18 juni 2020

SIVI werkte recent mee aan het artikel “UPA waarde voor pensioenketen”. Dit wordt gepubliceerd in het tijdschrift Pensioen, Bestuur & Management nr. 3 2020 Europa.

In dit artikel legt SIVI uit hoe koppelen met salarissoftware van de werkgever met behulp van de UPA (Uniforme Pensioenaangifte) van waarde is bij correcte en tijdige inwinning van gegevens van deelnemers in pensioenregelingen. Met de UPA verstuurt de werkgever of zijn administratiekantoor gegevens direct vanuit de bron: de salarisadministratie. Basis voor de UPA is de wettelijk verplichte Loonaangifte, de standaard voor aangifte van loonheffingen van werkgevers aan de Belastingdienst. SIVI beheert en publiceert de UPA in opdracht van de Pensioenfederatie.’