Donderdag 18 maart namen meer dan 120 personen deel aan het Webinar rond de Loonaangifteketen (LAK). Dit werd georganiseerd door de Pensioenfederatie (gastvrouw Mandy Ros) met ondersteuning van Ad van Leest (APG) en Duco Mansvelder (SIVI).

Sprekers waren:

 • Wim Henk Steenpoorte, managing director bij APG en bestuursvoorzitter van SIVI, gaat in op de samenwerking met SIVI, het rapport dat door SIVI is gemaakt over de LAK en het momentum van het nieuwe pensioencontract.
  Steenpoorte gaat uitgebreid in op het nieuwe pensioenstelsel en het (potentiële enorme) belang van de Loonaangifteketen en het vereenvoudigen van regelingen. Hij legt uit welke guiding principles wat hem betreft leidend zijn.
  Ook belangen voor pensioenverzekeraars, werkgevers en softwareontwikkelaars van salarissoftware komen aan de orde.
 • Diantha Croese is ketenmanager van de LAK. Zij is de spil tussen eigenaren van de LAK (Belastingdienst, UWV en CBS) en gebruikers ervan. Zij legt uit hoe de LAK precies werkt. Zij levert constructieve kritiek op de wijze waarop in Nederland administratieve lasten worden berekend. Uitbreiden van de Loonaangifte is wat haar betreft een optie als de BusinessCase voor BV Nederland positief is.
  Ook het afschaffen van de sectorcodes komt aan de orde. Diantha Croese vindt het een zeer slecht moment, en geeft aan dat SBI-code geen alternatief omdat het geen authentiek gegeven is.
  Croese pleit ook voor samenwerking tussen politiek (Den Haag) en uitvoering!
 • Lex Lagerveld, directeur Uitvoeringsorganisatie Pensioenfonds Horeca&Catering, over het gebruik van de LAK. Dit pensioenfonds maakt al lange tijd gebruik van alle mogelijkheden die de Loonaangifteketen biedt. Lex Lagerveld benoemt vooral voordelen in termen van actualiteit en kwaliteit. Bedenk hierbij dat in Horeca&Catering veel korte dienstverbanden zijn met lage lonen. Dit laatste brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee, aldus Lagerveld. Het dwingt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook zitten met name de grotere werkgevers niet te wachten op administratieve rompslomp.
 • David van As, directeur bestuursbureau BpfBOUW, gaat in op de overwegingen die spelen bij een overstap op de LAK. BpfBOUW oriënteert zich en ziet voor ongeveer 13.000 werkgevers perspectief in ieder geval de tijdigheid/kwaliteit van start/stop brieven en belang voor handhaving. Het ‘’smaakt naar meer’’, aldus Van As. Ook in het perspectief van het nieuwe pensioenstelsel is de LAK een kans. Maar uiteindelijk ligt de bal wel primair bij de (bereidheid van) sociale partners. Van As heeft ook veel complimenten voor het LAK-rapport dat SIVI in samenwerking met de projectgroep opstelde. Projectleider is hier Ad van Leest (APG, voorzitter SIVI werkgroep IDP). Van As zet 3 dikke strepen onder praktische uitvoerbaarheid van het Nieuwe Pensioenstelsel.

Tijdens het Webinar komen ook de nodige vragen/antwoorden aan bod. Ook de video met Filemon Wesselink komt voorbij. In Jip en Janneke taal volgt uitleg over de LAK.

Op https://kaswoerden.webinargeek.com/webinar/replay/V0WItp2ZBtw/ kun je het Webinar opnieuw bekijken. Het Webinar duurt 1,5 uur, dus je moet wel wat tijd uittrekken om alles te bekijken/beluisteren.

  Heb je een vraag over UPA?

  We helpen je graag verder