14 mei 2020

Afgelopen week tekenden de Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) en SIVI een convenant om te komen tot sectorbreed uitstekend werkende Data Exchange voor financiële diensten. De eerste resultaten worden nog dit jaar aan de totale markt beschikbaar gesteld.

Data Exchange
Binnen de financiële sector vindt op dit moment een versnelling plaats van de ontwikkeling van Data Exchange. In de kern houdt Data Exchange in dat tussen partijen gegevens worden uitgewisseld die zonder menselijke bewerkingen door de ontvangende partij worden overgenomen om te worden gebruikt voor het optimaliseren en versnellen van de eigen dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is, bijvoorbeeld in het kader van een hypothecair krediet, de data die de geldverstrekker rechtstreeks ontvangt van de partij die de identiteit van de consument heeft vastgesteld en met toestemming van diezelfde consument verstrekt aan de geldverstrekker.

Inzicht in en overzicht van standaarden zijn urgent
“Data Exchange bevindt zich op dit moment in een stroomversnelling’’ aldus Peter Mols, directeur SIVI. ‘’Om te komen tot sectorbreed voorbeeldig werkende Data Exchange voor financiële diensten moet een digitaal ecosysteem tot stand worden gebracht waarin standaarden worden toegepast rond onder meer vaststellen van digitale identiteiten, transport en digitale opslag van data en procesondersteuning. Wij maken verbinding tussen overzicht van en inzicht in de eerder genoemde standaarden en de partijen die ze toepassen. Wij verwachten dat dit iedereen helpt de juiste afwegingen en keuzes te maken”.

Transparantie is iets anders dan standaardisatie
“De CGA is geen standaardisatie instituut, maar als CGA vinden we sectorbrede standaardisatie wel belangrijk”, aldus Justin Schlee, bestuurslid van de Stichting Contactgroep Automatisering. “Wat we vooral beogen is maximale transparantie in de standaarden die elke partij toepast. Alleen op die manier kunnen alle partijen snel de juiste koppelingen maken voor gegevensuitwisseling. Het beste kun je het convenant zien als het streven om op één plaats een boekenkast te bouwen waarin alle informatie, die voor partijen uit de financiële sector nodig is om met elkaar digitaal data uit te wisselen, makkelijk te vinden is. Was de ‘boekenkast’ er in het verleden misschien wel, dan was het niet voor iedereen duidelijk hoe je uit het enorme aanbod van diensten en producten de juiste keuzes kon maken.
Het op te zetten model moet een referentie zijn voor een informatief/instructief domein, waarin alle informatiestromen worden samengebracht, gecatalogiseerd en beschikbaar gemaakt voor koppelingen in de hele sector.”