4 september 2019

Intermediairs, volmachten en verzekeraars delen processen en verwerken daarbij grote hoeveelheden data om succesvol zaken te kunnen doen. Softwareleveranciers spelen een cruciale rol in het vormgeven van de verzekeringsketen. Om deze reden hebben ANVA, het Verbond van Verzekeraars en Stichting SIVI vandaag een Memorandum of Understanding Ketenoptimalisatie getekend.

Het is de tweede keer dat het Verbond en Stichting SIVI zo’n memorandum ondertekenen met een softwareleverancier binnen de verzekeringsbranche. “Het memorandum zet uitgangspunten op een rij over de wijze waarop softwareleveranciers en verzekeraars standaarden kunnen toepassen om processen efficiënter te laten verlopen en beter data uit te wisselen. Het memorandum moet een extra impuls zijn voor lagere kosten en kwaliteitsverbetering”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, die het memorandum ondertekende.

ANVA is een totaalleverancier op het gebied van software en ondersteuning voor de gehele verzekeringsmarkt. De ANVA-software ondersteunt efficiënte verzekeringsprocessen, optimale bedrijfsvoering en duurzame klantrelaties. Volgens Roel van Dijk is het belangrijk als branche intensiever samen te werken om ook in de toekomst klanten optimaal te kunnen blijven bedienen. Dit Memorandum of Understanding Ketenoptimalisatie past goed in de strategie van ANVA. “Na de recente ondertekening van de Letter of Intent – Uniforme inrichting volmachtketen met het Verbond en de NVGA, is dit memorandum voor ANVA een volgende concrete stap om de samenwerking binnen onze keten gezamenlijk vorm te geven. ANVA wil hiermee niet alleen een belangrijke bijdrage leveren, maar ook haar verantwoordelijkheid nemen.”

Deze wederom unieke samenwerking moet het leven voor verzekeraars, volmachten én intermediairs een stukje makkelijker maken. Door samen op te trekken met leveranciers van software, services, ICT- en/of datadiensten wordt de toegang tot data en de ondersteuning van de ketenprocessen in goede banen geleid. Dat is het doel dat Peter Mols, directeur van Stichting SIVI, ook voor ogen heeft met het tweede memorandum. “Voor verdere ketenoptimalisatie is het benoemen en delen van uitganspunten essentieel. Dat ANVA hier als toonaangevende leverancier in mee gaat is een belangrijke stap voor de sector.“

Spelregels helder
In de praktijk moeten verzekeraars nog steeds eigen afspraken maken met data- en softwareleveranciers, maar met het memorandum wordt voorkomen dat ketenpartijen, verzekeraars, volmachten en intermediairs, zich ieder afzonderlijk over algemene uitgangspunten moeten buigen.