12 april 2019

Op 12 april hebben het Verbond van Verzekeraars, de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) en softwareleveranciers ANVA, CCS, Solera/MarketScan en Unit4/Dias hun handtekening gezet onder een letter of intent om de datakwaliteit binnen het volmachtkanaal een impuls te geven.

Om te kunnen voldoen aan toezichteisen en als gevolg van de toename van premievolume, is het noodzakelijk in hoog tempo kwaliteitsverbeteringen door te voeren rond processen en data binnen de volmachtketen. Met het tekenen van de letter of intent geven partijen (verzekeraars, volmachten en softwareleveranciers) aan, een gezamenlijke verantwoordelijkheid te hebben voor de inrichting van processen en de kwaliteit van data en is belangrijke stap gezet in het twee jaar durende programma. In het afgelopen jaar heeft SIVI in overleg met verzekeraars en volmachten een plan uitgewerkt voor een meer uniform ingerichte volmachtketen. Voor de periode van maart tot en met augustus is een compacte programmastructuur neergezet. Uiteindelijk zal een stichting worden opgericht van waaruit het programma begeleid wordt.