8 november 2019

Michael Mackaaij (voorheen MultiSafe) weet nog steeds goed de weg naar SIVI te vinden. Medewerkers van zijn nieuwe ondernemingen NEXXBIZ en Verne stemmen hun businessoplossingen volledig af op AFD, de standaard voor gegevensuitwisseling en gegevensopslag in de verzekeringsbranche. Zo wordt deelgenomen aan de pilot voor berichtcertificering die momenteel loopt rondom de ingebruikname van de nieuwe SIVI Certificeringstool. Op bijeenkomsten en in de pers brak Mackaaij al geregeld een lans voor de SIVI-visie op digitaal zakendoen in de branche.

‘NEXXBIZ levert een uniek platform waarmee het verzekeraars en volmachten in staat stelt bestaande IT-knelpunten in bedrijfkritische processen beheerst te transformeren. Het platform koppelt met andere applicaties op basis van de door SIVI ontwikkelde en onderhouden marktstandaarden. De rol van SIVI kan daarbij moeilijk onderschat worden.’, aldus Michael Mackaaij.

Dit jaar vindt onder de noemer SIVI 2.0 een vernieuwingsslag plaats van de huidige SIVI-standaarden, gericht op het efficiënt en effectief registreren en uitwisselen van gegevens. Aangeduid als AFD 2.0 wordt de All Finance Datacatalogus doorontwikkeld: dit betreft met name een moderniseringsslag rond het gebruik van entiteiten en kan ook gezien worden als een verdere normalisering van gegevensdefinities. De samenwerking met NEXXBIZ heeft al geleid tot nieuwe elementen om de processturing van online betalen van verzekeringen te faciliteren. Ook loopt binnen NEXXBIZ een pilot rondom vrij in te vullen acceptatievragen, een belangrijke nieuwe mogelijkheid binnen AFD 2.0.

‘We zien dat zowel SIVI als de ondernemingen van Mackaaij zich richten op modernisering van de keten. Met dat soort leveranciers, die over hun eigen schaduw durven te stappen en processen voor de hele keten optimaliseren, werken we graag samen’, aldus Peter Mols, directeur van SIVI.

Als blijk van waardering voor de samenwerking hielp Mackaaij met de overdracht van de SIVI.nl-domeinnaam aan SIVI, waardoor SIVI nu ook te vinden is op sivi.nl (voorheen alleen sivi.org). Mackaaij: ‘Al jaren ben ik van mening dat een organisatie als SIVI maximaal vindbaar moet zijn. Het beschikbaar geven van de naam SIVI.nl helpt daar weer een beetje bij. Wij zijn blij dat wij een rol hebben kunnen spelen in de overdracht van deze domeinnaam aan SIVI’.