In samenwerking met InnoValor ontwikkelde SIVI een Monitor Personal Data Management (Monitor PDM), waarbij het accent ligt op regie op financiële gegevens.

De Monitor PDM:

  • Creëert inzicht en overzicht;
  • Beschrijft initiatieven, maar beoordeelt ze niet;
  • Plaatst initiatieven in binnen- en buitenland in context;
  • Biedt handvatten bij het begrijpen van PDM-Diensten;
  • Laat zien welke invloed de ontwikkelingen rond PDM hebben op ketenprocessen rond financiële dienstverlening.

De Monitor beperkt zich tot het geven van inzicht en overzicht rond procesondersteuning en het aanbod van PDM-Diensten en geeft dus geen invulling aan verandertrajecten op basis van dit inzicht en overzicht. Op deze wijze blijft de Monitor een waarneming waar consensus over kan zijn.

In april/mei startte SIVI de consultatiefase van de Monitor PDM. Door te consulteren maakt SIVI gebruik van de kennis, ervaring en inzichten van belanghebbenden/deskundigen.

Dit helpt SIVI bij het verbeteren van de Monitor PDM (kwaliteit) en de vertaalslag naar gedragen conclusies/aanbevelingen (draagvlak). Inmiddels zijn ongeveer 20 personen werkend bij brancheorganisaties, verzekeraars, pensioenuitvoeringsorganisaties, overheid en leveranciers benaderd om deel te nemen aan de consultatie. De consultatiefase wordt in juni/juli afgesloten met een plenaire sessie waarin de resultaten van de consultatie worden gepresenteerd en discussie kan plaats vinden over conclusies/aanbevelingen.

    Heb je een vraag over de Monitor PDM?

    We helpen je graag verder