13 februari 2019

SIVI is het onafhankelijk kennis- en standaardisatie-instituut voor digitaal zakendoen binnen de verzekeringsindustrie. SIVI beheert standaarden, analyseert trends, onderzoekt de impact van nieuwe technologieën en inspireert ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Het gaat om digitaal zakendoen of meer specifiek om ketenoptimalisatie. Over gekoppelde processen en de uitwisseling en het gebruik van data.

De stip op de horizon voor SIVI is een dynamisch en flexibel ecosysteem rond digitaal zakendoen binnen de verzekeringsindustrie. Een ecosysteem dat enerzijds recht doet aan individuele verschillen tussen ketenpartijen en anderzijds de kosten rond interoperabiliteit binnen de keten tot een minimum beperkt.
In deze blik op 2019-2020 gaan we in op de belangrijkste thema’s en benoemen we de kernpunten die hieruit voortkomen. Deze kernpunten geven een goede indruk van de aandachtsgebieden van SIVI. Aanvullend benoemen we de concrete SIVI-activiteiten voor 2019 en 2020.
Dit document is bedoeld voor iedereen die richting en invulling geeft aan het ontwikkelen en implementeren van toepassingen rond ketenoptimalisatie binnen de Nederlandse verzekeringsindustrie.

Download hiernaast de SIVI Blik 2019-2020.

    Heb je een vraag?

    We helpen je graag verder