welke gegevens met welk doel verzamelt over volksgezondheid en zorg in Nederland en de financiering daarvan. (SIVIid 8154)
ISO Landcodes Code ISO - nee N Overzicht van gestandaardiseerde landencodes. (SIVIid 8156)
Individual Life Insurance Mortality Experience Report Leeftijd, geslacht, jaar Society of actuaries (SOA) - nee N Reporting on intercompany mortality experience by amount of insurance under standard individually underwriting. (SIVIid 8158)
Taxatierapporten GEO Nederlands Woning Waarde Instituut ja 1 Opzoeken van taxatierapporten en taxateurs die voldoen aan de kwaliteitseisen van het NWWI. (SIVIid 8159)
Open Data RDW: Gekentekende voertuigen Voertuigkenmerken RDW - nee N Een databestand met de gegevens van alle gekentende voertuigen. (SIVIid 8160)
Verbruiksgegevens Postcode Stedin - nee 1 Geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van Stedin. (SIVIid 8166)
Productie Installatie Register (PIR) Gemeente Stedin - nee N Het totaal vermogen van opgestelde zonnepanelen per gemeente. (SIVIid 8167)
Kleinverbruikersgegevens gas en elektriciteit Postcode Liander - nee N Verbruiksdata van het Liander service gebied per jaar, per woningtype, dagprofielen, storingsdata en data over de slimme meter. (SIVIid 8168)
Aansluiting identificatie code (eancode) Adres ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND (EDSN) - nee 1 (eancode) opzoeken van een aansluiting op het elektriciteitsnet en gasnet binnen Nederland. (SIVIid 8170)
Netbeheerders GEO Netbeheer Nederland - nee N Gebiedsindeling netbeheerders (SIVIid 8171)
Modelmatige waardebepaling AW Avix nee + Modelmatige waardering van woning conform NRVT richtlijn. (SIVIid 8176)
Klantdata correctie NAW Matrixian Group nee + Financiële optimalisatie klantenbestand; verrijken en ontdubbelen. (SIVIid 8177)
Vastgoeddata AW Avix nee 1 Alle panden van Nederland, circa 300 bouwkundige, financiële en locatie kenmerken per pand. (SIVIid 8178)
Locatiedata AW,NAW,KVK Matrixian Group nee 1 Wereldwijd alle adressen en geografische detailgegevens. (SIVIid 8179)
Soorten franchise pensioenreglementen Franchise De Nederlandsche Bank (DNB) - nee N Een overzicht vanaf (pensioen) franchise soorten. Deze franchises zijn bedragen waarover geen (2e pijler) pensioen wordt opgebouwd. (SIVIid 8201)
Pensioendeelnemers naar type pensioensoort Jaar, Soort, Fondstype De Nederlandsche Bank (DNB) - nee N Aantallen pensioendeelnemers naar soort pensioenfonds en pensioensoort per jaar. (SIVIid 8202)
Pensioenovereenkomsten per jaar Jaar, Soort, Fondstype De Nederlandsche Bank (DNB) - nee N Informatie over pensioenovereenkomsten met betrekking tot uitkeringen, aantallen pensioensoorten, technische voorzieningen, aantallen deelnemers en premies (SIVIid 8203)
Pensioenfondsen deelnemers naar leeftijd Fondstype De Nederlandsche Bank (DNB) - nee N Informatie over de demografie van pensioenfondsen per type pensioenfonds (SIVIid 8204)
Storingen Bedrijfsnaam, plaatsnaam Ookla® - nee 1 Een verzameling van actuele en historische storingstatusmeldingen van allerlei cloud en netwerk diensten, zowel landelijk als plaatselijk, op basis van meerdere bronnen, waaronder Twitter, eigen website en mobiele apps. (SIVIid 8208)
Raming centraal economisch plan Jaar, kerngegeven CPB - nee N Kerngegevens over inkomens, subsidies, belastingen, (wereld)handel etc. voor Nederland over heden, verleden en toekomst (SIVIid 8209)
Calculatietijdnormen Type werk Techniek Nederland nee N Actuele tijdsnormen voor werkzaamheden van installatiebedrijven en de consumentenelektronicabranche (SIVIid 8210)
Boetebase Onderwerp, overtreding Openbaar Ministerie - nee 1 Alle boetes die kunnen worden opgelegd door het OM (SIVIid 8211)
Muldergedragingen Mulderovertredingen Openbaar Ministerie - nee N Alle verkeerboetes die buiten het strafrecht vallen (administratieve afdoening) (SIVIid 8212)
IATA Data services CODE IATA nee 1 (SIVIid 8216)
IATA Traffic data & Statistical analysis Vervoertype, GEO IATA nee 1 Vergelijkende gegevens naar soort luchtvervoer, per vliegtuig, per gebied (SIVIid 8217)
OpenFlights AirportID, GEO Contentshare - nee N Mapping of flights around the world (SIVIid 8221)
Weerarchief GEO Meteoblue nee 1 Wereldwijd weeroverzicht inclusief historie (SIVIid 8222)
Protocol Registeries Name IANA - nee 1 Overzicht van Internet protocollen (RFC's). (SIVIid 8230)
Internet root domains Name IANA - nee 1 Alle internet root domeinnamen (SIVIid 8231)
Bibliotheek van datasets Categorie Data.world - nee N Een overzicht van meer dan 160 datasets naar categorieën als: gezondheid, water, milieu. (SIVIid 8234)
Emmissieregistratie Jaar, milieu, verbinding Overheid - nee N Uitstootgegevens (emissie) per Nederlandse regio van circa 375 verontreinigende stoffen. (SIVIid 8235)
The home of the U.S. Government’s open data Thema, naam, GEO (city, state etc.) USA Government / data.gov - nee N Data, tools, and resources to conduct research, develop web and mobile applications, design data visualizations, and more (SIVIid 8239)
Hazard Mapping System Fire and Smoke Product GEO National environmental satellite data and information service - nee N Actuele USA (Hazards) branden en 6 maanden historie (SIVIid 8240)
Pin transacties Jaar, maand, bedrag Pin.nl - nee 1 Jaar- en maandcijfers van 'pinnen' in Nederland; o.a. aantallen, gemiddelden en groei. (SIVIid 8242)
Plaatsen API / Places API GEO Google nee 1 Gebruik data uit de googlemaps database die miljoenen bedrijven en points of interest bevat inclusief foto's. (SIVIid 8248)
Scheepslocaties Naam, Haven Fleetmon nee 1 Locatie gegevens van schepen naar type schip en soort vervoer (SIVIid 8251)
Common voice Taal Mozilla - nee N Open source, multi-language dataset of voices that anyone can use to train speech-enabled applications (SIVIid 8252)
Toegepast Economisch onderzoek Onderwerp, datum SEO Economisch Onderzoek - nee N Wetenschappelijke publicaties, discussion papers en meer. (SIVIid 8253)
Gegevens van vissersvaartuigen Naam, eu-identification_number, external_marking Port-Ability nee 1 Gids van Vissersvaartuigen voor automatische verwerking gebaseerd op de Rijksdienst voor ondernemend Nederland registratie van vissersvaartuigen. (SIVIid 8254)
Gids van Vissersvaartuigen Naam, eu-identification_number, external_marking Rijksdienst voor ondernemend nederland - nee N Geregistreerde vissersvaartuigen. (SIVIid 8256)
Octrooiregister ID, titel, houder Octrooicentrum Nederland - nee 1 Octrooi register (SIVIid 8257)
Erkende agrarische bedrijfsadviseurs Naam, geslacht, vestigingsplaats Rijksdienst voor ondernemend nederland - nee N Overzicht van adviseurs voor het adviseren over grond- en bedrijfsbeheer in de agrarische sector. (SIVIid 8258)
EP-online ID, Postcode + nr, BAG-nummer Rijkdsdienst voor ondernemed nederland - nee 1 Energielabel zoeken (exclusief voorlopige labels) (SIVIid 8259)
Vervoerders, inzamelaars van afval ID, naam, plaats Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) - nee 1 Zoek bedrijven die op de landelijke VIHB-lijst staan; bedrijven die in Nederland bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen vervoeren, inzamelen, handelen en/of daarin bemiddelen (SIVIid 8260)
Beroepsgoederen vervoerders ID, naam, plaats Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) - nee 1 Zoek vervoersbedrijven met een Eurovergunning of NAT-vergunning (= uitsluitend binnenlands vervoer). (SIVIid 8261)
Energielabel Woningtype, postcode huisnummer Milieu centraal - nee 1 Energielabel zoeken. (SIVIid 8262)
Covid19 datasets GEO, onderwerp RIVM - N Covid-19 informatie: reproductiegetal en aantallen. (SIVIid 8264)
Netkaart GEO, Spanning RIVM, TenneT - 1 Overzicht bovengrondse hoogspanningslijnen. (SIVIid 8265)
Energielabel GEO, woningtype Rijksdienst voor ondernemend nederland - nee N Hulpmiddelen-tools-en-inspiratie-gebouwen/ep-online (SIVIid 8266)
Klimaatmonitor GEO Rijkswaterstaat - nee 1 Dashboard klimaat monitor: cijfers over energiegebruik, co2 uitstoot, hernieuwbare energie e.a. (SIVIid 8267)
Ruimtelijke plannen GEO Nationaal GEO register (NGR) - nee 1 Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van de overheden. (SIVIid 8269)
Monthly Provisional Commercial Vehicle Registrations Maand European automobile manufacturers association (ACEA) - nee N Maandelijkse toe- of afname van het aantal geregistreerde voertuigen in Europa in diverse doorsnedes zoals brandstoftype. (SIVIid 8270)
NVGA leden Bedrijfsnaam, GEO NVGA - nee N Overzicht van NVGA-leden. (SIVIid 8271)
Autoscan platform Kenteken, Automerk - type Solera / Autodata nee + Diensten en dataservices rondom auto's ten behoeve van handel in auto's. O.a. data over: restwaarde, schadeverleden, handelsvoorraden, occasion index. (SIVIid 8272)
Agressieregistratiesysteem ARO/GIR Incidenttype, datum A&O fonds Gemeenten - ja 1 Registratie van agressieve uitingen jegens gezagsdragers/ambtenaren op gemeentelijk niveau door daartoe bevoegde ambtenaren. (SIVIid 8274)
Vastgoeddata GEO Company Info nee 1 Kadasterinformatie en data van Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken. (SIVIid 8279)
Insolventieregister / Faillissementsregister NAW, geboortedatum De Rechtspraak - nee 1 Register met de gegevens van "faillissementen", "surseances van betaling" en "schuldsaneringen natuurlijke personen" vanaf 1 januari 2005 raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. (SIVIid 8281)
Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid (SUAG) Contractnummer, BSN UWV ja N Gegevens over veranderingen in de status van de arbeidsgeschiktheidsgegevens van pensioendeelnemers met een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering. (SIVIid 8282)
Nederlands woordenboek Woord Woorden.org - nee 1 Woorden uit de Nederlandse taal met hun betekenis, geslacht, uitspraak, verbuiging en synoniem (SIVIid 8287)
Landnummers Landnummer, landnaam Impressum - nee N Alfabetisch overzicht van landnummers in de telefonie. Gesorteerd op naam van het bijbehorende land. (SIVIid 8288)
Global Electronic Party Information Registry (GEPIR) Naam, ID's GS1 nee 1 GEPIR is a unique, internet-based service that gives access to basic contact information for companies that are members of GS1. (SIVIid 8293)
Uitvaartondernemingen GEO Keurmerk uitvaartzorg - nee 1 Overzicht van uitvaartondernemingen die voldoen aan de keurmerk standaard. (SIVIid 8294)
Inzicht in de Woningmarkt GEO Tjip - nee N Inzicht in alle informatie over koopwoningen, buurten, woningwaardes én onafhankelijk advies op één plek. (SIVIid 8297)
Zelfstandige bestuursorganen Naam Overheid - nee N Overzicht van Nederlandse zelfstandige bestuursorganen. (SIVIid 8307)
Datagedreven maximalisatie van omzet en rendement Datalogue nee + Diensten voor het inzetten van externe data voor marketing. (SIVIid 8308)
Bestand oude pensioenfondsen Naam Vereniging van Gepensioneerden uit de detailhandel - nee N Een overzicht van oude pensioenfondsen en waar ze nu worden geadministreerd. (SIVIid 8309)
Research Datasets Onderwerp Allen Institute for AI - nee N Datasets die de ontwikkeling van Artificial Intelligence ondersteunen. (SIVIid 8310)
Hart & Vaatcijfers Type aandoening Hartstichting & NHR - nee N Actuele cijfers over ziektebeelden en behandelresultaten van verschillende hart en bloedvaten gerelateerde aandoeningen. (SIVIid 8311)
Koopsom, transactiedatum en WOZ GEO Kadasterdata nee 1 Controle vastgestelde WOZ-waarde op basis van vergelijking. (SIVIid 8312)
Nieuwsbrieven Rijksoverheid Ondewerpen Overheid - nee N Nieuwsbrieven overzicht van brieven waarop een abonnement kan worden aangevraagd. (SIVIid 8314)
Pensioen Onderwerpen Overheid - nee N Startpunt voor de overheidsinformatie rondom pensioen (SIVIid 8315)
Percentage breedbandaansluitingen Land Eurostat - nee N Percentage breedband aansluitingen in Europa (SIVIid 8316)
Europese Statistieken Onderwerp Eurostat - nee N Database met Europese statistische informatie (SIVIid 8317)
Europese Key-indicators Indicator Eurostat - nee Indicatoren die een breed beeld schetsen over (SIVIid 8318)
Europese automotive data Automotive Eurostat - nee N Ontwikkeling omzet auto brandstoffen in Europa (SIVIid 8319)
ANWB pechhulp aantallen van 2014 tot 2019 Jaartal Statista - nee N Statistische illustratie van het aantal ANWB leden They offer roadside assistance, are responsible for traffic signs, but they offer other travel services such as insurances as well. As of 2019, ANWB's helped approximately 1.2 million times people out wit
Opendata portalen Naam, functioneel Institute for Information Business at WU Vienna - nee 1 Overzicht van opendata portalen van landen, (internationale) steden en meer. (SIVIid 8322)
Otonomo Automotive Data Services Platform Datapunten, ritten Otonomo nee 1 Gegevens uit de infotainment-units, brandstofsystemen, geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) en andere systemen van meer dan 18 miljoen "connected" personen- en bedrijfsvoertuigen in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Azië. (SIVIid 8323)
Caruso-dataplace Merk Caruso nee 1 Toegang tot geharmoniseerde connected-car voertuiggegevens van de top major voertuig producenten in vijf stappen. (SIVIid 8324)
The car API for mobility applications ID's Smartcar nee 1 Gegevens verzamelen en ontsluiten van de eigen "vloot". (SIVIid 8325)
Connect applications to car data ID's High-mobility nee 1 Verhoog de service rond verzekering, opladen, onderhoud of wagenparkbeheer van BMW, MINI, Ford and Mercedes-Benz "connected cars". (SIVIid 8326)
Audatex Kenteken, Automerk - type Solera nee 1 Hulpmiddel voor het vastleggen en calculeren van voertuigschades. (SIVIid 8328)
Die Datenbank des Statistischen Bundesamtes Identifier DESTATIS - nee N Statische informatie over Duitsland vergelijkbaar met die van het CBS. (SIVIid 8330)
Landelijke register Zorgaanbieders (LRZa) NAW, KVK, Vestigingsnummer CIBG - ja 1 Overzicht van het Nederlandse landschap van zorgaanbieders, opgebouwd door het combineren van informatie van het KVK, het AGB-register (Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners) van Vektis en het BIG-register. (SIVIid 8333)
Kentekencheck Kenteken Kentekencheck nee 1 Voertuiginformatie inclusief schade en diefstal meldingen. (SIVIid 8336)
Occasionsite 2e hands auto's Kenteken BOVAG - nee 1 Vaststelling indicatiewaarde van een tweedehands personenauto. (SIVIid 8337)
Occasionsite motorfietsen Motorkenmerken BOVAG - nee 1 Vaststelling indicatiewaarde van een tweedehands motor. (SIVIid 8338)
Occasionsite fietsen Fietskenmerken BOVAG - nee 1 Vaststelling indicatiewaarde van een tweedehands fiets. (SIVIid 8339)
Techneutentaal Terminologie BOVAG - nee 1 Een lexicon van automotive vaktermen. (SIVIid 8340)
Toolkit incasso voor (schuld)hulpverlener WIK kenmerken ACM - nee + Narekenen of incassokosten niet boven het wettelijk maximum liggen. (SIVIid 8341)
Voertuigfamilies 2020 Voertuigfamillies RAI vereniging - nee N Een overzicht van voertuigfamilies en -categorieën naar type, gewicht, snelheid. (SIVIid 8342)
Actuele verkoopcijfers Periode RAI vereniging nee N Verkoopcijfers van alle categorieën voertuigen per merk. (SIVIid 8343)
PBM en CE - Normen Motorkleding Veiligheidsnorm RAI vereniging ja 1 Normering veiligheid onder andere carroserie, motoren en motorkleding. (SIVIid 8344)
Feiten en cijfers over fietsen Geen RAI vereniging - nee 1 Informatie over de productie, verkoop en gebruik van fietsen en ebikes. (SIVIid 8345)
Opendata portal België Data.gov.be - nee 1 Door de Belgische overheidsdiensten verzamelde gegevens die hergebruikt mogen worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en voor zowel mensen als machines leesbaar zijn. (SIVIid 8348)
Automotive industry worldwide - statistics & facts Merk, leverancier Statista nee 1 Statistische overzichten van wereldwijde verkoop en verwachte verkoop van commerciële en particuliere auto's en auto-onderdelen. (SIVIid 8349)
Voertuigkenmerken Kenteken VWE nee 1 Individuele voertuiginformatie ontsloten zoals kenmerken, technische gegevens, waarde en kosten. (SIVIid 8352)
SilverDAT VIN informatie Merk, type, vinnummer VWE nee 1 Af-fabriek specificaties van auto’s inclusief lakcodes en lakbenaming. (SIVIid 8353)
Lijst van vlaggen van de wereld Wikipedia - nee N Een overzicht van nationale en andere vlaggen. (SIVIid 8354)
Toegang en gebruik LEI Data LEI, bedrijfsnaam, BIC, Adres Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) - nee 1 De Legal Entity Identifier (LEI) geeft een uniek identificatie van juridische entiteiten als ondernemingen. Het gebruik van een LEI levert o.a. een verminderd tegenpartijrisico. (SIVIid 8356)
Automobile data Merk (naam en beeldmerk) Carmaniac - nee 1 Autospecificaties en technische data met makkelijke navigatiestructuur. (SIVIid 8358)
Wiki Automotive Catalog Merk (naam en beeldmerk), VIN Auto-data - nee 1 Technische specificaties onder andere over brandstofgebruik van meer dan 41000 auto's. (SIVIid 8359)
Automobile Dataset Merk, Type, etc. Kaggle community - nee N Dataset van kenmerken van automerken en typen met onder andere brandstoftype en genormaliseerd totaal verlies. (SIVIid 8360)
Data voor automotive diagnose en reparatie Merk, Type Legion-Autodata nee 1 Een database met diagnoses en gegevens nodig voor probleemanalyse en reparatie van auto's en motoren. (SIVIid 8363)
Auto data Merk, Soort Cars-data.com - nee 1 Een database met alle technische autospecificaties. (SIVIid 8364)
Automobile-catalog Merk, type, jaar, acceleratie, snelheid, VIN Automobile-catalog.com project - nee 1 Overzicht met vergelijkingsmogelijkheden van honderdduizenden auto's die gebouwd zijn na 1945 en hun specificaties. (SIVIid 8366)
Automotive marktinzicht,,,, Thema's GlobalData nee N 360 graden overzicht in de automotive industrie over onder andere: connected car, accu's, electrische en autonome auto's en deeleconomie. (SIVIid 8367)
Enhance your insurance solutions Rijgedrag Here.com nee 1 Vastlegging en analyse van rijgedrag per locatie waarmee onder andere de veiligheid van de bestuurder, claims management en risicovaststelling kan worden verbeterd. (SIVIid 8368)
Gratis VIN check VIN VIN-INFO nee 1 Auto, inclusief diefstalgegevens, op basis van het door de fabrikant toegekende voertuig Identificatie nummer (VIN). (SIVIid 8369)
Vindplaatsschulden Wijk, leverancier BKR - ja + Overzicht van betalingsachterstanden van maximaal honderd dagen en van minimaal twee leveranciers met doelbinding voor de gemeentelijke overheid. (SIVIid 8371)
APK-vervaldatum Kenteken De Koning Marketing, Media & Internet (KVK 09178757) - nee 1 Raadplegen van de APK Vervaldatum van een auto. (SIVIid 8372)
Verzekeringsmaatschappijen (CRWAM) Naam verzekeringsmaatschappij, CRWAM-code RDW - ja N Overzicht van verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agent die WA verzekeringen voor motorvoertuigen aanbieden. (SIVIid 8374)
CRWAM-codes Naam, CRWAM-code VolmachtBeheer - nee N Overzicht van CRWAM-codes van verzekeraars en gevolmachtigden die aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen aanbieden. (SIVIid 8375)
Nationale Auto Pas Kenteken RDW - nee 1 Een databank wordt waarin per auto de kilometerstanden van de afgelopen jaren worden opgeslagen. Ook wel "Tellerrapport" genoemd. (SIVIid 8377)
Monitor and understand the companies that matter to you. Bedrijfsnaam Craft nee 1 Gevalideerde bedrijfsinformatie, bestuurders, locatie informatie en concurrenten uit traditionele en alternatieve gegevensbronnen. (SIVIid 8379)
Discover innovative companies and the people behind them. Organisatienaam, personen, investeerders, events Crunchbase nee A Valuable Startup Analysis Tool (SIVIid 8380)
Verplichtstelling BPF Naam Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - nee 1 Overzicht van de verplichtgestelde Bedrijfstakpensioenfondsen (SIVIid 8382)
Informatie over Nederland Rubriek Alle Cijfers Nederland - nee Gevisualiseerde statistische Informatie over Nederland (SIVIid 8383)
Nationaal overledenen register NAW, BSN Centrum voor familiegeschiedenis (CBG) - nee 1 Persoonsgegevens van inwoners van Nederland die vanaf 1939 zijn overleden. In het register staan onder andere geboortedata en adressen. Samenhang met BRP-informatie. (SIVIid 8384)
Adresscan Postcode/huisnummer Infofolio nee + Berekende herbouw- en inboedelwaarde, inclusief de opstalkenmerken van iedere woning in Nederland. (SIVIid 8385)
TaXapi TaXapi (SIVIid 8386)
Mobiliteit in Cijfers Jaartal BOVAG - nee N Breed cijfermatig naslagwerk over "Auto"mobiliteit. Van registraties naar koetswerk tot fiscale en economische betekenis en de opbouw van brandstofprijzen. (SIVIid 8389)
Brandweer Amsterdam Gemeente Amsterdam - nee (SIVIid 8390)
Brandweer brand- en hulpverleningsmeldingen Identifier CBS - nee N Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen 1985-2013 Stopgezet 1985 - 2013 06-01-2017. (SIVIid 8391)
Mistdrijven in wijken en buurten GEO CBS - nee N Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2018. (SIVIid 8392)
Criminaliteit naar soort en regio GEO CBS - nee N Geregistreerde criminaliteit naar soort misdrijf en regio. (SIVIid 8393)
Chassis Check Chassisnummer, voertuigidentificatienummer (VIN) Chassischeck nee 1 Overzicht van het schadeverleden, kilometerstand en eigenarenhistorie van een auto aan de hand van het chassisnummer. (SIVIid 8397)
Autotelex insurance Kenteken, Merk, model, type, "zoekboom" Autotelex, ABZ? = Solera? nee 1 Up tot date voertuig-waarde- informatie bruikbaar in het offerte en acceptatieproces. (SIVIid 8404)
Autotelex Kenteken, Merk, model Autotelex nee 1 ? (SIVIid 8405)
Werkelijke Energie intensiteit indicator Dutch Green Building Council (DGBC), Technische Vereniging voor Installaties in gebouwen TVVL (TVVL) (SIVIid 8408)
Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013 Jaartal, landsdelen, provincies CBS - nee Branden naar soort: binnen/buiten, type gebouw, aantallen slachtoffers en geredden en kosten per gebied. (SIVIid 8411)
Branden; reactietijden van de brandweer, regio 2013-2019 CBS - nee Cijfers over de gemiddelde reactietijden van de brandweer bij brandincidenten per veiligheidsregio. (SIVIid 8412)
Directe Schadeafhandeling NAW gegevens, geslacht, polisnummer, kenteken Stichting Efficiente Processen Schadeverzekeraars ja N Inzicht in schadevrije jaren voor verzekeraars, gevolmachtigden en leasemaatschappijen (SIVIid 8413)
Planviewer Adres, perceel, coördinaat en/of gebied. Planviewer BV nee Locatie gebonden data vastgoed en ruimtelijke ordening. (SIVIid 8415)
Brandweer Voertuigen Online Kenteken, communitie (korps), Roepnummer, Standplaats, datum Brandweervoertuigen online - nee 1 Een overzicht van Brandweer voertuigen in Nederland (SIVIid 8416)
Corona Calculator Bedrijfsnaam of KVK-nummer VNO-NCW, MKB-Nederland - ja + Overzicht met aanvraagmogelijkheden van alle Corona-regelingen inclusief (belasting)uitstel en kredieten. (SIVIid 8419)
Wet- en regelgeving Wet (type regelgeving) Rijksoverheid (SIVIid 8420)
Enterprise Europe Network GEO Europese Unie - nee 1 Contactpunten voor CE verklaringen per land. (SIVIid 8421)
Europese standaarden Standaard, Instituties Europese Unie - nee 1 Overzicht van (vrijwillige) Europese Standaarden en technische specificaties rond producten, productieprocessen, diensten en testmethoden (SIVIid 8422)
Octrooiregister ID, Titel, Gerechtigde RVO - nee 1 Wereldwijd verleende octrooien (patenten) met unieke (technische) informatie. (SIVIid 8423)
Wijkagenten GEO (postcode, buurt, e.d.) Politie - nee N Overzicht van wijkagenten locatie inclusief (beperkte) contactinformatie. (SIVIid 8425)
Misdaad op de kaart GEO Politie - nee N Overzicht van woninginbraken en pogingen daartoe per locatie. (SIVIid 8426)
Dataportaal Politie GEO Politie - nee 1 Cijfers over geregistreerde criminaliteit, overlast en politieprestaties. (SIVIid 8428)
Dashboard misdrijven in de buurt GEO, Periode CBS - nee 1 Aantallen misdrijven per periode per locatie. (SIVIid 8429)
Misdrijven naar soort en locatie per periode GEO, Periode Politie - nee N Aantallen misdrijven per periode per locatie per soort (SIVIid 8430)
Inflatie-indicatoren CBS - nee N Visualisatie van de prijsontwikkelingen naar soort en omvang per maand vanar 2010. (SIVIid 8432)
Monitor koopwoningmarkt Prijzen, transacties, hypotheken, financiering CBS - nee N Visualisatie van recente relevante indicatoren voor koopwoningen. (SIVIid 8433)
Feiten en cijfers branden Datalekken, delicten, inbraakpogingen, e.a. Federatie veilig Nederland - ja 1 Feiten en cijfers over veiligheid en inbreuken daarop zoals branden, diefstal en geweldsmisdrijven (SIVIid 8436)
Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Jaaroverzicht fatale woningbranden. (SIVIid 8438)
Thema's, GEO Kenniscentrum Informatiegestuurde veiligheid - nee 1 Kerncijfers van veiligheidsregio's over voertuigen, woningbranden, nieuwjaars incidenten (SIVIid 8439)
Register Actuariële organisaties NAW, KVK, RSIN, Activiteit De Nederlandsche Bank (DNB) - nee 1 Register van actuariële instellingen. (SIVIid 8443)
Register Financiële dienstverleners NAW, KVK, RSIN, Activiteit AFM - nee 1 Register met daarin financiële dienstverleners, verbonden bemiddelaars, Europees paspoorthouders, aangesloten instellingen, en volmachtgevers. (SIVIid 8444)
Open data portaal tweede kamer Onderwerpen, besluiten, leden e.a. Tweede Kamer - nee 1 Openbare informatie van en over de tweede kamer zoals wetsvoorstellen, moties, amendementen, verslagen, partijen en kamerleden. (SIVIid 8445)
Alarmeringen GEO, instantie (discipline) Alarmeringen.nl. - nee N RSS-feeds van de laatste dertig meldingen van een veiligheidsregio of dienst b.v. de brandweer. (SIVIid 8447)
Tekstanalyzer Woorden, teksten Jstor - nee 1 Zoeken in academische journals, primary sources, and books. (SIVIid 8448)
Feiten en cijfers branden Soort brand Federatie veilig Nederland - nee 1 Cijfers over woningbranden, grote branden, brandmeldingen, sprinklers en de top 10 brandoorzeken bij bedrijven. (SIVIid 8449)
Statistieken sprinklers Statistieken, Cijfers Federatie veilig Nederland - nee 1 Statistieken en vaststellingen rond het gebruik van sprinklerinstallaties. (SIVIid 8450)
Freightos Baltic index GEO Freightos group nee 1 Iinternational freight rates, prices and trends. (SIVIid 8451)
Oude polissen levensverzekering Naam kenniscentrum voor overlijdensrisicoverzekeringen - nee N Overzicht van veelvoorkomende oude overlijdensrisicoverzekeraars (SIVIid 8453)
WOZ waarde berekenen GEO (postcode, hsnr) Bezwaar WOZ-waarde B.V. - nee 1 Raadplegen van de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) inclusief identificatienummer, verblijfsobjectnummer, bouwjaar, oppervlakte. (SIVIid 8454)
Ritjeweg Uren, kilometers, aantal ritten Ritjeweg(?) - nee Vergelijk de autodeelplatformen voor een (vervangende) auto (SIVIid 8457)
Periodetafels Periode, publicatiedatum Actuarieel genootschap - nee N Overlevingstafel voor het doorrekenen van individuele pensioenregelingen zoals voor DGA’s en bij waarderingsvraagstukken in het erfrecht. (SIVIid 8458)
Index Mundi Land, Regio, Onderwerp Index Mundi - nee N Gedetaileerde landen statistieken over economische, sociale en politieke aspecten in aantallen en perscentage van het bruto nationaal product (SIVIid 8459)
Pensioenthermometer Periode AON - nee 1 Informatie over de dekkingsgraden van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds. (SIVIid 8460)
Opendata Ziekenhuis zorg Jaar Zorginstituut Nederland - nee N Kwaliteitsgegevens over Ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra / Medisch-specialistische zorg. (SIVIid 8461)
Open data geboortezorg Jaar Zorginstituut Nederland - nee N Kwaliteitsgegevens over Integrale geboortezorg. (SIVIid 8462)
Open data Wijkverpleging Jaar Zorginstituut Nederland - nee N Kwaliteitsgegevens over Wijkverpleging. (SIVIid 8463)
Open data kraamzorg Jaar Zorginstituut Nederland - nee Kwaliteitsgegevens over kraamzorg. (SIVIid 8464)
Transparantiekalender Type zorg Zorginstituut Nederland - nee Overzicht per (ziekte)behandelsector van kwaliteitsgegevens per verslagjaar. (SIVIid 8465)
Portbase services Doelgroep, bestemming, type lading, instantie(s) Portbase - nee 1 IT-oplossingen voor het efficiënt uitwisselen van informatie in de logistieke keten. (SIVIid 8466)
Open onderwijsdata Schooltype, onderwerp Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - nee N Informatie over het bekostigd onderwijs. Aantallen leerlingen, personeel, bekostiging e.a. (SIVIid 8467)
Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) Soort, Land Food and Agriculture Organisation (FAO) - nee 1 Informatie over gedomestiseerde dieren (DAD-IS) (SIVIid 8470)
Digitale bibliotheek voor de intelectueel nieuwsgierigen. Onderwerp, Land ITHAKA - nee N Een database met wetenschappelijk interessante artikelen bijvoorbeeld over levensverzekeringen en pensioenen in nederland. (SIVIid 8471)
Uitgebreid foto archief wetenschappelijk gebruik Collecties, soorten ITHAKA - nee N Publieke kunst en media, 300 collecties met meer dan 2.5 million foto's (SIVIid 8472)
Doodsoorzaken; niet-natuurlijke dood (inwoners), div. kenmerken, 1996-2011 Doodsoorzaken Data.europa - nee N Personen overleden door een niet - natuurlijke dood: zelfdoding, moord, verkeers-/bedrijfs-/privé-ongevallen en dergelijke. (SIVIid 8475)
Kerncijfers COVID-19 Aantallen, Historie ESRI - nee N Positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overledenen (SIVIid 8476)
Doodsoorzaken Jaartal CBS - nee N Doodsoorzaken naar leeftijd en geslacht. (SIVIid 8477)
(4) Doodsoorzaken Regio, doodsoorzaak, Jaartal CBS - nee N Doodsoorzaak naar 4 hoofdgroepen per regio. (SIVIid 8478)
Overleden gehuwden Leeftijd, huwlijksduur, geslacht CBS - nee N Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner. (SIVIid 8479)
Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland Geslacht, Leeftijdsgroep, Jaartal CBS - nee N Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland, 1996-2018. (SIVIid 8481)
Overledenen; zelfdoding Geslacht, Leeftijdsgroep, Jaartal, Soort CBS - nee N Inwoners van Nederland die zijn overleden door diverse soorten zelfdoding. (SIVIid 8482)
Gezondheid leefstijl en zorggebruik Jaartal en onder andere: sterfte, gezondheid en ziekte CBS - nee N Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers. (SIVIid 8483)
Sterftekansen Jaartal en onder andere: sterfte, gezondheid en ziekte CBS - nee N Sterftekansen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau. (SIVIid 8484)
Levensverwachting Geslacht, leeftijd, generatie CBS - nee N Levensverwachting per leeftijd, geslacht en geboortegeneratie. (SIVIid 8485)
Zorguitgaven Aanbieders, financieringstype, periode CBS - nee N Overzicht van de financieringsregelingen voor Zorgaanbieders (SIVIid 8486)
Huwelijksontbindingen Perioden, soort ontbinding CBS - nee N Huwelijksontbindingen uitgesplitst naar ehtscheiding en overlijden ingedeeld jaarklassen van 10. (SIVIid 8487)
Gezonde levensverwachting Geslacht, Leeftijd, onderwijsniveau CBS - nee N Overzicht van de levensverwachting aangevuld met het aantal verwachte gezonde (geestelijk en lichamelijk) gezonde jaren. (SIVIid 8488)
Cyber security woordenboek Woord Cybersecurity Alliantie - nee N Uitleg van veelvoorkomende termen in het cybersecuritydomein. (SIVIid 8489)
PEP-lijsten Naam LexisNexis nee 1 Online screening aan de hand van een lijst met meer dan 1,4 miljoen politiek prominente personen (SIVIid 8490)
UBO-data NAW gegevens LexisNexis nee 1 Database met Dun & Bradstreet® UBO data over miljoenen ondernemingen wereldwijd. (SIVIid 8491)
Nieuwsarchief Onderwerp, bron, type, taal, branche, bedrijf, land LexisNexis nee 1 Historisch archief met 60.000 erkende nieuwsbronnen van inter(nationale) en regionale kranten, online nieuws, tijdschriften, vakbladen en persberichten. (SIVIid 8492)
Due Diligence Onderzoek Bedrijfsnaam, persoonsnaam LexisNexis nee 1 Online tool om derde partijen (personen en bedrijven) te onderzoeken aan de hand van negatief nieuws, PEP- en sanctielijsten, UBO data en bedrijfsinformatie. (SIVIid 8493)
Batch screening / Risk management NAW gegevens LexisNexis nee N Online tool om in één keer grote aantallen klanten te screenen en monitoren (SIVIid 8494)
Adverse media screening Bedrijfsnaam, persoonsnaam LexisNexis nee N Actieve controle op negatieve berichtgeving over een organisatie, medewerkers of producten. (SIVIid 8495)
Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam, KVK nummer LexisNexis nee 1 Informatie over bestaande en potentiële zakenpartners afkomstig uit meer dan 400 bedrijfsdatabases (SIVIid 8496)
Nederlands nieuws Onderwerp, bron, type, taal, branche, bedrijf, regio LexisNexis nee 1 Database met het complete aanbod van Nederlandse nieuwsbronnen (SIVIid 8497)
Reputatiemanagement / Media monitoring Bedrijven, personen, onderwerpen LexisNexis nee 1 Bescherm jouw reputatie door actieve monitoring van online en offline kanalen (SIVIid 8498)
Sanctielijsten / Data API Bedrijven, personen LexisNexis nee N Toegang tot risk & compliance datasets van Info4C (SIVIid 8499)
Gegevens individuele pensioenfondsen (Jaar) Naam DNB - nee N Excel overzicht met gegevens individuele pensioenuitvoerders conform de definitie in de Pensioenwet (SIVIid 8501)
Democratie index Land Universiteit van Zürich - nee N Het democratisch gehalte van gevestigde democratieën. (SIVIid 8502)
Agricultural output Product, Land OECD nee N Verkochte soorten landbouwproducten, voorraden, verbruik. (SIVIid 8504)
Datasets gebruikt voor landbouw wetenschappelijk onderzoek. Onderwerpen Wageningen University & Research - nee N Datasets gebruikt voor landbouw wetenschappelijk onderzoek; de basis voor gepubliceerde rapporten. (SIVIid 8505)
Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) GEO Ministerie van Economische zaken - nee 1 De locatie van landbouwpercelen in Nederland met daaraan gekoppeld het geteelde gewas (SIVIid 8506)
Hypotheekadviseurzoeker Postcode, Naam Hypothekenbond - nee 1 Grafische (kaart of satteliet) weergave van de locaties van hypotheekadviseurs (SIVIid 8507)
Autorisatielijst BSN Naam, OIN BSNk Stelselbeheer - nee N Overzicht van alle instanties die BSN in en voor hun administratie mogen gebruiken. (SIVIid 8508)
Email format Website domain, eerste letter domain Email Format nee 1 Verzamelen van email adressen uit publieke bronnen en daaruit de email structuur afleiden. (SIVIid 8509)
Koffie consumptie Land, Capita World Population Review - nee N Inzicht in koffie consumptie per land. (SIVIid 8510)
Wereldbevolking evaluatie Land N De omvang en groei van de wereldbevolking in totaal, naar continent, land en steden tot en met postcode en counties voor de verenigde staten. (SIVIid 8511)
ISO Landencodes Landnaam ISO - nee N Landencodes volgens de ISO normen: ISO 3166-1, ISO 3166-3. Naast een 2 posities lange code bevat de norm ook een 3 posities lange code die meestal beter correspondeert met de landnaam. (SIVIid 8513)
Luchtmeetnet GEO RIVM - nee N Metingen van de concentratie van stikstof, ozon, roet e.d. (SIVIid 8516)
Flightradar24 GEO, Maatschappij, vliegveld, route Flightradar nee 1 Informatie over vliegtuig-vluchten wereldwijd zowel historisch als actueel. (SIVIid 8517)
List of Banks all the banks in the World by Country – 2018 GEO Global Brands - nee N Banken (financiële instellingen) naar land (SIVIid 8518)
IPCC Working Group Interactive Atlas IPCC - nee + Overzicht spreiding temperatuurverschillen over continenten, oceanen e.d. bij stijging van gemiddelde temperatuur op aarde. (SIVIid 8520)
Notaristarieven Type akte BV Notarian - nee 1 "Doe het zelf notaris" geeft een indicatie van notaristarieven. Notaristarieven zijn vanaf 1 oktober 1999 vrijgegeven. (SIVIid 8521)
Weet waaraan u geeft! Naam, categorie, GEO Intervivos B.V. - nee 1 Website voor ANBI publicatie en informatie. (SIVIid 8522)
Zoek een ANBI Naam, GEO Belastingdienst - nee 1 Controleer of een instelling is aangewezen als Algemeen Nut beogende instelling (ANBI) (SIVIid 8524)
Studenten huisvesting Verhuurder, GEO, type Kences - nee N Cijfers & feiten over sociale studentenhuisvesters die 88.000 eenheden verhuren verdeeld over heel Nederland. (SIVIid 8525)
Kerncijfers Nederland Land, Geslacht, Beroep e.a. CBS - nee N “Dutch Census 2011” bevat kerncijfers over Nederland / Nederland in Europa, een globale historische vergelijking met eerdere Nederlandse tellingen. (SIVIid 8526)
Kerncijfers Europese landen Land, Geslacht, Beroep e.a. European Statistical System - nee N Kerncijfers over bevolkingssamenstelling van europese landen (SIVIid 8527)
Neerslagindex (SPI) GEO KNMI - nee 1 Informatie over neerslag in Nederland per gebied (SIVIid 8528)
EU-lijst van niet coöperatieve jurisdicties op belasting-gebied Land Europese Raad van de Europese Unie - nee N Een lijst met landen die volgens de Europese normen oneerlijke fiscale regels hanteren. (SIVIid 8530)