Start migratie Digitaal Paspoort naar eHerkenning door coronacrisis uitgesteld naar 1 september

16 april 2020

SIVI en Digidentity hebben – na de nodige afstemming met marktpartijen – besloten om de start van de migratie van het Digitaal Paspoort uit te stellen tot 1 september 2020. Dit geeft partijen in de verzekeringssector meer tijd de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Daarbij gaat het vooral om implementatie van eHerkenning aan de kant van de online dienstverleners, en het aanstellen van beheerders bij organisaties die veel gebruikers hebben, zoals de grotere intermediairkantoren.

De verzekeringsbranche stapt als eerste private bedrijfstak voor B2B authenticatie over op eHerkenning (niveau 3) en voldoet daarmee aan de huidige eisen vanuit de toezichthouders. Het Digitaal Paspoort wordt vanaf 1 september 2020 tot eind 2021 uitgefaseerd ten faveure van een nieuwe systematiek van inloggen. Dit is eHerkenning, de belangrijkste standaard voor B2B authenticatie in heel Nederland. Voor zakelijk inloggen bij overheidsdiensten, UWV en Belastingdienst is eHerkenning straks zelfs verplicht.

Het is belangrijk dat tijdens de overgangsperiode Digitaal Paspoort en eHerkenning tijdelijk naast elkaar gebruikt kunnen worden. Digidentity biedt hiervoor oplossingen. Zo kunnen intermediairs vanaf 1 september 2020 gebruik maken van een gecombineerd middel van eHerkenning en Digitaal Paspoort: hiermee kan zowel worden ingelogd op diensten die al over zijn op eHerkenning, als bij diensten die nog van het DP gebruik maken. Naar verwachting wordt eHerkenning medio 2021 door het grootste deel van de online diensten ondersteund; een aantal grote verzekeraars is zelfs vanaf september 2020 al aangesloten.

Door de coronacrisis hebben veel partijen momenteel andere zaken aan hun hoofd en is meer tijd nodig om alles goed voor te bereiden. De dienstverleners richten zich vooral op het implementeren en testen. Grotere organisaties met veel gebruikers moeten voor 1 september een bedrijfsbeheerder aanstellen die beschikt over een eHerkenningsmiddel. Deze beheerder kan dan vanaf 1 september, voor andere medewerkers binnen zijn/haar organisatie, eenvoudig de authenticatie-gerelateerde zaken regelen binnen een selfserviceportaal.

SIVI zal ook de komende periode het waarom van de migratie voor het voetlicht brengen. De communicatiedoelgroepen:

  • weten waarom het DP uitgefaseerd wordt ten gunste van eHerkenning;
  • weten welke keuzes ze wanneer moeten maken;
  • staan positief tegenover de migratie en de transitie naar een model met marktwerking;
  • begrijpen en beseffen dat de migratie in het belang van de keten is;
  • verrichten de juiste proces-activiteiten met het oog op een migratie naar eHerkenning.

SIVI maakt afspraken met de brancheorganisaties (Verbond van Verzekeraars, NVGA en Adfiz) over de communicatie naar haar leden. Wij zullen verder onze landingspagina actualiseren, de FAQ bijstellen, etc. Digidentity zal gelet op de rol van SIVI vooral communiceren over het hoe en wat van de migratie.

Lees meer over de migratie naar eHerkenning op onze themapagina

Heb je een vraag over de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning?

We helpen je graag verder