15 februari 2018

In deze vooruitblik op 2018 gaan we in op de belangrijkste thema’s en benoemen we de kernpunten die hieruit voortkomen. Het totaal aan kernpunten geeft een goede indruk van het werkgebied dat de aandacht heeft van SIVI. Dit document is bedoeld voor iedereen die richting en invulling geeft aan het ontwikkelen en implementeren van toepassingen rond ketenoptimalisatie binnen de Nederlandse verzekeringsindustrie.