Authenticatie

Met het vooruitzicht van de inwerkingtreding van nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018, is een branchebrede oplossing voor authenticatie nu meer dan ooit vereist. Momenteel biedt vrijwel iedere financiële dienstverlener een eigen authenticatie- en identificatievoorziening aan voor online dienstverlening. Nú overstappen op branchebrede authenticatie is een belangrijke randvoorwaarde voor laagdrempelige en adequate regie door de consument.

SIVI publiceert dit jaar een aantal papers over authenticatie en zoomt daarbij in op de diverse inlogmiddelen en regie op persoonsgegevens. Download hiernaast de beschikbare papers met persbericht en bekijk welke papers in de maak zijn.