In samenwerking met experts uit de sector heeft SIVI de codelijst ADN Branchecode (ADNBRA) uitgebreid. ADNBRA is sinds 1985 in gebruik en mist inmiddels – door alle mutaties in de tijd – een eenduidige indeling. Ketenbreed (verzekeraars, volmachten/serviceproviders, intermediairs en leveranciers) ondervindt men hiervan de nadelen. Ook ontbreken coderingen, waardoor de codelijst geen recht meer doet aan de vraag vanuit de markt.

Met 56 nieuwe codes, naast behoud van de bestaande, biedt deze update een uitgebreidere dekking van in de keten voorkomende branches en subbranches. Een samenvatting van de uitbreiding:

  • Uitbreiding van branchecodes: 56 nieuwe toevoegingen.
  • Geen vervallen branchecodes: alle bestaande branchecodes blijven behouden.
  • Introductie van hiërarchie: een gebruiksvriendelijke hiërarchische structuur voor gemakkelijke navigatie en selectie van coderingen. De hiërarchietabel is een additionele download bij de gebruikelijke codelijst. Als je wilt kun je binnen jouw software op basis van deze tabel makkelijker een selectie van de branchecode ondersteunen. Daarnaast maakt deze tabel het mogelijk binnen rapportages makkelijker een analyse op een hoger aggregatieniveau te maken.
  • De wijziging van de codelijst zelf heeft geen impact op bestaande systemen anders dan bij een reguliere uitbreiding per maandelijkse AFD-release.

Voor meer toelichting en downloads, zie https://www.sivi.org/sivi-afs/adn-branchecode/.